Dobrodošli v prihodnosti upravljanja premoženja

Vaše finančne cilje vam pomagamo doseči na odgovoren in premišljen način.

3 prednosti odgovornega investiranja za vlagatelje

 • Poglobljeno razumevanje investicijskih priložnosti

  Vlagamo v odgovorna podjetja, usmerjena v prihodnost, kar zagotavlja trajnostno rast vrednosti v portfeljih.

 • Učinkovito obvladovanje investicijskih tveganj

  Izogibamo se naložbam brez dolgoročno vzdržnih poslovnih modelov, kar pripomore k boljšemu upravljanju tveganj

 • Zmanjševanje negativnih vplivov na naše življenje in prihodnje generacije 

  S premišljenim izbiranjem naložb preprečujemo negativne okoljske in družbene spremembe, ki jih povzročajo nepremišljena podjetja in države ter nadnacionalne organizacije.

Začnite z vlaganjem

 • 1

  Registrirajte se

  Registracija je hitra in enostavna. Potrebujete le nekaj osebnih podatkov.

 • 2

  Potrdite identiteto

  Za potrditev identitete potrebujete veljavno digitalno potrdilo.

 • 3

  Uredite prihranke

  Nastavite si ponavljajoča mesečna vplačila, vložite že privarčevana sredstva ali kombinacijo obojega.

 • 4

  Ohranite nadzor

  Glede na želene donose in razmere na trgu lahko s sredstvi prosto razpolagate in jih razporejate med Triglav Skladi.

Odpri račun

Vlagajte trajnostno

 • Triglav Okoljska perspektiva

  Triglav Okoljska perspektiva vlaga v izbrana globalna podjetja, ki razvijajo, proizvajajo in ponujajo proizvode ali storitve, ki temeljijo na tehnologijah, ki so okolju manj škodljive kot trenutno splošno uveljavljene tehnologije. 

 • Triglav Tehnologije prihodnosti

  Sklad vlaga v delnice najperspektivnejših in najmočnejših tehnoloških podjetij, ki razvijajo in proizvajajo proizvode ali storitve, ki temeljijo na tehnologijah prihodnosti ali gradijo poslovne modele na uporabi tehnologij prihodnosti.

 • Triglav Top Brands

  Triglav Top Brands vlaga v delnice podjetij, ki upravljajo z najbolj prepoznavnimi svetovnimi blagovnimi znamkami.

 • Triglav Zdravje in dobro počutje

  Triglav Zdravje in dobro počutje vlaga v delnice podjetij, ki razvijajo, proizvajajo in ponujajo proizvode ali storitve, ki izboljšujejo človekovo zdravje in počutje.

 • Triglav Aktivni

  Triglav Aktivni omogoča dinamično prilagajanje strukture portfelja z namenom kontrole volatilnosti ter zaščite kapitala.

 • Triglav Obvezniški

  Sklad Triglav Obvezniški vlaga v obveznice z visoko bonitetno oceno, izdane v evrih.

307214535 528385085954218 7881497788427714683 n

Naša investicijska filozofija

V družbi Triglav Skladi se zavedamo izzivov investiranja, kot so kognitivne pristranskosti in preobremenjenost z analiziranjem podatkov. Zato smo vzpostavili uspešen in učinkovit sistem sprejemanja investicijskih odločitev, ki sloni  na jasni  opredelitvi temeljnih investicijskih prepričanj in oblikovani investicijski filozofiji. Le-ta temelji na štirih ključnih načelih, ki zagotavljajo trdnost našega pristopa k investiranju. Naš cilj je, da vam pomagamo doseči vaše finančne cilje na odgovoren in premišljen način. 

Z namenom temeljite predstavitve našega pristopa k odgovornemu investiranju v Triglav Skladih, smo oblikovali Politiko odgovornega investiranja.

Načela investicijske filozofije

1

Odgovornost

Vedno imamo v mislih vaše interese in dobrobit širše skupnosti. Naše odločitve o investiranju neposredno vplivajo na prihodnost, zato jih skrbno premislimo.

2

Aktivnost

Ne sledimo le trendom, ampak aktivno iščemo najboljše priložnosti za vas, pri čemer upoštevamo vse možne dejavnike.

3

Iskanje rasti

Osredotočamo se na podjetja in države ter nadnacionalne organizacije, ki imajo možnost dolgoročne rasti, saj verjamemo, da to prinaša najboljše rezultate.

4

Dolgoročni pogled

Ne osredotočamo se na kratkoročne trende, ampak iščemo dolgoročne priložnosti, ki bodo prinesle največje koristi.

Trajnostna strategija Triglav Skladi

Naša pot je trajnostna

Pri Triglav Skladih nenehno iščemo priložnosti za rast premoženja naših strank. Osredotočamo se na aktivno in temeljito raziskovanje ključnih dejavnikov, ki vplivajo na poslovanje podjetij in delovanje držav, v katere vlagamo. S spodbujanjem zmanjševanja negativnih vplivov na okolje in družbo s strani podjetij in držav ter nadnacionalnih organizacij, v katere investiramo, izražamo odgovornost do širše družbe.

 

Ostanimo v stiku

Splača se biti dobro informiran, sploh ko gre za vaš denar. Naše e-novice so najboljša bližnjica do najaktualnejših tem in informacij o dogajanjih na finančnih trgih.