Kitajski motor mora delati s polno paro

Slika Izpostavljeno gutirea 08042022

Izjemen kitajski razvoj in gospodarska rast v tej azijski državi v zadnjih desetletjih sta pomembna za gospodarsko zdravje celotnega sveta. Kitajska je trenutno drugo največje gospodarstvo na svetu; če upoštevamo pariteto kupne moči, pa je celo na prvem mestu.

Kitajska je trenutno drugo največje gospodarstvo na svetu; če upoštevamo pariteto kupne moči, pa je celo na prvem mestu. Za preučevanje in razumevanje svetovne gospodarske dinamike je torej treba spremljati, kaj se dogaja na Kitajskem. Še nedokončano in negotovo okrevanje po zadnjem izbruhu epidemije covida-19, močni inflacijski pritiski, vojna v Ukrajini – vsi ti dejavniki negativno vplivajo na zaupanje potrošnikov in poslovanje podjetij ter posledično tudi na gospodarsko rast. Ali lahko svet še vedno računa na kitajski motor? Kakšna je verjetnost, da je bencin še vedno v tem motorju?

Eden od ključnih dejavnikov, ki negativno vpliva na gospodarsko situacijo na Kitajskem, je stroga politika na področju preprečevanja širjenja covida-19. Kitajske oblasti »zapirajo« cela mesta, če ocenjujejo, da se je tveganje povečalo. Zapiranja pa povečujejo negotovost, s katero se srečujejo tako podjetja kot potrošniki. Drugi negativni dejavnik je vsekakor situacija v nepremičninskem sektorju. Tveganje nekontroliranega propada kakšnega večjega kitajskega nepremičninskega podjetja je najbrž razmeroma nizko, vendar pa je borba s prezadolženostjo nepremičninskih podjetij še vedno cilj kitajskih oblasti.
Tretji vir negotovosti za Kitajsko je najti na drugem koncu sveta. Po eni strani ima vojna negativni vpliv na svetovno gospodarsko rast in posledično tudi na gospodarsko rast Kitajske. Po drugi strani pa se je Kitajska zaradi vojne v Ukrajini in gospodarskih ter političnih povezav z Rusijo znašla v situaciji, ko druge države, predvsem razvite, pričakujejo, da se Kitajska opredeli, na kateri strani je – ruski ali ukrajinski. Jasnega sporočila Kitajske ne daje in ga zelo verjetno tudi ne bo dala. Če temu dodamo napete odnose med Kitajsko in Tajvanom ter Kitajsko in ZDA, dobimo povečano tveganje proaktivnih ukrepov s strani nekaterih drugih držav.Kako pa se na naštete izzive odziva Kitajska? Po eni strani je pričakovati, da se bo strogost na področju borbe s covidom-19 začela zmanjševati. Po drugi strani bo verjetno bolj aktivna kitajska centralna banka. Po ocenah tujih analitikov obstaja visoka verjetnost, da bodo obrestno mero znižali že ta mesec. Ne moremo izključiti niti znižanja obveznih rezerv, ki jih morajo imeti banke.
Tretje orodje, ki bi ga lahko Kitajska uporabila za stimulacijo gospodarske rasti, so infrastrukturne investicije – na področjih transportne, vodne in digitalne infrastrukture. Več pozornosti kot v preteklosti pa bodo namenili razvoju in modernizaciji tovarn ter podpori različnih industrijskih in tehnoloških parkov.Cilj kitajskih oblasti je 5,5-odstotna rast BDP. Brez monetarnih in fiskalnih ukrepov obstaja visoka verjetnost, da bo gospodarska rast nižja. Hkrati je treba upoštevati, da ima Kitajska dolgoročno vizijo strukture in načina delovanja gospodarstva. Uspešno rešiti vse težave in hkrati ohraniti zastavljeno smer razvoja gospodarstva ne bo enostavna naloga. Kitajska se bo vsekakor trudila ohraniti ravnovesje na tej poti. Preostali svet ima seveda svoje interese in cilje, in eden teh je vsaj trenutno ta, da kitajski motor dela s polno paro.