Triglav Skladi Header LP 2400x980px pragmatic 1

Z mislijo na jutri investirajte v podjetja, ki sledijo trajnostnim vidikom.

Zakaj je investicija v podjetja, ki sledijo trajnostnim vidikom, dobra odločitev?

Potencial za rast

 • Vlagamo v podjetja, ki imajo zaradi upoštevanja trajnostnih vidikov večji potencial za dolgoročno rast.
 • S tematskim investiranjem zagotavljamo dostop do inovativnih sektorjev in tehnološko naprednih podjetij.

Obvladovanje tveganj

 • Izogibamo se naložbam v podjetja brez dolgoročno vzdržnih poslovnih modelov.
 • Podjetja, ki upoštevajo trajnostne vidike, delujejo odgovorneje in bolj transparentno.

Spodbujanje zniževanja negativnih vplivov

 • S premišljenim izbiranjem naložb zmanjšamo negativne okoljske in družbene vplive.
 • Podpiramo projekte in podjetja, ki pozitivno vplivajo na okolje in družbo, izboljšujejo kakovost življenja in zagotavljajo boljšo prihodnost za naslednje generacije.

Zanimive naložbene priložnosti, ki sledijo trajnostnim vidikom, so vam na voljo kar v

12

Triglav vzajemnih skladih.

V Triglav vzajemnih skladih, ki upoštevajo trajnostne vidike, plemenitimo že skoraj

1,3 mrd

evrov sredstev vlagateljev.

Zavezani smo visokim standardom trajnosti

Ne investiramo v podjetja, ki:

 • Nimajo ustrezno visoke ocene na področju dobrega upravljanja.
 • So izpostavljena do pridobivanja ali uporabe premoga ter spornih metod pridobivanja nafte in plina (naftni pesek, Arktika, hidravlično lomljenje).
 • Kršijo Načela Globalnega dogovora Združenih narodov ali Smernic Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj za večnacionalne družbe.
 • Več kot 5% prihodkov predstavljajo prihodki iz dejavnosti proizvodnje in distribucije tobaka in tobačnih izdelkov.
 • So izpostavljena do proizvodnje ali posredovanja pri prodaji spornega orožja.

Ne investiramo v države, ki:

 • Nimajo načrta na področju doseganja ogljične nevtralnosti do leta 2050.
 • Kršijo družbene pravice, kot so navedene v mednarodnih pogodbah in konvencijah, načelih Združenih narodov in nacionalni zakonodaji.
 • Nimajo ustrezno visoke ocene na področju družbenih zadev. 

Začnite vlagati

 • 1

  ODDAJTE SVOJE PODATKE

  Zaupajte nam svoje kontaktne podatke.

 • 2

  PREJMITE KLIC SVETOVALCA

  Poklical vas bo naš naložbeni strokovnjak. Skupaj bosta pripravila načrt uresničitve naložbenih ciljev.

 • 3

  ZAČETEK VARČEVANJA

  Pristopite k investiranju v naložbene sklade in začnite plemenititi premoženje.

 • 4

  OHRANITE NADZOR

  Z vloženimi sredstvi lahko prosto razpolage in jih tudi brezplačno prerazporejate med Triglav naložbenimi skladi.

Začnite zdaj

Naši vzajemni skladi, ki upoštevajo trajnostne vidike

 • Triglav Okoljska perspektiva

  • +12,33 % 1 leto
  • +8,80 % 3 leta

  Triglav Okoljska perspektiva vlaga v izbrana globalna podjetja, ki razvijajo, proizvajajo in ponujajo proizvode ali storitve, ki temeljijo na tehnologijah, ki so okolju manj škodljive kot trenutno splošno uveljavljene tehnologije. 

 • Triglav Tehnologije prihodnosti

  • +36,49 % 1 leto
  • +41,87 % 3 leta

  Sklad vlaga v delnice najperspektivnejših in najmočnejših tehnoloških podjetij, ki razvijajo in proizvajajo proizvode ali storitve, ki temeljijo na tehnologijah prihodnosti ali gradijo poslovne modele na uporabi tehnologij prihodnosti.

 • Triglav Top Brands

  • +34,68 % 1 leto
  • +47,06 % 3 leta

  Triglav Top Brands vlaga v delnice podjetij, ki upravljajo z najbolj prepoznavnimi svetovnimi blagovnimi znamkami.

 • Triglav Zdravje in dobro počutje

  • +5,98 % 1 leto
  • +25,89 % 3 leta

  Triglav Zdravje in dobro počutje vlaga v delnice podjetij, ki razvijajo, proizvajajo in ponujajo proizvode ali storitve, ki izboljšujejo človekovo zdravje in počutje.

 • Triglav Aktivni

  • +12,21 % 1 leto
  • +14,17 % 3 leta

  Triglav Aktivni omogoča dinamično prilagajanje strukture portfelja z namenom kontrole volatilnosti ter zaščite kapitala.

 • Triglav Obvezniški

  • +2,51 % 1 leto
  • -14,54 % 3 leta

  Sklad Triglav Obvezniški vlaga v obveznice z visoko bonitetno oceno, izdane v evrih.

Naročite se na neobvezujoči posvet

POMEMBNO

Seznanitvene informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov

i