Ljudske obveznice

Slika zenskih rok blagajnicarke na banki ob stetju 100 evrskih bankovcev na bancnem okencu 13.2.2023

O izdaji ljudskih obveznic smo v zadnjih tednih v medijih že večkrat slišali, saj gre za dogodek, ki za male vlagatelje ni tako pogost. Ravno to dejstvo pa govori v korist potrebi po še večji medijski podprtosti takšnega dogodka.

Poznavalci dolžniških trgov smo ta dogodek čakali že dlje časa, saj so na obvezniških trgih že nekaj časa obrestne mere privlačne za varčevanje in bi si vsekakor želeli, da bi postala izdaja ljudskih obveznic bolj pogost dogodek za slovenske državljane. Slednji so sicer imeli možnost že prej in bodo tudi v prihodnje še imeli možnost vpisati in vplačati svoje prihranke v nove ali že izdane slovenske obveznice, vendar so v te izdaje vključene le določene borznoposredniške hiše ali banke in jih država izdajateljica ne naslavlja posebej na male vlagatelje.

Če pogledamo malo onkraj svojih meja, so izdaje dolžniških vrednostnih papirjev, kot so državne obveznice za male vlagatelje, precej pogost pojav. Naša zahodna soseda bi bila lahko ena boljših vzornic v tem smislu. Italija kot država že leta privablja male vlagatelje k investiranju v državne dolžniške instrumente, kar botruje visokemu deležu lastništva javnega dolga domačih večjih in malih vlagateljev. Ker se Italija zaveda večje vpetosti malih vlagateljev v lokalni dolžniški trg, je informiranje javnosti o dnevnih spremembah cen obveznic in razliki v donosnosti v primerjavi z nemško državno obveznico nekaj popolnoma normalnega. Informacije o novih izdajah obveznic za male vlagatelje objavljajo v najbolj gledanih časovnih blokih na nacionalnih televizijskih kanalih, kot je bil nazadnje glasbeni festival Sanremo. Naklonjenost domačih malih vlagateljev državnim obveznicam je vsekakor zelo povezana tudi z ugledom in zaupanjem, ki ga uživa država med svojimi državljani. Ta ugled se je med evropsko dolžniško krizo nekoliko porušil, vendar se država vztrajno trudi, da ga ponovno okrepi.

Ker obveznice veljajo za nekoliko manj enostaven finančni instrument, čeprav gre za bolj varen finančni instrument od delnic, je potrebna še toliko večja informiranost in poučenost o tej obliki varčevanja. Marsikomu se dobra triodstotna donosnost ne zdi nič posebnega glede na to, da se tudi trenutna inflacija vrti okoli teh ravni. Prihodnja realna donosnost naložbe v obveznico sicer nima nobene zveze z inflacijo preteklega leta, saj je za oceno prihodnje realne donosnosti naložbe v obveznico potrebna tudi ocena prihodnje inflacije. Tu pa se pri malih vlagateljih pogosto pojavi strah pred tveganjem visoke inflacije. Ta tveganja niso zanemarljiva, vendar trenutne okoliščine in predvidevanja govorijo prej v korist nadaljnjemu zniževanju inflacije. Po trenutnih osnovnih scenarijih Evropske centralne banke namreč kaže, da bo ta še letos zdrsnila pod tri odstotke, prihodnje leto pa pod dva odstotka.

Če bo tako, bo vlagatelj z vložkom v triletne obveznice pri donosnosti nad tremi odstotki in držanjem do zapadlosti zelo verjetno pokril prihodnjo letno inflacijo. Pri tem pa je treba upoštevati tudi davek iz doseženega letnega obrestovanja kupona obveznice. Če bo vložek vlagatelja tolikšen, da obresti od kuponov obveznice letno ne bodo presegale 1000 evrov, bodo te obresti neobdavčene. Če pa bodo obresti presegale to vrednost, se bo vlagatelju donosnost naložbe na letni ravni zmanjšala za višino davčne stopnje, ki za obdobje treh let znaša 25 odstotkov. Letni donos obveznice po davku bi tako znašal okoli 2,5 odstotka, kar pa utegne še vedno preseči letno inflacijo v naslednjih treh letih.