Kako ravnati v zaostrenih razmerah

slika delo dovc 16102022

Ob znižanju tečaja delnic bo počasi postala privlačna marsikatera delniška naložba.

Inflacijski pritiski še naprej diktirajo ravnanje večine pomembnejših centralnih bank. Te še naprej dvigujejo ključne obrestne mere in vodijo vse bolj restriktivno denarno politiko. Tudi zato so opozorila glede upočasnjevanja gospodarske rasti vse pogostejša. Na to opozarja podjetniški sektor, med drugim tudi s korekcijo svojih pričakovanj o poslovanju za prihodnje obdobje. Vse manj optimistični postajajo tudi analitiki, ki so v preteklem četrtletju nadpovprečno znižali pričakovanja glede rasti prihodnjih dobičkov podjetij. Vrednostni obseg poslovanja, deloma tudi s pomočjo inflacije, za tekoče leto še ni problematičen, manj smo lahko optimistični glede dobičkovnih marž. Zaradi vsesplošne draginje v ospredje prihaja vprašanje prihodnjega povpraševanja.

Negotova prihodnost
Kako ravnati v takšnih razmerah, je vprašanje, ki si ga zastavljajo praktično vsi udeleženci na kapitalskih trgih. Ocenjujemo, da je čas za postopno povečevanje naklonjenosti bolj tveganim naložbenim razredom.
Znižanje delniških tečajev je v kombinaciji z dobrimi poslovnimi rezultati močno znižalo vrednotenja delniških trgov. Ta so v primerjavi s svojo zgodovino močno pod dolgoletnimi povprečji, tudi za dva standardna odklona. Najnižja vrednotenja najdemo v Evropi ter na trgih v razvoju. Nižja vrednotenja so nekako upravičena, saj visoka inflacija in višje obrestne mere zahtevajo višjo pričakovano donosnost naložb.

Ocenjujemo, da bo pritisk na marže zaradi inflacije vhodnih materialov in surovin v prihodnje popuščal, z izjemo stroškov energentov in dela, ki ostajajo velika neznanka. Scenarij poslabšanja poslovanja podjetij zaradi nižjega povpraševanja je resda v naslednjih mesecih zato verjeten, vendar časovno omejen na krajše obdobje (predvidoma nekaj mesecev do pol leta).

Na ponoven zagon povpraševanja bosta v naslednjem letu vplivali umirjanje inflacije in nakopičeno povpraševanje, ki bo kompenziralo primanjkljaj povpraševanja iz mesecev upočasnitve gospodarskega okrevanja.

Nominalni dobički lahko zrastejo
Ob umiritvi razmer bodo podjetja zaradi inflacije cen končnih proizvodov nominalno močno povečala dobiček. Tveganja so skoraj v celoti povezana z uspešnostjo omejevanja inflacije in globino potencialne recesije ob dvigovanju obrestnih mer. Vrh dvigovanja obrestnih mer bo predvidoma dosežen v prvi polovici naslednjega leta, hkrati so tveganja že dodobra zajeta v tečajih delniških trgov. To velja tako za pričakovanja glede močne upočasnitve ekonomske aktivnosti v prvi polovici naslednjega leta kot tudi za vrh dvigovanja obrestnih mer.

Še naprej ostajamo manj naklonjeni obvezniškemu naložbenemu razredu. Resda je dvig realnih donosnosti precej izboljšal privlačnost obveznic, vendar tveganja nadaljnjih dvigov zahtevanih donosnosti ostajajo. Zaradi obrestne občutljivosti še posebno velja previdnost pri obveznicah daljše ročnosti ter pri izdajateljih s slabšo bonitetno oceno.