Kratkoročni padci ne spreminjajo trendov

Slika  Delo Gutirea 17072022

Delnice podjetij, ki poslujejo usklajeno s trendi, bodo donosne tudi čez pet do deset let.

Ni skrivnost, da so delniški trgi letos pod močnimi negativnimi pritiski. Tako delniški indeks podjetij iz razvitih držav MSCI World kot tudi delniški indeks podjetij iz držav v razvoju MSCI Emerging Markets sta zabeležila več kot 10-odstotni padec oziroma celo več kot 20-odstotnega, če ne upoštevamo pozitivnega vpliva apreciacije ameriškega dolarja.

Vzroki za negativno dinamiko na delniških trgih so bili že večkrat opisani – visoka inflacija, zaostrovalni ukrepi centralnih bank, povišana verjetnost recesije in po mnenju nekaterih vlagateljev previsoka vrednotenja.
Razumljivo je, da situacija v zadnjih mesecih za večino vlagateljev ni bila prijetna. So pa zadnja dogajanja mogoče dobra priložnost za razmislek o ključnih temeljih, ki so osnova za investicijske odločitve.

Pomembno je obdobje investiranja
Zelo pomembno vprašanje se nanaša na investicijski horizont oziroma na časovno obdobje investiranja. V primeru dolgoročnih investicijskih odločitev se znižuje pomembnost kratkoročnih novic in zvišuje vpliv dolgoročnih trendov. To pomeni, da ni toliko pomembno, kakšna je inflacija zdaj. Precej bolj je pomembno vprašanje, kakšen bo svet čez pet do deset let.

Digitalizacija in robotizacija, boj z okoljskimi spremembami, staranje prebivalstva, evolucijski in revolucijski razvoj na področju medicine. Določeni trendi so del našega življenja že nekaj časa, nekateri drugi pa so relativno novi. Investiranje v podjetja, poslovanje katerih je usklajeno s ključnimi dolgoročnimi trendi, tako postaja eden od pogojev za doseganje dolgoročnih investicijskih ciljev. Razlog je ta, da je v dolgoročni perspektivi ključen dejavnik zviševanja vrednosti investicije v podjetje sposobnost tega podjetja dosegati visoke stopnje rasti rezultatov poslovanja. Doseganje visoke stopnje rasti rezultatov poslovanja pa je precej lažje, ko podjetje svoje poslovanje prilagaja dolgoročnim trendom.
Posebnost dolgoročnega pristopa k investiranju v podjetja je večja verjetnost negativnih kratkoročnih odstopanj od gibanja celotnega delniškega trga. Na primer, nizka izpostavljenost portfelja do energetskih podjetij, ki niso pripravljena na elektrifikacijo avtomobilov, je lahko razlog za relativno nižje donose portfelja v času rasti cen nafte. Vendar to ni razlog za zaskrbljenost, vse dokler obstajajo objektivni razlogi za oceno, da v naslednjih letih omenjena energetska podjetja ne bodo sposobna dosegati visoke stopnje rasti rezultatov poslovanja.

Manj prostora za kratkoročen uspeh
Potrpežljivost, optimizem in hladna glava v času, ko na kapitalskih trgih vladajo čustva, bodo zagotovo nagrajeni z višjimi dolgoročnimi donosi. Iskalci priložnosti za kratkoročno premagovanje kapitalskega trga pa bodo prej ko slej opazili, da to ni optimalna investicijska strategija. Ob predpostavki, da dolgoročni trendi ostajajo nespremenjeni, padci delniških trgov, ki smo jim priča letos, ne bi smeli imeti večjega vpliva na dolgoročne vlagatelje, ki investirajo v podjetja, ki so usklajena z dolgoročnimi trendi.

Avtor: Alexandr Gutirea, specialist področja upravljanja investicijskih skladov

Objavljeno v: Delo, rubrika: Svetovni trgi, datum, 17. 7. 2022