Rasti na področju polprevodnikov še ni konec

Sodobna strojna vezja maticne plosce 10.3.2024

Zaradi razvoja elektronskih izdelkov, avtomobilov in podatkovnih skladišč bo pomen polprevodnikov še rasel.

Pregled trga polprevodniških komponent razkriva, da so polprevodniki temeljni elementi, ki spodbujajo tehnološki napredek in inovacije v globalnem ekonomskem prostoru. Ti materiali, ki zavzemajo intermedialno pozicijo med prevodniki in izolatorji, omogočajo regulirano prevajanje električnega toka, kar predstavlja osnovo za funkcionalnost široke palete elektronskih naprav. Polprevodniki so nepogrešljivi za obsežen nabor industrijskih aplikacij, od integriranih vezij v pametnih telefonih do sofisticiranih računalniških sistemov in elektronike v avtomobilski industriji.

V letu 2023 je trg polprevodnikov doživel padec na vrednost 530 milijard dolarjev, kar predstavlja zmanjšanje v primerjavi z vrhom v letu 2022, ko je trg dosegel skoraj 600 milijard dolarjev. Prihodki podjetij, ki so neposredno povezana z industrijo polprevodnikov, so v obdobju med letoma 2015 in 2022 zrasliv višini 8,7 odstotka na letni ravni, medtem ko so kapitalski izdatki v letu 2023 dosegli 146,6 milijarde dolarjev.

Za nami je desetletje rasti
Dinamika rasti trga polprevodnikov se je od leta 2015 pospešila, kar je razvidno iz primerjave s podatki za obdobje med letoma 2010 in 2023. Združene države Amerike so se izkazale kot država z najhitrejšo rastjo, ki je med letoma 2015 in 2022 dosegla skoraj deset odstotkov letno, medtem ko je Japonska imela najpočasnejšo rast, približno petodstotno v istem časovnem obdobju. Kljub temu Azija ohranja prevladujoč položaj na trgu proizvodnje polprevodnikov, predvsem zaradi dominacije tajvanskega giganta TSMC.

Segmentacija trga polprevodnikov glede na aplikativno področje razkriva, da največji delež še vedno zasedajo pametni telefoni (približno 23 odstotkov), čeprav je njihova dinamika rasti upočasnjena. Sledijo segmenti osebnih računalnikov (približno 18 odstotkov) ter strežnikov, shramb in podatkovnih skladišč (15 odstotkov), ki predstavljajo segmente z najhitrejšo rastjo. Preostali segmenti, kot so potrošniška elektronika, avtomobilska industrija, industrijska elektronika in žična infrastruktura, vsak zavzemajo približno desetodstotni tržni delež.

V zadnjih letih so postale investicije v proizvodne zmogljivosti še posebej relevantne, saj smo se prvič soočili s pomanjkanjem te ključne globalne surovine. Države so intenzivno tekmovale, katera bo ponudila višje subvencije za vzpostavitev novih proizvodnih obratov za polprevodnike. Geopolitična tveganja in zaostritev odnosov s Kitajsko so služili kot argument za povečanje izdatkov zahodnih vlad za to industrijo.

Ovira je izguba znanja na Zahodu
Od leta 2015 so investicije imele letno rast v višini 15,8 odstotka, kar je v zadnjih letih predstavljalo skoraj 30 odstotkov investicij v prihodke proizvajalcev polprevodnikov. Kljub obsežnim subvencijam so se podjetja soočila z izjemnim izzivom pomanjkanja kvalificirane delovne sile. Prevzem vodilne vloge Tajvana v proizvodnji polprevodnikov je pomenil izgubo znanja in delovne sile v zahodnih državah, za kar še ni bila najdena ustrezna rešitev.

Do leta 2030 se pričakuje, da bodo ključni dejavniki rasti v industriji polprevodnikov industrijska elektronika, avtomobilska industrija in infrastruktura podatkovnih centrov, s pričakovanimi letnimi stopnjami rasti 10,3, 11,4 in 12,1 odstotka. Ti trendi odsevajo nujno potrebo po inovativnih polprevodniških rešitvah, ki lahko zadostijo povečanim zahtevam po zmogljivosti in povezljivosti v teh ključnih sektorjih.

Napredovanje v industrijski elektroniki, avtomobilski industriji in infrastrukturi podatkovnih skladišč nakazuje na naraščajočo pomembnost polprevodnikov v našem tehnološko naprednem svetu. Za investitorje in podjetja to pomeni, da polprevodniki ostajajo ključno področje za rast, ki ponuja priložnosti za investiranje v prihodnost tehnološkega razvoja in inovacij. Ključno bo razumevanje teh trendov za izkoriščanje priložnosti, ki jih polprevodniška industrija ponuja v prihodnjem desetletju.