Trajnostne naložbe so letos bolj donosna izbira

Trajnostne nalozbe

Trajnostne naložbe vlagateljev ne stanejo nič – to postaja že splošno znano. Drži nasprotno. Študije večinoma kažejo, da ne samo, da donosi ne zaostajajo, ampak so velikokrat celo boljši, predvsem pa se prednosti kažejo pri obvladovanju tveganj. Letos se je to ponovno potrdilo. Tokrat je žal premalo prostora, da bi se spuščal v trajnostne ocene, njihovo pristranskost do velikih podjetij in podjetij na razvitih trgih. Kljub vsemu pa se je pokazalo, da čeprav je nepopoln, je vseeno pomemben podatek pri izbiri naložb. V letošnjem letu je globalni indeks razvitih trgov MSCI World Index, merjeno v evrih, do 3. decembra dosegel 24,01-odstotno rast, v enakem obdobju pa je globalni indeks trajnostnih naložb MSCI World ESG Leaders Index dosegel 27,05-odstotno rast. Odlične rezultate beležimo tudi pri največjih predstavnikih znotraj indeksa trajnostnih naložb. Delnice podjetij, kot so Microsoft, Google, Nvidia in Tesla, ki so nekateri izmed največjih predstavnikov trajnostnih naložb, so v letošnjem letu dosegale od več kot 50- in do skoraj 150-odstotne rasti.

Zakaj so trajnostne naložbe boljša izbira? Ko govorimo o trajnostnih naložbah, se osredotočamo na tri stebre: varstvo okolja (podnebne spremembe, onesnaževanje, ravnanje z naravnimi viri itd.), socialno odgovornost (delo s človeškim kapitalom, varni in kakovostni proizvodi itd.) in odgovorno upravljanje podjetij (upravljanje človeških virov, etično poslovanje itd.). Če dobro pomislimo, so podjetja, ki so na omenjenih področjih vodilna, običajno prav tista, ki se nam zdijo kvalitetna. Predvsem socialni vidik in vidik odgovornega upravljanja sta vedno bolj pomembna tudi pri privabljanju novih kadrov. To je v zadnjem času postala ena glavnih ovir za še hitrejšo rast mnogih podjetij. Znano je tudi dejstvo, ki je zelo izrazito v ZDA, da je več odprtih delovnih mest, kot je na trgu ljudi, ki bi se hoteli zaposliti.

Družbeno odgovorne naložbe so izraz spreminjanja družbenega okolja, potrošniških navad, življenjskega sloga in tudi zakonodaje. Globalni trendi nakazujejo, da so trajnostne naložbe postale pomemben del naložbenih portfeljev. V lanskem letu je bilo globalno kar 50 odstotkov vseh naložb v sklade investiranih v sklade, ki tako ali drugače upoštevajo trajnostne vidike pri izboru naložb. Trend se v letošnjem letu nadaljuje in mogoče je pričakovati, da bomo priča tudi temu, da bo že več kot 50 odstotkov vseh novih prilivov v investicijske sklade namenjenih v trajnostne naložbe.

Objavljeno v: Dnevnik, rubrika: Posel, datum: 7. 12. 2021

Vid Pajic 380 380 px

Vid Pajič

Višji upravljavec investicijskih skladov