Sektorji rasti so še privlačni

Borzni podatki na digitalnem zaslonu priblizano 26.6.2024

Pozitivni trend delniških trgov se nadaljuje, obetavna naložba ostajajo tudi obveznice.

Delniški trgi tudi v tem četrtletju nadaljujejo pozitivni trend rasti, tudi silnice se niso pomembneje spremenile. Makroekonomsko okolje in podjetniški segment še naprej kažeta znake izboljšanja.

Poslovni rezultati podjetij so presegli pričakovanja, nadaljujejo se tudi pozitivne revizije prihodnjih dobičkov podjetij. Že vse leto je rast delniških trgov močno povezana s povečanim povpraševanjem po visokotehnoloških rešitvah v povezavi z umetno inteligenco.

Privlačnost delniških naložb povečujejo izboljšane napovedi svetovne ekonomske aktivnosti, poslovni rezultati podjetij, pozitivne revizije prihodnjega poslovanja ter zmerna do nizka verjetnost tveganih dogodkov. Med vlagatelji težko pričakovan začetek cikla zniževanja obrestnih mer centralnih bank bi delniškim trgom dal še dodaten pospešek. Možnost kratkoročnega unovčevanja dobičkov sicer obstaja, vendar je verjetnost dolgotrajnejše korekcije majhna.

Višje obresti koristijo financam
Cenovni količniki so res nekoliko nad zgodovinskimi povprečji, vendar je povečanje izrazito le v določenih sektorjih (v povezavi z izjemnimi pričakovanji v nekaterih segmentih, na primer v tehnološkem sektorju) ter v določenih regijah.

Še naprej velja vztrajati z nadpovprečno izpostavljenostjo do sektorjev rasti, še posebej v dejavnosti informacijske tehnologije ter komunikacijskih storitev. Okolje povišanih obrestnih mer je naklonjeno tudi finančnemu sektorju, poslovanje bank bo nad zgodovinskimi rezultati. Vpliv morebitnega znižanja obrestnih mer na doseženo obrestno maržo bo postopen, utegne pa vplivati na sentiment med vlagatelji.

Donosi na obvezniških trgih so bili povezani predvsem z (ne)ravnanjem centralnih bank. Slednje so vlagatelje letos nekoliko presenetile, pričakovanja večjega števila znižanj so se postopno razblinila.

Ne glede na to ostajajo obveznice privlačen naložbeni razred, še posebej glede na to, da je tokratni vrh obrestnih mer za nami. Zahtevane donosnosti se gibljejo v relativno ozkem koridorju, hkrati pa trenutno povišana raven predstavlja zelo močno »zavoro« navzgor.