Pozelenitev indonezijske energije

Koncept vrha ali srecanja G20 z vrsto zastav clanic skupine dvajsetih G20 in seznamom drzav na steni v konferencni sobi

Ob robu G20 je četrta najbolj obljudena država začrtala čimprejšnji premik k podnebni nevtralnosti.

Novo indonezijsko partnerstvo za pravični energetski prehod (JETP) bo v naslednjih treh do petih letih zbralo 20 milijard dolarjev za pospešitev pravičnega energetskega prehoda. To partnerstvo, ki so ga podpisali na nedavnem srečanju G20 na Baliju, bo Indoneziji pomagalo pri energetskem prehodu s fosilnih goriv na obnovljive vire.

JETP vključuje ambiciozno pot za zmanjšanje emisij v elektroenergetskem sektorju, s strategijo, ki temelji na širitvi obnovljive energije in postopnem opuščanju premoga. Ta prehod ne bo prinesel le okrepljenih podnebnih ukrepov, temveč bo pomagal podpreti gospodarsko rast, ustvariti nova kvalificirana delovna mesta ter zmanjšati onesnaževanje. Indonezija je z več kot 275 milijoni ljudi četrta najbolj naseljena država na svetu, zato so indonezijske naložbe v obnovljivo energijo ključne za ves svet.

Zdaj so še odvisni od nafte in premoga
Ponudba energije v Indoneziji je sestavljena iz nafte (35 %), premoga (37,3 %), plina (18,5 %), hidroenergije (2,5 %), geotermalne energije (1,7 %), biogoriv (3 %) ter sonca, vetra in drugih obnovljivih virov (skoraj 2 %).

Indonezija trenutno proizvede 60 odstotkov električne energije iz premoga in je bila lani deveti največji onesnaževalec z ogljikovim dioksidom na svetu. Kot del dogovora se je Indonezija zavezala, da bo do leta 2030 omejila emisije ogljikovega dioksida iz svojega elektroenergetskega sektorja na 290 milijonov ton, zaradi česar bo morala država doseči vrh emisij sedem let prej, kot je bilo pričakovano. Indonezija si bo prav tako prizadevala, da bo do leta 2030 proizvedla 34 odstotkov svoje električne energije iz obnovljivih virov, kot sta vetrna in sončna energija – trenutno je ta delež 11 odstotkov.

V okviru JETP so sklenili še nekaj pomembnih dogovorov. ZDA in Indonezija so uspešno zaključile pogajanja o uvedbi agencije MCC, ki bo s 698 milijoni dolarjev vrednimi programi podprla razvoj visokokakovostne, podnebno ozaveščene prometne infrastrukture v petih provincah Indonezije.

Prihaja tudi zeleni vodik
ExxonMobil in indonezijsko državno energetsko podjetje Pertamina sta podpisala sporazum v vrednosti 2,5 milijarde dolarjev za nadaljnjo oceno razvoja regionalnega središča za zajemanje in zadrževanje ogljika. To partnerstvo bo omogočilo dekarbonizacijo ključnih industrijskih sektorjev, kot so rafiniranje, kemikalije, cement in jeklo. Ta sporazum bo Indoneziji pomagal doseči ambicije glede ničelnega neto ogljičnega odtisa leta 2060 ali prej.

Ameriška mednarodna razvojna finančna korporacija bo podprla naložbo HDF Energy v portfelj projektov zelenega vodika v Indoneziji, imenovan Renewstable. Ta združuje obnovljivo energijo z razvojem baterij in shranjevanja, kar bo zagotavljalo stabilne in zanesljive vire električnim omrežjem.

Krepi se zavedanje, da moramo planet svojim zanamcem zapustiti v boljšem stanju, zato so investicije v pozelenitev energetskih potreb najbolj naseljenih držav na svetu ključne. Hkrati vzbujajo upanje, da nam bo vendarle uspelo zmanjšati negativen vpliv na okolje ter prihajajočim generacijam omogočiti zeleno prihodnost.