Politika zasebnosti

POLITIKA ZASEBNOSTI TRIGLAV SKLADI D.O.O.

Spoštovanje zasebnosti posameznikov, vključno z varovanjem osebnih podatkov posameznikov, je za družbo Triglav Skladi, d. o. o. (v nadaljevanju: Družba) bistvenega pomena. Družba je zavezana k varovanju osebnih podatkov ter zagotavljanju varnosti in zaupnosti. Vabimo vas, da se podrobneje seznanite z informacijami o obdelovanju vaših osebnih podatkov.

 1. PODATKI O DRUŽBI

Polni naziv:

Triglav Skladi, družba z upravljanje, d.o.o.

Sedež:

Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana

Davčna številka:

76205371

Matična številka:

5853915

Telefon:

01 300 73 00

Faks:

01 300 73 50

Spletni naslovi:

www.triglavskladi.si 

Naslov e-pošte:

info@triglavskladi.si

 1. ZBIRANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Vaše podatke zbiramo in obdelujemo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov ali obdelavo posameznih osebnih podatkov.

2.1 Kdaj pridobimo vaše osebne podatke?

Družba lahko zbira osebne podatke, ki jih pridobi od vas, kadar:

 • uporabljate našo spletno stran,
 • uporabljate naše spletne ali mobilne aplikacije,
 • sklepate poslovno razmerje z Družbo (pristopna izjava, pogodba o individualnem upravljanju premoženja),
 • nas prosite za informacije,
 • podate pohvalo ali pritožbo,
 • se naročite na obveščanje Družbe,
 • želite postati ali ste uporabnik storitev, ki jih zagotavlja Družba,
 • ste udeleženec nagradnih iger, ki jih (so)organizira Družba,
 • podate soglasje za obdelavo osebnih podatkov,
 • podate soglasje za obveščanje z vam prilagojenimi ponudbami družb Skupine Triglav,
 • nastopijo drugi primeri, določeni s to politiko.

Podrobnejše informacije o obdelavi osebnih podatkov v zvezi z upravljanjem investicijskih skladov in finančnega premoženja ter s tem povezanih storitev pri Družbi so objavljene v poglavju Upravljanje finančnega premoženja in osebni podatki.

2.2 Ob obisku spletnih strani

Spletna stran Družbe www.triglavskladi.si je javno dostopna in namenjena za uporabo in informiranje širše javnosti, omogoča pa tudi uporabo drugih funkcionalnosti.

Obiskovalci spletne strani se lahko vselej prostovoljno odločite, kdaj in na kakšen način želite stopiti v kontakt z Družbo (preko telefona, elektronske pošte, aplikacij, spletnih obrazcev, navadne pošte ali osebno na sedežu družbe) in katera brezplačna interaktivna orodja (npr. informativne izračune) boste uporabljali. Pri uporabi brezplačnih interaktivnih orodij uporabnikov ni mogoče identificirati.

Družba podatke v zvezi z obiskom spletnih strani uporablja za naslednje namene:

 • za obveščanje o naših storitvah in produktih in drugih pomembnih informacijah (poslovanje, razpisi, dogodki ipd.),
 • za upravljanje odnosov z obstoječimi strankami in zagotavljanje izbranih storitev,
 • za tehnično vzdrževanje in razvoj spletnih strani in storitev Družbe
 • ter za druge namene, navedene v tej politiki zasebnosti.

Ob obisku spletnih strani Družbe strežnik avtomatično zbira podrobnosti o vašem obisku, kot so:

 • IP-naslov,
 • URL-naslov spletne strani, iz katere ste dostopali do naše spletne strani,
 • nastavitve brskalnika,
 • vsebine, do katerih dostopate na spletnih straneh Družbe,
 • datum dostopa in trajanje obiska spletnih strani Družbe.

Na spletnih straneh različnih upravljavcev osebnih podatkov boste zasledili tudi termin »Piškotki«, o katerem se lahko podrobneje seznanite na povezavi Piškotki, ki so sestavni del te politike. Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Obiskovalec oziroma uporabnik spletnih strani lahko sam shranjuje, omejuje, ali onemogoča piškotke. Piškotki so namenjeni zagotavljanju prijaznejših spletnih strani, saj beležijo posameznikove interese, preference in izkušnje ter izboljšujejo učinkovitost iskanja informacij, pri čemer konkretnega posameznika ni mogoče identificirati.

2.3 Ob izpolnjevanju spletnih obrazcev

V spletnih obrazcih so praviloma navedeni osebni podatki, ki jih Družba potrebuje, da vam lahko zagotovi želene informacije, pomoč ali storitev.

