Vas privlači novo ali preizkušeno?

TS 06102022

Ljudje smo različni – in to je dobro. Zamislite si svet, kjer bi vsi razmišljali in živeli enako. Družba potrebuje tako tiste, ki želijo takoj preizkusiti vse novosti, kot tiste, ki raje počakajo, da nove stvari postanejo preizkušene in uveljavljene. Tako tiste, ki so pripravljeni tvegati malce več, kot tiste, ki so do novosti sprva zadržani ter prisegajo na predvidljivost in preizkušenost.

Sami najbolje veste, kje se nahajate na lestvici od “novo je super, želim preizkusiti čim prej” do “naj novosti preizkušajo drugi, raje imam preverjene stvari.”

Želja po preizkušanju novosti je med drugim povezana s pripravljenostjo ali željo po stopanju iz cone udobja. Z željo po vznemirljivosti in ne nazadnje – določeni meri tveganja. A stvari se pogosto obrnejo, ko pride v igro denar. Takrat nenadoma postanemo zadržani. Vrnemo se k tistemu, kar poznamo. Kar je čisto naravna reakcija in v določeni meri tudi koristna. Zamislite si, da bi verjeli vsakomur, ki obljublja gradove v oblakih. Ne bi se dobro končalo. Zdrava mera utemeljenega skepticizma je v življenju nepogrešljiva.

Ste opazili pridevnik utemeljenega (skepticizma)? Biti zadržan je popolnoma v redu, kadar zadržanost temelji na utemeljenih razlogih. Če vam znanec obljublja možnost hitrega zaslužka tako, da vplačate določen znesek in nato novačite druge, da storijo isto, ste lahko utemeljeno skeptični in se sprašujete, ali gre morda za prepovedano piramidno shemo.

Marsikdaj pa smo ljudje tudi neutemeljeno skeptični. Razlog je v večini primerov ta, da imamo premalo informacij. Da nečesa ne poznamo dovolj dobro ali pa smo si na podlagi drobcev informacij ustvarili napačno predstavo.

“Ko so na trg začeli prihajati prvi električni avtomobili, so se zanje odločali le največji zanesenjaki in ljubitelji novosti.”

Poglejmo primer: ko so na trg začeli prihajati prvi električni avtomobili, so se zanje odločali le največji zanesenjaki in ljubitelji novosti. Večina ljudi je na električno gnana vozila takrat gledala z dobršno mero skepse. Kar je popolnoma razumljivo, saj so bili velika novost. A nekateri so do električnih avtomobilov zadržani še danes. Bodisi upravičeno – ker na primer nimajo možnosti polnjenja doma – bodisi neupravičeno, ko navajajo argument, da se baterije električnih avtomobilov hitro iztrošijo. Slednje namreč ne drži, kar potrjujejo tako številke proizvajalcev kot tudi neodvisnih ustanov.

Zakaj je toliko ljudi zadržanih do investiranja?

Pregovorna zadržanost Slovencev do investiranja je razumljiva. Nepravilnosti, ki so se dogajale ob lastninjenju podjetij v devetdesetih, so zasejale dvom v poštenost trgovanja in vlaganja v vrednostne papirje. Potem je tukaj slovenski izobraževalni sistem, ki zelo malo pozornosti namenja finančnemu opismenjevanju. Raziskava iz leta 2019* je pokazala, da finančne odločitve največ težav povzročajo mlajšim odraslim v starostni skupini od 25 do 35 let. Iz česar lahko sklepamo, da slovenski izobraževalni sistem mladim ne ponudi dovolj znanja s področja financ.

Tako mladi finančno znanje v glavnem pridobivajo znotraj družine. In ker še vedno velja, da kar se Janezek nauči, Janez zna, v Sloveniji močno prevladuje zadržan pristop k varčevanju in upravljanju z denarjem.

Investiranje ni samo za tiste, ki so pripravljeni tvegati več

Ko gre za investiranje, je eden od neupravičenih argumentov ta, da je investiranje primerno samo za tiste, ki so pripravljeni tvegati več. Drži, da je lahko tveganje tudi višje, a tukaj gre za odločitev vlagatelja, ali in koliko več je pripravljen tvegati. Ne moremo pa reči, da je investiranje na splošno visoko tvegano. Gre namreč za uveljavljen in preizkušen način plemenitenja premoženja z jasnimi pravili in zakonskimi varovalkami.

Kjer prihaja do razlik v tveganju, je izbira konkretnih naložb. Pri nekaterih si lahko obetamo višje donose, a tudi večjo izpostavljenost nihanjem. Pri drugih so pričakovani donosi nekoliko nižji – a zgodovinsko gledano na dolgi rok še vedno višji kot na bančnem računu – hkrati pa lahko pričakujemo večjo stabilnost.

Ena od prednosti skladov je, da lahko izbirate, koliko ste pripravljeni tvegati. In ker so skladi aktivno upravljana naložba, izkušeni finančni strokovnjaki bdijo nad vašim premoženjem in skrbijo, da je naloženo v vrednostne papirje z vnaprej dogovorjeno ravnjo za vas sprejemljivega tveganja.

Dodatna ugodna lastnost je tudi ta, da zakonodaja v primeru skladov omogoča neobdavčeno prehajanje med podskladi istega krovnega sklada. Če se okoliščine spremenijo, lahko svoj portfelj enostavno prilagodite.

Začnite investirati s 50 % nižjimi stroški

Do 15. oktobra 2022 lahko v Triglav Skladih vstopite v svet investiranja z le polovičnimi vstopnimi stroški. Izkoristite 50-odstotni popust na enkratna vplačila, ki velja tako za nove kot tudi za obstoječe vlagatelje.

Kliknite spodnji gumb in se prepričajte, kako preprosto je plemenititi premoženje v skladih.

ŽELIM INVESTIRATI Z NIŽJIMI VSTOPNIMI STROŠKI >