ZDA, inflacija in visoke obrestne mere

Slika sedeza borze v New Yorku 24.10.2023

Osrednji ameriški delniški indeks S&P 500 je glede na donosnost zelo odporen proti visokim obrestnim meram v ZDA, recesiji na ameriškem nepremičninskem trgu, šibkejši svetovni gospodarski rasti in vrsti geopolitičnih šokov, zadnji je vojna na Bližnjem vzhodu. Letos je pridobil dobrih 11 odstotkov, merjeno v evrski valuti. Kaj so razlogi za odpornost delniškega trga? Zagotovo imajo v takem okolju velika podjetja z močnimi bilancami in velikim denarnim tokom občutno prednost pred manjšimi podjetji, kar se je tudi odrazilo na trgu, saj imajo večja podjetja precej boljšo donosnost od manjših. Podjetja z nižjo tržno kapitalizacijo so bolj izpostavljena zahtevnejšemu makroekonomskemu okolju in drugim šokom, kar se na koncu odraža tudi v rezultatih poslovanja. Velika podpora trgu so bile fiskalne spodbude, povezane z razvojem zelene energije, proizvodnjo polprevodnikov in drugo infrastrukturo, kot so podatkovni centri, vezani na sprejetje Bidnovega zakona o zniževanju inflacije (inflation reduction act). Rast delniškega trga vsekakor temelji na višjih dobičkih podjetij tako za letošnje kot tudi za prihodnje leto, vidni so tudi znaki ponovne rasti profitnih marž, ob tem, da se cene vhodnih surovin in materialov znižujejo. Stopnja inflacije se počasi umirja, mediana inflacijskih pričakovanj za naslednje petletno obdobje kaže na 2,8-odstotno stopnjo inflacije, kar pomeni, da je mogoče, da bomo v naslednjih mesecih celo priča prvemu znižanju obrestne mere, čeprav trenutne napovedi za ZDA ne gredo v tej smeri. Rast poslovanja podjetij v veliki meri temelji na rasti e-poslovanja, zato so danes zelo uspešna tista podjetja, ki so se v preteklosti prilagodila in usmerila svoje poslovanje v e-trgovino, avtomatizacijo in robotizacijo. Velika prednost ameriških podjetij izvira tudi iz lastne in obenem poceni proizvodnje zemeljskega plina, ki z nizkimi cenami oskrbuje ameriška podjetja, medtem ko vemo, da so zaradi ruske vojne evropska podjetja morala nadomeščati poceni ruski plin z dražjim, kar se je in se še vedno odraža pri dobičku podjetij.

Kako naj se torej investitor pozicionira v takem obdobju visoke inflacije in obrestnih mer? Zgodovinsko gledano je vsako obdobje povišane inflacije imelo v ozadju svojo zgodbo, prav tako so bile različno močne silnice, kot sta rast in odpornost gospodarstva, trg delovne sile ter kreditni razmiki. Trenutno še vedno zelo dobro kaže ameriškemu gospodarstvu, na krilih informacijske tehnologije, umetne inteligence in infrastrukturnih projektov. Zelo dobri obeti in napovedi po dolgem času prihajajo iz Japonske, dežele vzhajajočega sonca, kjer se veselijo višje stopnje inflacije in gospodarske rasti, dobrih obetov glede poslovanja podjetij, ki v zadnjih mesecih intenzivno privabljajo tuje investitorje. Na drugi strani pa se kitajsko gospodarstvo sooča s težavami, nižjo gospodarsko rastjo in je na meji deflacije. Čeprav je trg poceni vrednoten, zaradi nezaupanja do kitajske vlade s strani tujih investorjev ni zaznati prilivov kapitala, ob tem, da tudi fundamentalna slika ne daje podpore delniškemu trgu.