Preko spletnih strani Družbe so dostopni naslednji spletni obrazci, v katerih lahko poleg podatkov iz prejšnje točke te politike zasebnosti zbiramo in obdelujemo podatke, kot je navedeno v seznamu:

Področje

Podatki o posamezniku poleg podatkov iz prejšnje točke

 

Namen obdelave podatkov

Prijava na e-novice (Bodite obveščeni)

Ime in priimek, IP naslov, elektronski naslov za obveščanje, kadar je iz njega mogoče identificirati posameznika

Zagotavljanje informiranosti v skladu z izraženimi interesi

Povpraševanje

 

Ime in priimek, telefonska številka, IP naslov, elektronski naslov za obveščanje, kadar je iz njega mogoče identificirati posameznika, vsebina sporočil

Vzpostavitev kontakta s finančnim svetovalcem v zvezi z izkazanimi interesom

Informativni izračun

Elektronski naslov

Zagotavljanje informacij v zvezi s finančnimi interesi posameznika

Prenos e-gradiv

Elektronski naslov, IP naslov, ime in priimek, namen varčevanja

Zagotavljanje informacij v zvezi s finančnimi interesi posameznika

2.4 Uporaba spletnih aplikacij

Če ste uporabnik spletnih aplikacij Družbe, o vas lahko zbiramo tudi druge osebne podatke, ki jih potrebujemo za delovanje teh spletnih aplikacij, zagotavljanje dostopa do naših storitev in zagotavljanje dostopa do informacij v zvezi s storitvami, ki jih uporabljate (pristop k investicijskemu skladu ali naložbeni kombinaciji, vpogled v stanje naložb, vplačilo ali izplačilo sredstev in podobno).

Družba upravlja spletno aplikacijo Moj račun in v njej zbira in obdeluje podatke kot sledi v nadaljevanju.

Spletni portal Moj račun je namenjen tistim, ki želijo skleniti pristopno izjavo (pogodbo) za pristop k vzajemnim skladom v upravljanju Družbe ali pa so že vlagatelji v Triglav vzajemne sklade in želijo spremljati stanje svojih naložb.

Družba v sklopu spletne aplikacije Moj račun obdeluje naslednje osebne podatke:

 • podatke ob registraciji (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, geslo),
 • podatke ob prijavi (elektronski naslov, naslov, geslo, davčna številka in podatki o digitalnem potrdilu),
 • podatke v povezavi s pristopnimi izjavami investicijskih skladov in ostalih produktov,
 • podatke o stanju naložb v vzajemnih skladih in transakcijah ter
 • podatke o uporabi spletne aplikacije (IP naslov, uro in datum dostopa …).

Z uporabo spletnega portala Moj račun se lahko seznanite na spletni strani aplikacije Moj račun

2.5 Uporaba mobilnih aplikacij

Če ste uporabnik mobilnih aplikacij Družbe, o vas zbiramo osebne podatke, ki jih potrebujemo le-teh.

Mobilna aplikacija Triglav Skladov je brezplačno dostopna v mobilnih trgovinah Google Play in Apple Store ter jo uporabnik namesti na svojo mobilno napravo. Uporabniku omogoča pristop in vlaganje v investicijske sklade v upravljanju Triglav Skladov, postavljanje svojih osebnih finančnih ciljev, njihovo spremljanje ter spreminjanje le-teh ter vse druge storitve, s katerimi se lahko naknadno nadgradi mobilna aplikacija.   

Družba v sklopu mobilnih aplikacij obdeluje naslednje osebne podatke:

 • podatke ob registraciji (ime in priimek, davčna številka, elektronski naslov, uporabniško ime in telefonska številka),
 • podatke ob prijavi (uporabniško ime, geslo),
 • elektronski naslov in/ali kontaktno telefonsko številko, ki nista obvezna osebna podatka,
 • podatke ob identifikaciji skladno z veljavno zakonodajo (ime, priimek, rojstni podatki, podatki o stalnem in začasnem bivališču, davčna številka in davčno rezidentstvo, transakcijski račun in banko posameznika, podatki o osebnem dokumentu posameznika, ter vse te osebne podatke tudi za morebitne pooblaščence oz. zakonite zastopnike),
 • podatke v povezavi s pristopnimi izjavami investicijskih skladov in ostalih produktov,
 • podatke o stanju naložb v vzajemnih skladih in podatke o transakcijah,
 • podatke o oddanih e-naročilih (prenosi, enkratna SEPA DD, …) ter
 • podatke o uporabi mobilne  aplikacije (IP-naslov, ura in datum dostopa …).

Z uporabo aplikacije se lahko seznanite v Splošnih pogojih uporabe mobilne aplikacije Triglav Skladi, ki so dostopni v okviru mobilne aplikacije.

Z uporabo mobilne aplikacije Triglav Skladi kot družba v Skupini Triglav omogočajo, da se uporabnik vključi v t.i. sistem enotnega gesla. Sistem enotnega gesla (angl. Single Sign On) je postopek avtentikacije uporabnika, ki omogoča dostop do več aplikacij ali sistemov z enim samim naborom poverilnic za prijavo. To pomeni, da uporabnik po enkratni prijavi lahko dostopa do vseh povezanih sistemov, ne da bi se moral za vsakega posebej znova registrirati, kar vključuje vse aplikacije družb Skupine Triglav. Posameznik za vključitev v sistem SSO poda izrecno soglasje.

