RRI Projekt: Digitalna platforma za prepoznavanje trajnostnih vidikov investiranja (RRI-NOO-00123)

 

RRI projekt predstavlja sodelovanje dveh družb: Triglav Skladi, ki ima znanje na področju investiranja in razumevanje potreb finančnih družb in Event Registry, ki ima tehnično znanje, in bo prispevalo s svojimi znanji in izkušnjami na področju razvoja produktov na osnovi umetne inteligence.

Cilj RRI projekta je razvoj digitalne platforme za zagotavljanje pridobivanja in analitiki ESG podatkov za več kot 700.000 podjetji po vsem svetu. Danes večina ESG podatkov izhaja iz gradiv, ki jih zagotavljajo podjetja sama. To monitoriranje ESG faktov deluje po perspektivi “outside in”: podatki vsebujejo le informacije, ki se jih podjetja odločijo razkriti. Predlagan RRI produkt je drugačen, saj dela na spremljanju zunanjih podatkov, ki govorijo o podjetju. Naša platforma zbira in analizira vse javno dostopne dokumente (novice, poročila, zasebne dokumente, NGO analize) ter v njih prepozna posamezne fakte, ki predstavljajo različne ESG dejavnike. Cilj projekta RRI je ustvariti produkt oz. zmogljivo platformo, s katero bodo finančni analitiki in upravljavci premoženj imeli na voljo kuriran nabor podatkov ESG kazalnikov.

Rešitev bo zajemala nestrukturirane podatke iz več kot 150.000 virov novic po svetu. Vsa zbrana vsebina bo nato semantično označena in kategorizirana z uporabo najsodobnejših algoritmov umetne inteligence. Nov model, ki ga bomo razvili na osnovi globokih nevronskih mrež, bo nato uporabljen na posameznih stavkih z namenom identifikacije omemb dogodkov podjetij povezanih z ESG indikatorji (npr. onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov, korupcija in odpuščanja). Ustrezne vrste ESG incidentov bomo izbrali s pomočjo strokovnjakov družbe Triglav Skladi in z njimi izbrali učne primere. Vsi pridobljeni podatki bodo dostopni preko intuitivne spletne platforme, ki bo omogočala vpogled v uspešnost ESG kazalnikov za katerokoli podjetje ali za portfelj podjetij. Platforma bo omogočala tudi nastavitev opozoril, ki bodo uporabnika nemudoma obvestila o vseh pomembnih ESG kazalnikih povezanih s seznamom spremljanih podjetij. Poleg tega bo uporabnik lahko naložil tudi svoje dokumente v različnih formatih in sistemu omogočil, da v njih prepozna morebitne omenjene ESG signale.

 

Partnerja na projektu: TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje,d.o.o. in Event Registry d.o.o.

Vrednost projekta: 587.490,69 EUR
Delež sofinanciranja: 299.995,17 EUR
Lastna sredstva: 287.495,52 EUR