Zaton investicij v fosilne vire energije

Zaton investicij v fosilne vire energije slika v2

Naložbe v čisto energijo v letu 2024 bodo dvakrat višje od investicij v industrijo fosilnih goriv.

Globalne investicije v čiste energetske tehnologije in infrastrukturo bodo v letu 2024 dosegle rekordna dva bilijona dolarjev, kljub visokim stroškom financiranja, ki ovirajo nove projekte, zlasti v razvijajočih se in manj razvitih gospodarstvih.

Po poročilu Mednarodne agencije za energijo (IEA) bodo naložbe v čisto energijo v letu 2024 dvakrat višje od investicij v industrijo fosilnih goriv. Skupne svetovne naložbe v energijo bodo v letu 2024 prvič presegle tri bilijone dolarjev, pri čemer bo dva bilijona dolarjev namenjenih čistim tehnologijam, kot so obnovljivi viri energije, električna vozila, jedrska energija, omrežja, shranjevanje energije, goriva z nizkimi emisijami, izboljšave energetske učinkovitosti in toplotne črpalke. Preostanek, nekoliko več kot bilijon dolarjev, bo namenjen premogu, plinu in nafti.

Leta 2023 so naložbe v obnovljivo energijo in omrežja prvič presegli naložbe v fosilna goriva, kljub temu IEA opozarja na velika neravnovesja in pomanjkljivosti v energetskih investicijah v številnih delih sveta. Izpostavlja nizko raven investicij v čisto energijo v razvijajočih se gospodarstvih (razen Kitajske), kjer bodo te naložbe prvič presegle 300 milijard dolarjev, predvsem v Indiji in Braziliji. Kljub temu to predstavlja približno 15 odstotkov globalnih naložb v čisto energijo, kar je daleč premalo za pokritje naraščajočega povpraševanja po energiji v teh državah, kjer visoki stroški kapitala zavirajo razvoj novih projektov.

Povečanje naložb v solarno energijo

Ko je bil leta 2015 sklenjen pariški sporazum, so skupne naložbe v obnovljive vire in jedrsko energijo za proizvodnjo električne energije dvakrat presegle znesek, namenjen elektrarnam na fosilna goriva. Leta 2024 naj bi se ta številka povečala na desetkratnik, pri čemer bo solarna energija (PV) vodila transformacijo energetskega sektorja. Več denarja bo namenjenega solarni energiji kot vsem preostalim tehnologijam za proizvodnjo električne energije skupaj. Leta 2024 naj bi naložbe v solarno energijo dosegle 500 milijard dolarjev, saj znižanje cen solarnih panelov spodbuja nove investicije.

Kitajska vodi v čistih energetskih naložbah

Kitajska bo v letu 2024 predstavljala največji delež investicij v čisto energijo, ki naj bi dosegla 675 milijard dolarjev. To je rezultat močnega domačega povpraševanja v treh industrijah: solarna energija, litij-ionske baterije in električna vozila. Sledita Evropa in ZDA, z naložbami v čisto energijo v višini 370 milijard dolarjev oziroma 315 milijard dolarjev. Ta tri glavna gospodarstva skupaj predstavljajo več kot dve tretjini svetovnih naložb v čisto energijo, kar poudarja razlike v mednarodnih tokovih kapitala v energetiko.

Daleč največ energetskih vlaganj je na Kitajskem

Izzivi v omrežjih in shranjevanju elektrike

Poleg ekonomskih izzivov so omrežja in shranjevanje elektrike pomembna omejitev pri prehodih na čisto energijo. Vendar pa naložbe v omrežja naraščajo in naj bi dosegle 400 milijard dolarjev v letu 2024, potem ko so med letoma 2015 in 2021 stagnirale pri približno 300 milijardah dolarjev na leto.

Povečanje je večinoma posledica novih političnih pobud in financiranja v Evropi, ZDA, na Kitajskem in v nekaterih državah Latinske Amerike. Medtem investicije v baterijsko shranjevanje naraščajo in naj bi dosegle 54 milijard dolarjev v letu 2024, saj se stroški še naprej zmanjšujejo.

Kljub temu je ta poraba zelo koncentrirana. Za vsak dolar, vložen v baterijsko shranjevanje v razvitih gospodarstvih in na Kitajskem, je bil v druge razvijajoče se in manj razvite ekonomije investiran le en cent.