Soglasje lahko kadarkoli odpove, vendar se v primeru zahteve po izključitvi iz sistema SSO ne more več prijaviti v aplikacijo Triglav Skladov. Na voljo pa posamezniku ostanejo druge elektronske poti (spletna aplikacija Moj Račun) ali obisk vpisnih mest družbe za upravljanje, ki so našteta na spletni strani www.triglavskladi.si

 

Splošna razkritja o obdelavi osebnih podatkov za uporabnike mobilne aplikacije

V družbi Triglav Skladi, d. o. o. (v nadaljevanju: Družba) posvečamo varstvu osebnih podatkov veliko pozornosti. Z njimi ravnamo skrbno in preudarno ter skladno z zakonodajo. V nadaljevanju so povzete seznanitvene informacije o obdelavi osebnih podatkov uporabnikov mobilne aplikacije Triglav Skladov ter o pravicah, ki jih ima posameznik iz naslova varstva osebnih podatkov.

Družba v zbirkah podatkov, ki jih vzpostavi, vodi in vzdržuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in dejavnost upravljanja premoženja (vključno z davčnimi predpisi in predpisi s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma), zbira, shranjuje, posreduje in uporablja (v nadaljevanju: obdeluje) naslednje osebne podatke svojih strank:

a) podatke, navedene v pristopni izjavi oziroma pogodbi, na prilogah in dodatkih, vključno z vprašalniki (npr. za davčne namene, za namene preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma);

b) podatke o transakcijah stranke;

c) podatke, ki jih družba pridobi v drugih komunikacijah s strankami ali tretjimi osebami (npr. pri nagradnih igrah, promocijskih dogodkih, uporabi spletnih in mobilnih aplikacij in orodij družbe ipd.);

d) podatke o danih privolitvah in podatke, posredovane s strani povezanih družb v Skupini Triglav na podlagi vaše privolitve;

e) identifikacijske in kontaktne podatke uporabnika aplikacije, podane v okviru privolitve za obdelavo osebnih podatkov.

Če posameznik, ki želi z družbo skleniti poslovno razmerje, ne bo posredoval vseh zahtevanih podatkov, ki so nujni za sklenitev oziroma uresničevanje poslovnega razmerja, lahko družba zavrne sklenitev poslovnega razmerja oziroma želene transakcije stranke.

Osebne podatke, ki jih obdeluje družba, ki so razkriti v tej Politiki zasebnosti za označene namene obdelujejo tudi družbe, s katerimi ima Družba sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov. Informacija o kategorijah uporabnikov osebnih podatkov je dostopna v tej Politiki zasebnosti.

Družba osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi privolitve posameznika in za namene, ki jih posameznik označi v obrazcu »Privolitev za obdelavo osebnih podatkov«, hrani do preklica privolitve s strani posameznika, ki je pooblastilo podal oziroma do prenehanja morebitne druge pravne podlage za hrambo podatkov (npr. zakonska obveznost). Ostale osebne podatke, pridobljene v okviru sklenitve ali izvajanja pristopne izjave oziroma pogodbe ali na podlagi zakona, pa družba hrani do poteka zakonskega roka hrambe.

Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov ali zahteva prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja. Posameznik lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na kanale, ki so navedeni v poglavju 11 te Politike zasebnosti. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Kontaktne podatke pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov najdete v nadaljevanju.

 

2.6 Uporaba elektronske pošte

Posamezniki lahko na Družbo oziroma na elektronske naslove, objavljene na naši spletni strani, naslovite tudi elektronsko sporočilo. V tem primeru se prostovoljno odločite, katere osebne podatke nam želite zaupati. Družba bo vaš elektronski naslov in elektronsko sporočilo nadalje obdelovala v skladu z vsebino vašega elektronskega sporočila ter ob upoštevanju vrste in narave medsebojnega razmerja.

2.7 Uporaba telefonov

V stik z Družbo lahko stopite tudi preko telefona, možno pa je tudi, da vas po telefonu pokličejo oz. vam pošljejo SMS sporočilo zaposleni ali finančni svetovalci Družbe, kadar je to potrebno za izvajanje poslovnega razmerja oziroma za druge namene, če ste v to privolili.

2.8 Snemanje v poslovnih prostorih Družbe

Z namenom varovanja ljudi in premoženja Družbe izvajamo snemanje poslovnih prostorov Družbe. V takšnem primeru ste o tem obveščeni s posebnim obvestilom, ki je objavljeno na vidnem mestu. V zvezi s snemanjem zbiramo naslednje podatke: slikovni posnetek posameznika ter datum, čas in kraj nastanka posnetka.

