Dejavniki za rast cen surovin vztrajajo

Dejavniki za rast cen surovin vztrajajo

Čeprav je večina vzrokov za rast prehodnih, se bodo razmeroma visoke cene obdržale še nekaj časa.

Priča smo izjemnemu okrevanju svetovnega gospodarstva, predvsem na krilih dveh največjih ekonomij, ameriške in kitajske, ter odpiranju gospodarstev po svetu zaradi uspešne precepljenosti prebivalstva. Drugi del zgodbe pa je tudi drastično zvišanje cen surovin in materialov.

Cene industrijskih kovin so v primerjavi s predpandemičnim obdobjem poskočile za 72 odstotkov in maja dosegle devetletni vrh, železova ruda je zrasla za 116 odstotkov, nikelj za 41 odstotkov. Podobno rastejo cene kmetijskih proizvodov in energentov, toda z nekoliko manjšo intenzivnostjo. Koliko dejansko še lahko zrastejo, pa bo odvisno od več dejavnikov.

Prvi je ta, da je okrevanje po popandemični krizi temeljilo na industrijski proizvodnji: industrijska aktivnost v krizi ni utrpela hudih izgub, okrevala pa je precej bolj kot storitveni sektor, predvsem na Kitajskem, ki je hkrati največji porabnik industrijskih kovin. Dejstvo je tudi, da je Kitajska hitela kopičit zaloge kovin in drugih surovin, kar je pripomoglo k rasti cen.

Drugi dejavnik je faktor ponudbe in povpraševanja. Veliko rudnikov je zaradi krize delovalo moteno, zaradi okužb so bila zapiranja. Po drugi strani so se pomembno povečali stroški transporta surovin, zaradi zastojev v pristaniščih, karantenskih omejitev, težav s posadkami ladij in rasti cen goriv, kar se je prelilo v rast cen surovin in materialov.

Tretji dejavnik so pričakovanja o hitrejši transformaciji, ki na področju čistejše »zelene« energije in napovedani veliki infrastrukturni projekti. Oboje bo povečalo globalno povpraševanje po surovinah. Na primer, obeta se veliko povpraševanje po litiju za proizvodnjo baterij za električne avtomobile. Veliki infrastrukturni projekti bodo povečali rast povpraševanja po bakru, železovi rudi, aluminiju, cinku in drugih industrijskih kovinah.

Četrti dejavnik je velika možnost skladiščenja surovin, saj je kovine veliko lažje skladiščiti kot, na primer, nafto ali kmetijske proizvode, ki potrebujejo posebne vrste skladišč. In ali se pričakuje v prihodnje večja rast cen, se veliko porabnikov odloči za nakup surovin že danes.

Če torej pogledamo vse te dejavnike, lahko zaključimo, da jih je večina začasnih. Izjemno okrevanje je posledica velikih finančnih spodbud držav in centralnih bank, temu obdobju pa se počasi bliža konec. Tudi proizvodni sektor se bo umiril in tako tudi povpraševanje. Kitajska kot največja uvoznica in porabnica surovin je pred dnevi izjavila, da se bo borila proti nadaljnjemu zviševanju cen, ker to vpliva na inflacijo, in če bo treba, bo celo sprostila svoje državne rezerve.

Tudi ozka grla zaradi okužb s covidom-19 bodo odpravljena in menim, da se bo nato normalizirala tudi ponudbena veriga. Cene surovin in materialov se bodo na neki točki nekoliko znižale, vendar ocenjujem, da bodo ostale na še vedno visokih ravneh. Supercikel surovin in materialov pa se bo v prihodnjih letih nadaljeval v nekaterih segmentih, vezanih predvsem na elektrifikacijo avtomobilov in zeleno energijo.

Objavljeno v: Delo, rubrika: Surovine, datum, 20. 06. 2021

Mitja Basa 380x380

Mitja Baša

Višji upravljavec investicijskih skladov