Baterije

Slika litijevih baterij z inovacijo obnovljive energije 31012023

Navajeni smo jih povsod. So v mobilnih telefonih ter v mnogih električnih napravah. Zadnja leta se njihova uporabnost vse bolj širi in postajajo vse večje. Vedno več avtomobilov je na baterije. Tudi gradnja obnovljivih virov energije zahteva postavitev hranilnikov energije, da bi lahko zagotovili nemoteno oskrbo z električno energijo tudi v času, ko iz obnovljivih virov energije ni mogoče dobiti dovolj moči.

S potrebami po vedno večjih in zmogljivejših baterijah prihaja tudi do večjega povpraševanja po surovinah, potrebnih za proizvodnjo baterij. To so predvsem litij, nikelj, kobalt in mangan. V zadnjem času je bila pozornost, namenjena predvsem proizvajalcem litija, ki je ena od ključnih surovin za izdelavo baterij. Po litiju v preteklosti ni bilo velikega povpraševanja, kar je tudi pomenilo, da ni bilo veliko rudnikov za to kovino. Povpraševanje po tej kovini je vse bolj raslo, saj so rasle tako proizvodnja električnih avtomobilov kot instalirane kapacitete za shranjevanje električne energije. Rast povpraševanja ter relativno majhne proizvodne kapacitete so vplivale na močan dvig cen. Tako je bila v začetku leta 2022 cena za tono litijevega hidroksida na borzi kovin v Londonu (London Metal Exchange) okoli 30.000 ameriških dolarjev (27.000 evrov), sredi leta pa že več kot 80.000 dolarjev (74.000 evrov). Večina rudnikov litijeve rude je v Čilu ter drugje na jugu Latinske Amerike, zaloge so tudi v Avstraliji, medtem ko predelava v litijev hidroksid poteka predvsem na Kitajskem. Pridobivanje litija je obremenjujoče tudi za okolje. Pri pridobivanju litija iz kamnin se namreč pojavi precej izpustov ogljikovega dioksida, ki je toplogredni plin. Če se litij rudari iz podzemnih virov, je za proizvodnjo potrebne veliko vode, pri čemer so zaloge litija pogosto na območjih, kjer vode primanjkuje in bi proizvodnja pomenila veliko obremenitev za lokalne skupnosti.

Če gledamo napovedi cene litija za letošnje leto, večina analitikov pričakuje, da se bo presežek povpraševanja nad ponudbo zmanjšal in cene znižale. Od vrha v novembru so cene res nekoliko upadle, in ključno vprašanje je, ali bodo še upadale. Proizvajalci litija naj bi letos bistveno povečali proizvodnjo, vendar je pri tem vprašanje, koliko novih kapacitet jim bo dejansko uspelo usposobiti za proizvodnjo. Na strani povpraševanja bi lahko prišlo tudi do ohlajanja. Na razvitih trgih naj bi prišlo do manjšega povpraševanja zaradi umirjanja v gospodarskih gibanjih, medtem ko naj bi na Kitajskem zmanjšali subvencije za električna vozila. Tako bi v letu 2023 lahko prišlo do manjšega povpraševanja po litiju in cena bi se lahko korigirala navzdol.

Druge tri kovine, nikelj, mangan in kobalt, lani niso dosegale takšne rasti cene, čeprav je rast opazna pri vseh, vendar ne tolikšno kot pri litiju. Nikljevo rudo lahko najdemo povsod po svetu, medtem ko je proizvodnja kobalta omejena pretežno na Demokratično republiko Kongo, kar predstavlja izziv za proizvajalce, ki ne želijo imeti opravka z rudarskimi podjetji, ki kršijo človekove pravice.