 2.9 Nagradne igre

Kadar sodelujete v kateri od nagradnih iger, ki jih organizira ali pri katerih kot sponzor sodeluje Družba, in ste v okviru prijave k sodelovanju v nagradni igri oziroma na dogodku posredovali vaše osebne podatke, lahko Družba vaše podatke obdeluje kot samostojni upravljavec zbirke osebnih podatkov z organizatorjem oziroma drugimi osebami, s katerimi sodeluje pri izvedbi nagradne igre oziroma dogodka.

Vaše osebne podatke obdelujemo primarno za namen izvedbe nagradne igre oziroma dogodka ter za podelitev nagrad, na podlagi vaše privolitve, podane ob prijavi k sodelovanju v nagradni igri, oziroma pri posameznem dogodku.

Družba za upravljanje pri izvedbi nagradnih iger zbira osebne podatke, ki so potrebni za izvedbo nagradne igre in za podelitev nagrade (na primer, a ne izključno: ime, priimek, elektronski naslov, naslov za dostavo nagrade, podatke, za odmero davščin, uporabniško ime na socialnih omrežjih), ki pa so vsakokrat našteti v sklopu pravil vsake posamezne nagradne igre.

Družba vaše osebne podatke lahko obdeluje tudi za druge namene, če jo k temu zavezuje zakon ali če ste k temu podali privolitev.

Če ste pri nagradni igri prejeli nagrado, ki presega vrednost 42 EUR in katere izplačevalec je Družba oziroma ste v enem letu od Družbe prejeli več nagrad, katerih skupna vrednost presega 84 EUR, Družba vaše podatke obdeluje tudi za namen akontacije dohodnine in jih v skladu z obveznostmi iz Zakona o dohodnini posreduje pristojnemu davčnemu uradu.

2.10 Ob snemanju in fotografiranju na dogodkih v organizaciji družbe 

Blagovno znamko Triglav Skladi krepimo z organizacijo raznovrstnih strokovnih in drugih dogodkov, v okviru katerih lahko pride do obdelave osebnih podatkov udeležencev. 

Do prve obdelave osebnih podatkov lahko pride že ob prijavi udeleženca na dogodek, če je predvidena prijava. Pri izdelavi prijavnic zato skrbimo, da zahtevamo le tiste podatke, ki jih od udeležencev potrebujemo za izvedbo dogodka. Posameznik lahko ob prijavi na dogodek ter kadarkoli do zaključka dogodka sporoči družbi, da ne želi, da je fotografiran ali posnet tako, da bi bil osrednji motiv posnetka ali fotografije.

Vsak posameznik, ki se udeleži večjega (ali javnega) dogodka, ki ga organizira družba, se mora zavedati, da obstaja na takšnem dogodku večja verjetnost, da bo posnet oz. fotografiran. Na tovrstnih dogodkih tako lahko objavimo (foto)reportažo o nastalem dogodku, ki vključuje podobe posameznika, pri čemer si prizadevamo, da posameznik ni osrednji motiv posnetka. Pred izvedbo tovrstne prireditve vedno objavimo obvestilo o tem, da bo na prireditvi prisoten fotograf (oz. da bo snemana, če bo prisoten snemalec). Če ne želite, da bi bili fotografirani tako, da ste osrednji motiv posnetka, da se objavljena fotografija, na kateri ste vi osrednji motiv posnetka, odstrani, ali če se ne želite pojaviti v kadru, vas prosimo, da nam to čim prej sporočite na elektronski naslov dpo@triglavskladi.si. Družba fotografije (oz. videoposnetke) za namen objave foto galerije dogodka (oz. video prispevka) obdeluje v zbirkah podatkov, ki jih vzpostavi, vodi in vzdržuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, ter jih hrani pet let od njihovega nastanka.

Napisano velja za dogodke, ki so organizirani v živo, ter dogodke, ki so organizirani preko aplikacij za spremljanje dogodka po spletu.

2.11 Izpolnjevanje dogovorjenih ugodnosti oziroma obveznosti za vlagatelje in stranke 

Družba za upravljanje za potrebe zagotavljanja ustreznih provizij, vstopnih stroškov in drugih obračunov, za katere se dogovorita stranki, osebne podatke vlagateljev in strank izmenjuje s svojim pogodbenimi obdelovalci za namene izpolnjevanja dogovorjenih ugodnosti oziroma obveznosti.

2.12 Uporaba podatkov za trženjske namene

Družba lahko uporablja podatke o osebnem imenu, naslovu stalnega ali začasnega prebivališča ter naslovu elektronske pošte posameznikov, ki jih je zbrala iz javno dostopnih virov ali v okviru opravljanja dejavnosti, tudi za namene ponujanja svojih produktov in storitev. Posameznik lahko kadar koli pisno zahteva, da Družba trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja.

Če ste podali ustrezno privolitev, lahko Družba vaše osebne podatke obdeluje za namene, v katere ste privolili. To vključuje trženje storitev in produktov družb Skupine Triglav.  

