Poslovanje podjetij pod lupo vlagateljev

Slika ulicnega smerokaza za Wall street v New Yorku 28042023

Kapitalski trgi so v zadnjih dneh zaradi sezone poslovnih objav za preteklo četrtletje močno osredotočeni na rezultate podjetij. Tokratno obdobje poročanj ameriških podjetij se je v primerjavi z zadnjima dvema četrtletjema začelo bolje. Do sredine tega tedna je o rezultatih poročala slaba tretjina podjetij iz ameriškega indeksa S&P 500, od teh je, kot je to sicer običajno, nad pričakovanji poročalo nekaj več kot tri četrtine vseh. To je sicer nekoliko manj kot v zadnjih petih letih. Tudi število podjetij, ki so presegla napovedi glede dobička na delnico kot višino preseganja, je pod petletnim povprečjem. Podjetja iz sektorja potrošnih dobrin so v povprečju postregla z največjim presenečenjem, tako z vidika obsega poslovanja kot tudi z vidika ustvarjenega rezultata. Manj so vlagatelji lahko zadovoljni z rastjo obsega poslovanja. Agregatno gledano je rast v primerjavi z enakim obdobjem lani negativna. Le pet od enajstih sektorjev je tako doslej poročalo o medletni rasti dobička, pri tem prednjačijo energetski sektor ter sektorja industrije in javne oskrbe. Preostalih šest sektorjev je poslovalo slabše kot lani, največji upad pa zaradi znižanja cen bazičnih kovin izkazuje sektor surovin in materialov.

Tržni udeleženci so do rezultatov podjetij tudi nekoliko bolj (ne)usmiljeni, saj so podjetja z negativnim presenečenjem kaznovali z nadpovprečno močnim prodajnim pritiskom.

Deloma je to povezano tudi s pričakovanji podjetij glede prihodnjega poslovanja, saj je delež podjetij, ki so negativno popravila svoje napovedi, zgodovinsko gledano, kar velik. Še naprej se nekoliko znižujejo tudi pričakovanja analitikov, tako glede poslovanja podjetij v naslednjem četrtletju kot tudi v celem letošnjem letu.

Res pa je, da se je intenziteta zniževanja v zadnjih tednih precej znižala, kar daje upanje glede skorajšnjega konca tokratnega cikla zniževanja revizij.