Podnebne spremembe v ospredju pozornosti

Slika travnika ki prikazuje podnebne spremembe od suse do zelene rasti 11042023

V zadnjih letih je postalo jasno, da se človeštvo srečuje z enim od ključnih izzivov v svojem obstoju. Nobenega dvoma ni več, da so podnebne spremembe izjemno resen problem, ki ga je treba ustrezno nasloviti. Poročilo medvladnega odbora za podnebne spremembe razkriva, da se je temperatura planeta v zadnjem stoletju opazno povišala. Povprečna temperatura na kopnem je bila v obdobju od leta 2011 do leta 2020 tako kar za 1,1 stopinje Celzija višja v primerjavi s predindustrijsko dobo (od leta 1850 do leta 1900).

Pričakovati je, da se bo rast temperatur nadaljevala. Ob tem se bo povečevalo tudi število ekstremnih vremenskih pojavov. Posledice podnebnih sprememb in ekstremnih vremenskih pojavov bomo, med drugim, opazili na področjih kmetijstva in dostopa do hrane, migracij, produktivnosti dela in kakovosti življenja, stabilnosti in varnosti gradbenih objektov in biotske raznovrstnosti.

Ali bi morali pri investiranju upoštevati situacijo na področju podnebnih razmer? Saj vendar obstaja mednarodno sprejeti pariški sporazum o podnebnih spremembah in številne države so se zavezale k ogljični nevtralnosti. Zakaj bi o podnebnih spremembah morali razmišljati investicijski strokovnjaki, saj imamo klimatologe in politike? Odgovor na ti dve vprašanji je sestavljen iz dveh delov.

Prvi vidik je povezan z vplivom podnebnih sprememb na poslovanje podjetij in gospodarsko stanje držav. Vpliv je lahko negativen – podjetja so, na primer, lahko izpostavljena do regulatornih sprememb, sprememb v odnosih s strankami, dobavitelji in ponudniki kapitala, naravnih nesreč, ki lahko ohromijo poslovanje, nižje produktivnosti zaposlenih. V posameznih primerih je lahko vpliv pozitiven – v prednosti se bodo znašla podjetja, ki nimajo izrazito negativnega vpliva na podnebje oziroma ponujajo rešitve na področju prilagajanja podnebnim spremembam ali zniževanja emisij toplogrednih plinov. Uspešnost investicijskih odločitev, ki ne upoštevajo podnebnih tveganj in priložnosti, je s tega vidika – še posebej v dolgoročni perspektivi – vprašljiva.
Drugi vidik je povezan s poslovanjem investicijskih družb, ki so tudi same neposredno izpostavljene do podnebnih tveganj in priložnosti. Višja gospodarska rast, višji razpoložljiv dohodek, nižja operativna tveganja iz naslova vremenskih pojavov, višja produktivnost – to so primeri dejavnikov, ki pozitivno vplivajo na rezultate poslovanja investicijskih družb in so hkrati močno povezani s podnebno problematiko. Investicijske družbe, ki ustrezno naslavljajo podnebno problematiko, torej razmišljajo dolgoročno – dolgoročnost razmišljanja in s tem tudi investicijskega horizonta pa je eden od ključnih pogojev za doseganje višjih rezultatov na področju investiranja. Dolgoročna stabilnost poslovanja investicijskih družb je tudi v interesu vseh deležnikov, med katerimi so tudi stranke, torej vlagatelji.

Podnebne spremembe se bodo nadaljevale in te spremembe je pri investicijskih odločitvah treba upoštevati. Investicijske družbe, ki razmišljajo drugače, bodo izpostavljene tveganjem, ki jih ne bodo razumele, oziroma bodo spregledale marsikatero zanimivo investicijsko priložnost iz naslova prehoda na nizkoogljični sistem delovanja družbe in gospodarstva.