Zeleno, ki te ljubim zeleno

Zeleno, ki te ljubim zeleno

Globalna rast zanimanja vlagateljev za družbeno odgovorne naložbe nas hitro spomni na znameniti stih »zeleno, ki te ljubim zeleno«, ki ga je v svoji Mesečniški romanci zapisal Federico García Lorca. Vendar v skupini družbeno odgovornih podjetij ne gre le za tiste elemente, ki jih vlagatelji in širša javnost najbolj spremljajo in zahtevajo, to je skrb za varstvo okolja, temveč tudi za izkazovanje visoke stopnje odgovornosti pri vplivu na družbeno okolje.

Rast priljubljenosti družbeno odgovornih naložb ni modna muha enodnevnica ali pač zadnji trend. Je izraz spreminjanja družbenega okolja, potrošniških navad, življenjskega sloga in tudi zakonodaje. Družbeno odgovorne naložbe so tako postala nuja vsakega večjega vlagatelja. Povpraševanje po njih raste v vseh segmentih vlagateljev, zato odlični rezultati družbeno odgovornih naložb v minulih letih ne presenečajo. A kot v vsakem naložbenem razredu si tudi tukaj niso vse naložbe enake. Zato poglejmo, kaj smo kupovali v zadnjem času in kako smo pri skladu pozicionirani.

Nekaterim trendom nič ne more do živega

Gledano s sektorskega vidika se je najbolj povečala izpostavljenost do sektorja informacijskih tehnologij in najbolj zmanjšala izpostavljenost do sektorja financ. V zadnjem času smo z nakupi portfelj oblikovali tako, da so tri največje posamezne izpostavljenosti sklada do družb Microsoft, Google in Mastercard. Med največjimi izpostavljenostmi pa je zagotovo vredno omeniti tudi delnico Tesle. Trenutni izbor delnic odseva predvsem negotovost glede prihodnje globalne epidemiološke slike, hkrati pa prepričanje, da se bodo nekateri trendi krepili in bodo z nami dlje časa, kar se že potrjuje, saj so obstajali že pred pojavom korone, med korono pa so se še okrepili. Tukaj imamo v mislih predvsem rast internetne trgovine, vse večje uveljavljanje fleksibilnih oblik dela (predvsem delo od doma) in prehod z gotovinskega na kartično plačevanje. V bližnji prihodnosti za zdaj ne pričakujemo sprememb, ki bi vplivale na te trende in posledično zahtevale drugačno izpostavljenost sklada.

Pogled naprej

Do konca leta kot tudi dolgoročno vidimo priložnost v sektorjih in industrijah, do katerih smo trenutno bolj izpostavljeni. Pri tem bi poudarili predvsem sektor informacijske tehnologije. Zaradi negotovega prihodnjega razvoja razmer pri širitvi koronavirusa in ukrepov, ki jih bo skladno s tem treba sprejemati, bi vlagateljem priporočali močnejšo izpostavljenost do podjetij, pri katerih so negativne posledice za poslovanje ob širjenju koronavirusa minimalne oziroma jih ni, ter do podjetij z boljšo kreditno oceno in trdnimi bilancami. Razred družbeno odgovornih naložb se zdi zelo zanimiv tudi za male vlagatelje, saj kljub negotovim prihodnjim razmeram ostaja dejstvo, da so zelene tehnologije in družbeno odgovorna podjetja naša prihodnost. Saj vemo, da zgolj uporaben izdelek in dober finančni rezultat že dolgo nista več dovolj niti za kupce, zaposlene niti za vlagatelje, ob tem da v zeleno smer podjetja silijo tudi spremembe zakonodaje.

Objavljeno: Moje finance, rubrika: Upravljanje v živo; 15. 07. 2020

Vid Pajic 380 380 px

Vid Pajič

Višji upravljavec investicijskih skladov