Če ste to dovolili, lahko vaše osebne podatke uporabljamo tudi za namene profiliranja strank in njihove segmentacije v različne ciljne skupine ter za namen neposrednega trženja, pri čemer imate vedno možnost, da zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo obdelovati za tovrstne namene.

Neposredno trženje produktov in storitev lahko zajema pošiljanje direktne pošte na vaš domači naslov, pošiljanje elektronskih sporočil na vaš elektronski naslov in glasovne klice na posredovano telefonsko številko, pošiljanje SMS-sporočil, lahko pa tudi pošiljanje sporočil v okviru različnih digitalnih socialnih omrežij, če ste ob podaji soglasja posredovali tudi podatek o vašem profilu na omrežjih Facebook, Twitter, Instagram itd. Uporaba podatkov v trženjske namene zajema tudi segmentacijo posameznikov v ciljne skupine, na primer po starosti, po spolu ali po drugih osebnih okoliščinah, z namenom oblikovanja in pošiljanja usmerjenih trženjskih sporočil, kot tudi za ustvarjanje trženjskih profilov posameznika in na tej podlagi izvajanje personaliziranega trženja produktov in storitev.

Za namene posredovanja e-sporočil, SMS-sporočil, izvajanja kampanj, spremljanje njihove uspešnosti  in s tem povezano vodenje podatkovne zbirke prejemnikov teh sporočil uporabljamo oblačno storitev Net-Results, https://www.net-results.com/, ponudnika Forward I.T. Solutions, LLC dba Net-Results (“Net-Results”), 1738 Wynkoop Street, Suite 201, Denver, CO 80202 USA. 

Spletna platforma v svojih Splošnih pogojih uporabe in Politiki zasebnosti zagotavlja spoštovanje določb GDPR. V sklopu uporabe teh storitev se osebni podatki prenašajo in hranijo v ZDA, pri čemer so s ponudnikom sklenjene standardne pogodbene klavzule, pripravljene po predlogi Evropske komisije, kar omogoča prenos podatkov v ZDA, ki je skladen z evropsko zakonodajo. Določene aktivnosti v zvezi s trženjskimi nameni izvajamo tudi v skladu s svojimi zakonitimi interesi, in sicer, kadar je glavni namen poslovna komunikacija v zvezi z vašimi poizvedbami ter nudenjem čim boljše uporabniške izkušnje našim vlagateljem in strankam tako, da jih obveščamo o dogajanjih na finančnih trgih ter jim nudimo možnost investicijskega svetovanja ves čas trajanja poslovnega odnosa preko komunikacijskih poti, podatke, o katerih posameznik posreduje družbi (npr. telefonska številka). 

3. VIDEONADZOR

Družba za upravljanje na lokacijah na naslovu Slovenska cesta 54 in Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, izvaja videonadzor, kakor izhaja iz spodnjega razkritja.

 

Zahtevana informacija

Informacije:

O upravljavcu zbirke osebnih podatkov:

Triglav Skladi, d. o. o.

Dunajska cesta 20

1000 Ljubljana

01 300 73 00

info@triglavskladi.si

 

S pooblaščeno osebo za varstvo podatkov lahko stopite v stik:

Triglav Skladi, d. o. o.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Dunajska cesta 20

1000 Ljubljana

dpo@triglavskladi.si

 

Informacije o izvajanju videonadzora pridobite na tel. št.

080 10 19 ali na https://www.triglavskladi.si/politika-zasebnosti 

Namen in pravna podlaga obdelave podatkov videonadzora

sistema:

Triglav Skladi, d. o. o., v poslovnih prostorih na naslovu Slovenska 54, Ljubljana, in na naslovu Dunajska 20, Ljubljana, izvaja videonadzor dostopa v svoje uradne službene oziroma poslovne prostore s ciljem zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja družbe, njenih zaposlenih, strank, poslovnih partnerjev, obiskovalcev in drugih, ki vstopajo v poslovne prostore družbe.


Triglav Skladi, d.o.o., videonadzor izvaja na podlagi tč. (f) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, v povezavi s 76. in nasl. členi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). 

Katere osebne podatke v zvezi z vami obdelujemo v okviru izvajanja videonadzora:

Slikovni posnetek posameznika, datum in čas vstopa oz. izstopa iz prostora (območja), nad katerim se izvaja videonadzor.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

Pogodbena varnostna služba in pogodbeni vzdrževalec videonadzornega sistema.

Hramba posnetkov

Posnetke videonadzora hranimo največ 1 leto.

Pravice, ki jih imate v zvezi s predmetno obdelavo osebnih podatkov:

Svoje pravice v zvezi z lastnimi osebnimi podatki, povezanimi z izvajanjem videonadzora v družbi Triglav Skladi, d.o.o., kot npr. dostop oz. seznanitev z lastnimi osebnimi podatki, ugovor zoper obdelavo, omejitev obdelave podatkov ali njihov izbris, nam sporočite na e-naslov: dpo@triglavskladi.si.

