Nov trend: družbeno odgovorno investiranje

druzbena odgovornost

Morda se sprašujete, kaj ima investiranje skupnega z družbeno odgovornostjo. Odgovor je – veliko. Naša prihodnost je odvisna tudi od tega, v kakšna podjetja vlagamo svoj denar. Vprašajte se: bi raje vlagali v podjetja, ki jim ni mar za okolje in prihodnost človeštva, ali v tista, ki želijo s svojim delovanjem spremeniti svet na bolje?

A najprej razčistimo enega od pogostejših pomislekov. Vidik družbene odgovornosti ni nov kriterij, ki bi mu morali dati prednost pred varnostjo in donosnostjo naložbe. Je dodaten kriterij pri odločanju za to, v katero podjetje bomo investirali, nikakor pa ne pomeni, da se je treba zaradi tega odreči želeni varnosti in donosnosti investicije.

Iz česar sledi logično vprašanje: kako varne in donosne so naložbe v družbeno odgovorna podjetja? Ob ustrezno sestavljenem naložbenem portfelju nič manj kot naložbe, ki ne upoštevajo tega kriterija. To med drugim dokazujejo tudi rezultati, ki jih dosega sklad Triglav Zeleni, največji družbeno odgovorni sklad v Sloveniji.

Zdaj, ko vemo, da so naložbe v družbeno odgovorna podjetja s finančnega vidika povsem enakovredne ostalim naložbam, si podrobneje oglejmo, kaj pravzaprav pomeni družbeno odgovorno investiranje. Kaj je tisti kriterij, po katerem lahko za podjetje rečemo, da je družbeno odgovorno?

Kaj pomeni družbeno odgovorno investiranje

Družbeno odgovorno investiranje v najširšem smislu pomeni, da vlagamo v podjetja, ki so družbeno odgovorna do širšega okolja in prispevajo k trajnostnemu razvoju. Pri tem ne smejo zgolj oportunistično izkoriščati zelenega trenda ali se iti t. i. zelenega zavajanja, temveč mora biti zavedanje, da je treba na vsakem koraku narediti nekaj več za družbo in naravno okolje, vtkano v samo bistvo njihovega poslovanja.

Po naložbah, ki razumejo pomen trajnostnega razvoja za prihodnje rodove, je vedno več povpraševanja. Velikemu zanimanju in vloženim sredstvom sledijo odlični rezultati, kar dokazujejo tudi podatki zadnjih let.

Za koga je primerno investiranje v družbeno odgovorna podjetja

Odgovor je preprost: za vse, ki si želijo donosnega plemenitenja svojih prihrankov, ob tem pa želijo z izbiro naložbe vplivati tudi na smer družbenega in okoljskega razvoja. Trenutno je vlagateljem na voljo sklad Triglav Zeleni, ki investira v delnice podjetij, ki izpolnjujejo kriterije dobrega upravljanja, imajo sprejete cilje zmanjševanja emisij, se ne ukvarjajo s premogom ali tobačnimi izdelki ter imajo kot celoten portfelj nižji ogljični odtis kot primerljivi indeks. Hkrati pri podjetjih v portfelju ni zaznanih resnih kršitev oziroma incidentov v zvezi s človekovimi pravicami, prav tako pa nobena naložba ne izkazuje zelo visokega ali visokega tveganja glede spornih dejanj povezanih s trajnostjo.

 

”Danes upravljamo 18 skladov, od katerih je Triglav Zeleni največji slovenski družbeno odgovorni sklad. Ta produktna paleta se bo v prihodnosti še bolj razvijala v smeri trajnosti. Na ta način bomo lahko najbolj vplivali na udejanjanje trajnostnih ciljev in omogočili našim strankam več možnosti za družbeno in okoljsko odgovorne oblike investiranja.”

Benjamin Jošar, predsednik uprave Triglav Skladov

Vidik družbene odgovornosti pri vlaganju sredstev v ospredje postavljajo predvsem tri skupine vlagateljev: mlajše generacije (milenijci), vlagateljice in zelo premožni posamezniki. Pri čemer je skupna točka vseh vlagateljev v sklad Triglav Zeleni izrazita želja po pravičnejši družbi in uresničevanju trajnostnega razvoja v praksi.

“Verjamem, da je trajnostna usmeritev investiranja samoumevna.”

Benjamin Jošar, predsednik uprave Triglav Skladov

Vsakdo naj ima možnost investirati v skladu s svojimi vrednotami

V Triglav Skladih želimo vsakomur omogočiti, da tudi prek svojih naložb vpliva na oblikovanje boljše prihodnosti v skladu z vrednotami, kot so zeleni trajnostni razvoj, enakopravnost, spoštovanje človekovih pravic in varno delovno okolje. Ne zato, ker je trenutno takšen trend, temveč ker sta trajnostni razvoj in družbena odgovornost najobetavnejša pot, ki lahko pripelje do ohranitve rastlinskega in živalskega sveta ter naravnih virov in podnebnih razmer, potrebnih za preživetje človeštva.

Vlaganje v družbeno odgovorna podjetja tako lahko prinaša dvojno korist: plemenitenje prihrankov in prispevek k spodbujanju bolj družbeno odgovorne prihodnosti za vse. Najenostavneje lahko to dosežete z varčevanjem v skladu Triglav Zeleni. Bodisi z enkratnim vplačilom bodisi z rednim mesečnim varčevanjem z varčevalnim načrtom.

Kliknite spodnji gumb, spoznajte sklad Triglav Zeleni in začnite plemenititi prihranke s podpiranjem družbeno odgovornih podjetij.

 

Ta vsebina je pripravljena z namenom ozaveščanja in izobraževanja javnosti o trajnostnih načelih.  
Zapis je bil objavljen septembra 2022. V vmesnem času so se lahko stališča družbe spremenila ali posodobila.