Zakaj vlagati v sklad Triglav Hitro rastoča podjetja?

 • Mala podjetja predstavljajo vzvod za hitrejšo gospodarsko rast in doseganje konkurenčnih prednosti posameznih držav ter v zadnjem desetletju predstavljajo najhitreje rastoči naložbeni razred.
 • Naložbe usmerjamo v manjša podjetja, kar omogoča edinstveno izpostavljenost številnim mladim panogam.
 • Zaradi naložbene politike sklada priporočamo kot dopolnilo obstoječim naložbam v vzajemne sklade.
 • 1,7 milijarde €

  premoženja v upravljanju

 • 110 tisoč

  vlagateljev

 • 30+ let

  izkušenj z upravljanjem premoženja

Hitro rastoca podjetja

Komu je sklad namenjen

Sklad je namenjen vlagateljem, ki:

 • želite del svojega premoženja investirati v specializirane naložbe,
 • iščete naložbe s potencialno višjo donosnostjo in ste pripravljeni sprejemati višja naložbena tveganja,
 • vas zanima dolgoročno varčevanje, daljše od 5 let,
 • že imate izkušnje z varčevanjem v vzajemnih skladih.
 • Sprememba v izbranem obdobju (%)

 • Sprememba 1 mesec (%)

  -0,39 %
 • Sprememba 1 leto (%)

  +17,49 %
 • Sprememba 3 leta (%)

  +11,34 %
 • Sprememba 5 let (%)

  +42,16 %
 • Sprememba 10 let (%)

  +131,98 %
 • Sprememba od začetka (%)

  +202,55 %

Ikona prikazuje, da lahko naložite xml datoteko Izvozi v Excel razpredelnico [.xlsx]

Opis in podatki sklada

Sklad Triglav Hitro rastoča podjetja uvrščamo med globalne delniške sklade. Osrednji naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja. Naložbe sklada globalno usmerjamo pretežno v perspektivna manjša, hitro rastoča svetovna podjetja.

Naložbena politika sklada

Naložbe sklada so prvenstveno usmerjene v delnice podjetij z nizko tržno kapitalizacijo (manjšo od 8 milijard evrov), ki skupaj predstavljajo vsaj 80 % sredstev sklada. Naložbe v delnice in v enote premoženja oziroma delnice drugih investicijskih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85 % vseh sredstev sklada.

Upravljanje naložb sklada temelji na načelu aktivne naložbene politike. Zaradi specializirane naložbene politike je gibanje vrednosti enote premoženja sklada odvisno od razmer na organiziranih trgih vrednostnih papirjev, še posebej v segmentu podjetij z nižjo tržno kapitalizacijo. Naložba v sklad Triglav Hitro rastoča podjetja je zato primerna predvsem za izkušene vlagatelje in vlagatelje, katerih premoženjski položaj dopušča prevzemanje večjih naložbenih tveganj.

Tveganost naložb

Triglav Hitro rastoča podjetja se uvršča med visoko tvegane vzajemne sklade. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in z razmerami na globalnih kapitalskih trgih, še posebej v segmentu podjetij z nizko tržno kapitalizacijo. Vlagatelji lahko zato pričakujete večja nihanja sredstev sklada.

Stopnja tveganja

5 / 7

Podatki o skladu

Datum ustanovitve 31.08.2006
Matična številka 5853915007
Davčna številka SI76205371
Vplačilo kuponov na transakcijski račun SI56 0400 1004 6640 305
Bloomberg oznaka TRIHITO SV
IBAN SI56 0400 1004 6640 305
SWIFT KBMASI2X
ISIN koda SI0021400120
Oznaka investicijskega kupona TDURP
Vrsta sklada Delniški
Naložbena politika Dinamična
Geografska usmeritev Globalna (podjetja z nizko tržno kapitalizacijo)
Ocena tveganja 5 / 7
Vstopni stroški največ 3,00 % Cenik vstopnih stroškov
Izstopni stroški Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem.
Upravljavska provizija 2,50 %
Tekoči stroški poslovanja sklada 3,84 %
Presečna ura 01:00

Sestava naložb sklada na dan 31. maj 2024