Še več bakra za več uporabe elektrike

slika delo dlesk 10102022

Baker je najpomembnejši prevodniški material, zato je nujna sestavina električnih omrežij.

Cene bakra so kakor tudi večina preostalih surovin, zrasle v preteklih dveh letih, nato pa v juniju letos doživele precejšen padec. Kaj lahko pričakujemo v prihodnosti?
Baker je na finančnih trgih poznan kot znanilec ekonomskih ciklov. Kadar njegova cena raste, se predvideva, da bo svetovno gospodarstvo raslo. Ko cene padajo, je to lahko znanilec recesije. Sicer so podobno kot baker junija letos padle cene tudi drugih surovin. Vsekakor pa se od takrat govori, da bo zaradi vedno bolj restriktivne monetarne politike centralnih bank prišlo do upočasnjevanja rasti svetovnega gospodarstva.

Kitajska porabi največ bakra
Tudi za surovine velja, da je njihova cena odvisna od ponudbe in povpraševanja. Daleč največji potrošnik bakra je Kitajska. Baker se uporablja v različne namene, predvsem pa kot prevodnik električne energije. Zato je osnovni material, iz katerega izdelujejo žice za prenos električne energije, vsebujejo pa ga tudi vsi električni aparati.
Ohlaja se tudi kitajsko gospodarstvo, predvsem so težave v nepremičninskem sektorju, kjer se je zaradi prezadolženosti gradbenih podjetij prodaja novih stanovanj močno upočasnila, gradbeništvo pa je tudi velik potrošnik bakra. Vseeno zaradi tega ni pričakovati, da se bo povpraševanje po njem ustavilo.

Ker je baker dober prevodnik električne energije (boljši prevodniki so le plemenite kovine, katerih cena je bistveno višja), se uporablja za izdelavo prenosnih omrežij za električno energijo. Prehod na obnovljive vire električne energije predvideva gradnjo sončnih in vetrnih elektrarn. Takšne elektrarne običajno stojijo na bolj odročnih predelih, kjer ne obstaja omrežje za prenos proizvedene energije.

Večje povpraševanje bo zvišalo ceno
Tako bo treba sedanja omrežja dograditi in posodobiti, za to pa bodo potrebne velike količine bakra. Tudi avtomobili bi v prihodnosti utegnili biti na elektriko. Električni avtomobili pa imajo v sebi veliko več žic kot avtomobili na fosilna goriva, torej se bo tudi zaradi tega povečalo povpraševanje po bakru. V prid povečanju povpraševanja govori tudi trend digitalizacije. Računalnike, podobno kot preostale električne naprave, si je težko zamisliti brez bakrenih žic.

Največji proizvajalec bakra je Čile. Sedanje cene ne spodbujajo vlaganj v odprtje novih rudnikov, kar bi lahko pomenilo, da bomo na trgu imeli čez nekaj let pomanjkanje bakra, kar bo cene te kovine precej dvignilo. Investicijska banka Goldman Sachs predvideva, da naj bi se do leta 2025 cene bakra skoraj podvojile. Seveda to velja ob predpostavki, da se bodo zmogljivosti za proizvodnjo bakra povečevale počasneje, kot bo raslo povpraševanje.

Možno je, da cene ne bodo rasle tako hitro, če se bo zagotavljala reciklaža bakra, kar bi pripomoglo k manjši količini odpadkov, manj potrošene energije za proizvodnjo bakra, ne nazadnje pa bi bili manjši tudi negativni vplivi rudnikov na lokalno okolje, saj predelava kovin do okolja ni prav prijazna. V nasprotnem primeru bo porabo bakra zmanjšal trg z visokimi cenami te kovine.