Kaj sporočajo letni rezultati največjih podjetij v ZDA

Slika znaka za Wall street v New Yorku ki kaze na financno ekonomsko in poslovno okrozje z ameriskimi zastavami na drogu v ozadju 07032023

Na kratki rok vrednost podjetja določajo ekonomski cikli, monetarna politika in sentiment investitorjev, na dolgi rok pa dobički in njihove rasti. Slednje potrjuje tudi visoka, statistično značilna korelacija med dobičkom indeksa S&P 500 in njegovo vrednostjo, ki je bila 0,83 od leta 2008 (merjeno na kvartalnih podatkih), in R-kvadrat pri regresiji dobička iz poslovanja in vrednostjo indeksa, ki je večji od 0,9.

Ob koncu fiskalnega leta pričakujemo objave rezultatov in obrazložitve ter napovedi vodstev podjetij, ki omogočajo dodaten vpogled v stanje realnega gospodarstva. Leto 2022 se je začelo z inflacijskimi pritiski, ki pa so na začetku pozitivno vplivali na dobičke podjetij, v drugi polovici leta pa je inflacija negativno vplivala na marže podjetij, saj se je povpraševanje oslabilo in stroški dela dvignili. Kumulativni dobički 500 največjih podjetij v ZDA padajo vse od konca leta 2021, vendar so še vedno višji kot pred pandemijo.

22. februarja letos je o poslovnih rezultatih prejšnjega fiskalnega leta poročalo 445 od 500 podjetij v indeksu. Med sektorje, ki so presenetili najbolj pozitivno, spadajo informacijska tehnologija, potrošne dobrine ter zdravje in farmacija. V sektorju informacijske tehnologije je ocene preseglo kar 78 odstotkov podjetij (54 od 69 podjetij), obenem pa je najmanj podjetij imelo dobiček iz poslovanja nižji od ocen analitikov (16 odstotkov podjetij). Sektorja, ki sta objavila relativno najslabše dobičke iz poslovanja glede na ocene analitikov, sta bila sektorja komunikacijskih storitev in nepremičnin; v njuni dejavnosti kar 45 oziroma 40 odstotkov podjetij ni doseglo ocen analitikov.

V zadnjem desetletju se je trikrat zgodilo, da večji delež podjetij ni dosegel ocen analitikov pri dobičku iz poslovanja. Padci dobičkov lani ponujajo nižjo osnovo in priložnost za odboj oziroma višjo rast. Od leta 2010 so drseči skupni letni dobički le dvakrat dosegali večje padce kot v zadnjem četrtletju 2022, in sicer v prvem in drugem četrtletju 2020, ko smo se soočali s pandemijo.

Ocene analitikov za dobiček iz poslovanja podjetij z indeksa S&P 500 za fiskalno leto 2023 so v padajočem trendu že več kot pol leta in trenutno še ne opazimo prekinitve trenda. Revizije ocen so povzročile nižje ocene že za več kot 10 odstotkov, kar potrjuje naraščajočo zaskrbljenost nad letošnjim letom (še vedno je napovedana rast v višini 12 odstotkov), vendar pa bi lahko ob morebitni recesiji v ZDA, ki bi jo s svojim ravnanjem povzročil Fed, ti upadli za 10 do 15 odstotkov (predpostavljamo, da bo padec podoben padcem v prejšnjih recesijah). Ocene analitikov razkrivajo, da bi lahko najvišjo rast dobička iz poslovanja beležili v sektorjih financ in potrošnih dobrin, kar bi pozitivno vplivalo na ceni sektorskih indeksov. Pritiski na dobičke iz poslovanja bodo v največji meri prihajali s strani inflacije in trga dela.

Ob pogledu v zgodovino lahko ugotovimo, da se kapitalski trgi gibljejo v podobnem trendu, kot se gibljejo dobički iz poslovanja podjetij. Ob pregledu ocen analitikov po rasti sektorskih dobičkov iz poslovanja ugotovimo, da smo na območju dna ekonomskega cikla, nadaljnja pot pa bo odvisna od optimalnih ukrepov ameriške centralne banke.