Investiranje naj bi bilo tudi odgovorno

Slika skupine ljudi ki se pogovarjajo o konceptu okoljske tehnologije in trajnostnih razvojnih ciljev 16072023

Koncept ESG moramo obravnavati z vidika vpliva investicijskih odločitev na vse deležnike, tudi vlagatelje.

V zadnjih petih letih je postal izraz »ESG« izjemno popularen. Jasno oblikovano mnenje o okoljskih, družbenih in upravljavskih vidikih vodenja podjetij imajo politiki, pravniki, finančniki, novinarji in še marsikdo. Nekateri nasprotujejo temu, da se pri investiranju upoštevajo merila ESG, saj sta cilj investiranja rast vrednosti premoženja in upravljanje tveganj. Drugi govorijo o globalnem segrevanju in človekovih pravicah ter izpostavljajo ključno vlogo, ki jo imajo pri naslavljanju trajnostnih izzivov investicijske družbe.

Razprave okoli investiranja ter okoljskih, družbenih in upravljavskih vidikih so včasih zelo vroče. Na žalost te debate pogosto prinašajo več škode kot koristi, pri čemer se med oškodovanci znajdejo vlagatelji in številni drugi deležniki. Ali obstaja skupna točka, s katero lahko zmanjšamo nerazumevanje in nezadovoljstvo?

Je odgovorno lažje razumljivo?
Pomemben korak je zavedanje, da je pomanjkanje soglasja med nasprotniki investiranja ESG v veliki meri posledica uporabe izraza ESG. Kaj, če namesto te »ponesrečene« kratice uporabimo besedo »odgovorno«? Ali lahko z uporabo izraza »odgovorno investiranje« izboljšamo situacijo?

Odgovornost v okviru upravljanja premoženja in investiranja moramo obravnavati z vidika vpliva investicijskih odločitev na številne deležnike, med katerimi so tudi vlagatelji. Odgovornost do vlagateljev predpostavlja oblikovanje sistema sprejemanja investicijskih odločitev, ki zvišuje verjetnost doseganja njihovih finančnih ciljev, od katerih je eden zagotovo tudi rast vrednosti premoženja in upravljanje tveganj.

Pogoja za doseganje tega cilja sta poglobljeno razumevanje in upoštevanje številnih dejavnikov tveganj in priložnosti, ki vplivajo na poslovanje podjetij. Med ključne dejavnike tveganj spadajo tudi okoljski, družbeni in upravljavski vidiki. Razumevanje in upoštevanje okoljskih in družbenih vidikov je pomembno zaradi celovitega vpogleda v sedanje in prihodnje poslovanje podjetij. Razumevanje in upoštevanje upravljavskih vidikov je po drugi strani pomembno zaradi tega, ker so vodstva podjetij odgovorna za to, da so podjetja pripravljena na izzive in priložnosti, ki jih prinašajo tehnološke, okoljske, družbene, geopolitične in druge silnice globalnih trendov.

Pogled na okolje je pomemben
Upoštevanje okoljskih, družbenih in upravljavskih vidikov je ključno za uspešno investiranje. Uspešno investiranje pa je vsekakor v interesu vlagateljev. Nekateri so lahko sicer nezadovoljni, da je situacija takšna, kakršna je. Je res, da pred nekaj desetletji večina investicijskih družb pri investiranju ni upoštevala okoljskih in družbenih trendov. So pa upoštevali tveganja in priložnosti, ki so bili takrat pomembni. S tega vidika ostaja situacija nespremenjena – aktivno investiranje še vedno temelji na analizi različnih dejavnikov, ki vplivajo na poslovanje podjetij.

Nasprotovalci investiranja ESG v večini primerov niso sovražni do odgovornega investiranja, pravzaprav ravno nasprotno. Odgovorno investiranje pa je nemogoče brez upoštevanja okoljskih, družbenih in upravljavskih vidikov. Če izraz »investiranje ESG« predstavlja tako velik problem, je mogoče smiselno začeti uporabljati izraz »odgovorno investiranje«, privarčevano energijo pa usmeriti v reševanje globalnih izzivov, ki jih na žalost res ne primanjkuje.