Motnje v dobavnih verigah nekaterim panogam opazno koristijo

Slika izpostavljeno MF UVZ Dovc 15122021

Ena izmed bolj opaznih silnic, ki danes vplivajo na razpoloženje vlagateljev, so motnje v dobavnih verigah.

Na eni strani lahko povzročajo zamude ali celo izpade nekaterih dobrin, ki jih posamezna podjetja potrebujejo v procesu proizvodnje in s tem vplivajo na obseg in uspešnost poslovanja teh podjetij. To se je denimo še posebno močno pokazalo v pomanjkanju nekaterih polprevodnikov, kar je vplivalo na številne industrijske panoge, od avtomobilske do sektorjev informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Kljub temu so številna podjetja iz teh dejavnosti v tem letu med najbolj donosnimi.

Na drugi strani pa so tovrstne motnje v večjem obsegu izrazile v precejšni rasti cen različnih vrst blaga in storitev. Še zlasti veliko rast cen opažamo pri cenah prevoznin, lesa, vseh vrst energentov, kovin, hrane … Tovrstno blago in storitve za podjetja pomenijo stroške vhodnih surovin, s čimer vplivajo na uspešnost poslovanja. Vpliv na uspešnost po posameznih panogah je bil različen, odvisen predvsem od pomena teh stroškov v sestavi prodajnih cen ter od možnosti prevalitve povišanih cen na kupce.

Ladjarji med zmagovalci

Kot vselej ima tudi ta težava za kakšno panogo drugo plat medalje. Ladijski prevozniki in tudi druga logistična podjetja so med najočitnejšimi zmagovalci težav v oskrbni verigi. Sprva so najbolj pridobila nekatera logistična podjetja, ki so uspešno zapolnila vrzel zaradi sprememb v navadah porabnikov zaradi pandemije. Z odpiranjem gospodarstev in hitrim gospodarskim okrevanjem ter s tem povečanim povpraševanjem se je izjemno povečal obseg ladijskega pretovora, kar je vplivalo na močno rast cen prevoznin. Cene prevozov so se v zadnjem času sicer že močno znižale, še vedno pa presegajo dolgoletna povprečja.

Ocenjujemo, da bodo zaradi nadaljevanja gospodarskega okrevanja in s tem nadpovprečnega povpraševanja ter obnavljanja zalog, prezasedenosti pristanišč in omejenih zmogljivosti, voznine ostale nad zgodovinskimi povprečji tudi v prihodnjem letu. To je vsekakor dobra osnova za nadaljnjo rast delnic iz dejavnosti. Vendar je treba opozoriti, da je dejavnost nadpovprečno občutljiva za globalno makroekonomsko sliko oziroma gospodarsko aktivnost, nekatere dejavnosti, na primer prevozi razsutega tovora, pa še dodatno za razmere v kitajskem gospodarstvu.

Kako bo šok odmeval v prihodnjih letih?

Trenutne razmere bodo nedvomno imele trajnejše posledice, vendar ocenjujemo, da bodo manjše od predhodnih ocen. Te so bile izrazito pesimistične v prvem valu pandemije, ko se je obseg svetovne trgovine zmanjšal za okoli 20 odstotkov, zaradi česar so številna podjetja razmišljala o vzpostavitvi novih dobavnih verig, ki bi bile bližje njihovi proizvodnji. Nekatera podjetja bodo spremenila svoj poslovni model, vendar kot že rečeno, ne pričakujemo, da bodo ta v večini. Zadnji podatki tudi kažejo, da je obseg svetovne trgovine že presegel obseg iz leta 2019.

Kako portfelj prilagoditi razmeram?

Sami smo se pri analizi in izboru podjetij osredotočali na dvoje: kakšna je pogajalska moč podjetja pri kupcih oziroma v kolikšnem obsegu je podjetje sposobno povišane vhodne stroške prevaliti na svoje kupce ter kolikšen je pomen teh stroškov v sestavi prodajnih cen. Ocenili smo, da so podjetja, ki so bližje končnim kupcem, omenjeno sposobna izvesti lažje in hitreje. Pri podjetjih, katerih kupci so druga podjetja, pa smo se osredotočali na tista, ki so čim višje v dobaviteljski verigi. Podjetniški sektor ima med seboj urejene dolgoročne pogodbe, ki jih je težje spreminjati, pri tem so nedvomno v prednosti neposredni dobavitelji, t. i. dobavitelji Tier 1. Na drugi strani pa smo se izogibali podjetjem, ki imajo veliko fiksnih stroškov, vezanih na energente.

Objavljeno v: Moje finance, rubrika: Upravljanje v živo, datum: 15. 12. 2021

Gasper Dovc 380 380 px

Gašper Dovč

Višji upravljavec investicijskih skladov