Več informacij o varstvu osebnih podatkov najdete na

https://www.triglavskladi.si/politika-zasebnosti.

Pravica do pritožbe:

Pritožbo zoper obdelavo vaših osebnih podatkov vezano na videonadzor družbe Triglav Skladi, d.o.o., lahko podate pri Informacijskem pooblaščencu (naslov: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 01 230 97 30, spletna stran www.ip-rs.si

Posebni vplivi obdelave

Možnost vpogleda posnetkov za nazaj ter priprave izsekov le teh za upravičene uporabnike (npr. policija).

 

 4. UPRAVLJANJE FINANČNEGA PREMOŽENJA IN OSEBNI PODATKI

Če želite pri Družbi pristopiti ali ste pristopili k varčevanju v investicijskem skladu oziroma sklenili pogodbo o individualnem upravljanju finančnega premoženja, to storitev lahko izvajamo le tako, da obdelujemo vaše osebne podatke. To počnemo z visoko skrbnostjo in zgolj v meri, ki je potrebna za doseganje zakonitih namenov obdelave osebnih podatkov, na primer pristop k investicijskemu skladu, prehod med investicijskimi skladi, vplačilo ali izplačilo denarnih sredstev in podobnih dejanj, pri katerih se obdelavi osebnih podatkov ne moremo izogniti.

Podatke, ki ste nam jih zaupali ob sklenitvi oziroma med izvajanjem naših storitev, v veliki večini primerov uporabljamo zgolj za ta namen. Odvisno od okoliščin, moramo včasih te podatke uporabljati tudi za druge, z izvajanjem upravljanja investicijskih skladov in individualnega finančnega premoženja povezane namene, a le takrat, kadar imamo za to ustrezno pravno podlago. Tovrstni drugi nameni obdelave vaših podatkov navadno izvirajo iz posebnih obveznosti, ki jih ima Družba na podlagi določil področne zakonodaje, na primer pri preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, pri poročanju nadzornim organom, organom pregona, davčnim ter upravnim organom in podobno.

5.PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

Večinoma osebne podatke pridobimo od vas samih v okviru pristopa k investicijskim skladom ali k individualnemu upravljanju premoženja, v določenih primerih, odvisno od primera, pa jih lahko pridobimo tudi od drugih pravnih in fizičnih oseb ali državnih organov. V primerih, ki jih določajo Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, Zakon o trgu finančnih instrumentov ter Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, smemo nekatere vaše podatke pridobiti tudi od državnih organov, ki z njimi razpolagajo, če jih potrebujemo pri izvajanju pogodbenih ali zakonskih obveznosti.

V okviru opravljanja svoje dejavnosti zbiramo in obdelujemo osebne podatke, kot so npr.: priimek in ime, datum, kraj in država rojstva, državljanstvo, stalni naslov, spol, davčna številka, davčni urad, davčna izpostava, država bivanja, domicilna država, država rezidentstva za davčne namene, podatki o osebnem dokumentu (vrsta, številka, datum izdaje, izdajatelj), naslov za obveščanje (če je drugačen od stalnega), dejavnost stranke, številka TRR, politična izpostavljenost, podatki o pooblaščencih za zastopanje, podatki o in v zvezi s finančnimi računi na podlagi veljavnih predpisov za zagotavljanje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma in FATCA ter veljavnimi predpisi glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja (CRS).

 

5.1 DODATNE INFORMACIJE ZA POSAMEZNIKE V PRIMERIH, KADAR OSEBNI PODATKI NISO BILI PRIDOBLJENI OD POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE TI NANANŠAJO

Občasno družba za upravljanje pridobiva osebne podatke posameznikov na način, da niso pridobljeni od posameznika samega. Tako pridobljene podatke družba uporablja predvsem za marketinške namene, o tem, da bodo osebni podatki posredovani družbi, pa je posameznik seznanjen. Občasno družba za upravljanje pridobiva osebne podatke posameznikov na način, da niso pridobljeni od posameznika samega. Tako pridobljene podatke družba uporablja predvsem za marketinške namene, o tem, da bodo osebni podatki posredovani družbi, pa je posameznik seznanjen. Družba za upravljanje za takšne primere podaja spodnje informacije:

i. kontaktni podatki upravljavca

Polni naziv:

Triglav Skladi, družba z upravljanje, d.o.o.

