Kviz za vlagatelje

Kviz rešite tako, da kliknete na sličico nad napisom, ki za vas drži v največji meri.

 • Do 40 let.
 • 41–65 let.
 • Nad 66 let.
 • Do 5 let.
 • Med 5 in 10 let.
 • Več kot 10 let.
 • Iščem dobro mero med tveganjem in varnostjo.
 • Tveganje je sestavni del naložb, zato jih popolnoma sprejemam.
 • Naložbenim tveganjem se želim čim bolj izogniti.
 • Jih nimam, ampak poznam delovanje skladov.
 • Nimam izkušenj.
 • Že nekaj časa vlagam.
 • Želim se izogniti inflaciji in ob tem nekoliko oplemeniti svoja sredstva.
 • Zasledujem čim višje donose.
 • Zanima me zmeren donos, ki ne predstavlja velikega tveganja za mojo naložbo.