Sedež:

Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana

Davčna številka:

76205371

Matična številka:

5853915

Zakoniti zastopniki:

Benjamin Jošar, predsednik uprave, Miha Grilec, član uprave in Andrej Petek, član uprave

Telefon:

01 300 73 00

Faks:

01 300 73 50

Spletni naslovi:

www.triglavskladi.si

Naslov e-pošte:

info@triglavskladi.si

 ii. kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov je dosegljiva na elektronskem naslovu: dpo@triglavskladi.si

iii. namen, za katere se osebni podatki obdelujejo, kakor tudi pravno podlago za njihovo obdelavo

Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni preko uporabe funkcije Lead Ad, ki jo ponuja aplikacija Facebook, lastnik katere je podjetje Meta Platforms Inc., se uporabijo za namene trženjskega komuniciranja, in sicer izključno, ko je posameznik sam izrazil željo, da s strani družbe Triglav Skladi d.o.o. pridobi več informacij o storitvah, ki jih nudi Družba.

iv. vrste zadevnih osebnih podatkov ter uporabniki

Družba v primeru pridobitve in obdelave osebnih podatkov iz točke iii. od družbe Meta Platforms Inc. pridobi naslednje osebne podatke: ime, priimek, e-naslov in telefonska številka.

Pridobljene osebne podatke bo družba uporabila za namen kontaktiranja in posredovanja dodatnih informacij o storitvah Družbe, skladno z izraženo željo posameznika.

v. tretje države

Družba Triglav Skladi d.o.o. na v tem poglavju opredeljen način pridobljenih osebnih podatkov ne bo posredovala v tretje države.

vi.obdobje hrambe

Osebni podatki se bodo hranili do preklica s strani posameznika oziroma največ eno leto.

vii. pravice posameznikov

Posameznik ima pravico od upravljavca zahtevati dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in zahtevati, da se mu na pisno zahtevo, ki jo naslovi na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, zagotovi pravica do ugovora obdelavi ter pravica do prenosljivosti podatkov.

Posameznik lahko svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov kadar koli pisno prekliče tako, da preklic pošlje na elektronski naslov Družbe: dpo@triglavskladi.si.

Posameznik ima prav tako pravico, da se obrne na nadzorni organ, to je Informacijski pooblaščenec RS, Dunajska cesta 22, Ljubljana. 

6. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI UPRAVIČENIH IN ZAKONITIH INTERESOV

V Družbi osebne podatke v določenih primerih obdelujemo tudi zaradi varovanja upravičenih ter zakonitih interesov, kot so:

 • zagotavljanje varnosti omrežja in informacij, tj. zmožnosti omrežja ali informacijskega sistema, da na določeni ravni zaupanja prepreči slučajne dogodke ali nezakonita ali zlonamerna dejanja, ki ogrožajo dostopnost, avtentičnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki jih ponujajo ali so dostopne prek teh omrežij in sistemov (preprečevanje nepooblaščenega dostopa do informacijskih sistemov Družbe, odzivanje na računalniške varnostne incidente),
 • uveljavljanje lastnih pravnih zahtevkov zoper posameznike pred sodiščem,
 • preprečevanje in odkrivanje notranjih prevar in drugih kršitev,
 • za namen varstva in zavarovanja premoženja in zaposlenih v družbi pred grožnjami in nasiljem in v podobnih primerih, ko brez obdelave osebnih podatkov posameznikov ne bi mogla zavarovati in uveljaviti lastnih zakonitih interesov in pravic, ki jih v skladu z zakonodajo uživa, kar vključuje tudi izvajanje videonadzora poslovnih prostorov,
 • izboljševanje, razvoj in nadgradnje storitev, sistemov in produktov Družbe (kot na primer zbiranje podatkov o zadovoljstvu strank po sklenitvi pristopne izjave),
 • zaradi izvajanja notranjih upravnih namenov Družbe.

V primerih, ko bi to lahko ogrozilo interese posameznega postopka, ki se izvaja, ali onemogočilo doseganje namena, zaradi katerega je bila posamezna obdelava osebnih podatkov uvedena, lahko Družba osebne podatke za zgoraj opredeljene namene obdeluje tudi brez vednosti posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

7. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV V SKUPINI TRIGLAV

Družba obdeluje tudi osebne podatke, ki jih je posameznik podal kateri koli družbi v Skupini Triglav in je soglašal s prejemanjem posamezniku prilagojenih ponudb s strani družb v Skupini Triglav. Družba posameznike v takšnem primeru obvesti, da obdeluje njihove osebne podatke skladno s podanim soglasjem.

Družba za upravljanje lahko osebne podatke, pridobljene s strani drugih družb v Skupini Triglav na podlagi legitimnega interesa uporabi za namene internih analiz in spremljanja strateških ciljev družb oz. Skupine Triglav tudi za izboljšanje morebitnih bonitetnih programov, ki bi lahko bili vzpostavljeni na ravni družbe za upravljanje.

8. KATEGORIJE UPORABNIKOV OSEBNIH PODATKOV

Vaših osebnih podatkov praviloma ne posredujemo tretjim osebam. Občasno pa mora Družba vaše osebne podatke posredovati določenim zunanjim uporabnikom, če ti izkažejo zakoniti interes za pridobitev vaših podatkov. Takšni uporabniki so praviloma različni državni organi, ki vaše osebne podatke potrebujejo v okviru uradnih postopkov, ki jih vodijo, lahko pa tudi posamezniki, če dostop do podatkov zahtevajo preko sodišča ali izkažejo drugo ustrezno pravno podlago.

Za posamezne dele obdelav osebnih podatkov angažiramo pogodbene obdelovalce, ki opravljajo del storitev v našem imenu, pri čemer s takšnimi pogodbenimi obdelovalci osebnih podatkov sklenemo ustrezno zakonsko predpisano pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, v kateri jih zavežemo k enakemu standardu varstva osebnih podatkov, kot če bi te izločene dele obdelav osebnih podatkov izvajali sami. Obenem ti pogodbeni obdelovalci podatke obdelujejo zgolj za namen izvajanja pogodbeno opredeljenih storitev in za noben drug namen, niti jih ne smejo uporabljati za lastne namene ali namene tretjih oseb. Med pogodbene obdelovalce sodijo vpisna mesta, skrbnik premoženja, dobavitelji programske opreme, skrbniki informacijskih sistemov in spletnih strani Družbe, sodelavci na področju digitalnega marketinga, revizorji, tiskarji, ponudniki storitev arhiviranja podatkov in podobne kategorije uporabnikov.

9. HRAMBA PODATKOV

Vaše podatke bomo hranili za obdobje, ki je potrebno za uresničitev namenov, ki so navedeni v tej politiki zasebnosti, razen v primeru, ko bi bilo daljše obdobje hrambe potrebno ali dovoljeno v skladu z zakonom. 

Vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve in za namene, opredeljene v privolitvah, hranimo do preklica privolitve z vaše strani ali vašega ugovora obdelavi.

Hramba osebnih podatkov, ki jih družba za upravljanje arhivira

Družba v arhivu fizične dokumentacije hrani osebne podatke vlagateljev, ki jih od vlagatelja prejme ob pristopu ali med trajanjem poslovnega odnosa med vlagateljem in Družbo, hrani najmanj deset let od zadnjega celotnega izplačila posameznika. Fizična dokumentacija je pri zunanjem izvajalcu arhiviranja, do nje ima ozek krog zaposlenih v družbi za upravljanje in pri izvajalcu storitev arhiviranja. Družba okoliščine hrambe, trajanje hrambe ter dostopnost do arhivskega gradiva periodično preverja ter periodično spremlja tveganja v zvezi s tovrstno obdelavo osebnih podatkov.

10. TEHNIČNI IN ORGANIZACIJSKI UKREPI ZA VAROVANJE ZASEBNOSTI

V Družbi izvajamo fizične, organizacijske in tehnične ukrepe za varovanje podatkov pred izgubo, krajo, nepooblaščeno uporabo, razkritjem, uničenjem ali spreminjanjem. Vaše podatke varujemo v skladu z veljavno zakonodajo in z internimi akti, ki urejajo varstvo in zavarovanje osebnih podatkov ter področje informacijske varnosti.

Vsi zaposleni v Družbi, pogodbeni obdelovalci in druge osebe, ki imajo za obdelavo vašo osebno privolitev ali drugo ustrezno pravno podlago za obdelovanje, so zavezani k varovanju zaupnosti vaših podatkov in jih ne smejo razkrivati osebam, ki nimajo ustrezne podlage za obdelavo vaših osebnih podatkov.

Poslovne prostore, kjer so nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema, skrbno varujemo z ukrepi, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo nepooblaščen dostop do osebnih podatkov.

Izvajamo, pregledujemo in vzdržujemo primerne varnostne postopke, ki ustrezajo najnovejšemu stanju tehnike, standardom in praksi za zaščito podatkov. Omrežje je zaščiteno pred zunanjim svetom s sistemom požarnega zidu.

Spletne aplikacije Družbe so dostopne samo po prijavi z individualnim uporabniškim geslom oziroma z digitalnim potrdilom posameznika.

11. UVELJAVLJANJE PRAVIC V ZVEZI Z OSEBNIMI PODATKI

Posameznik lahko kadar koli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov ali zahteva prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav Skladi, d. o. o., Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, ali na dpo@triglavskladi.si.

Posameznik, ki meni, da družba obdeluje osebne podatke v zvezi z njim v nasprotju z zakonodajo, lahko vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, na naslovu Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.   

12. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV

Morebitna vprašanja v zvezi s to politiko, pripombe, komentarje in prošnje za pomoč pri uveljavljanju vaših pravic v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov lahko naslovite na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v Družbi. Pooblaščena oseba je dosegljiva po elektronski pošti na naslov dpo@triglavskladi.si ali po navadni pošti na naslov Triglav Skladi, d. o. o., Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, s pripisom »za DPO«.

Potrudili se bomo, da odgovor prejmete v najkrajšem možnem času

13. POSODABLJANJE POLITIKE ZASEBNOSTI

Politiko zasebnosti lahko občasno posodobimo. Vsakokrat veljavna verzija politike zasebnosti bo objavljena na spletni strani www.triglavskladi.si, zato vam priporočamo, da jo redno pregledujete.