KAKO TRAJNOSTEN SI?

Povezani za prihodnost utrjujemo trajnostne navade

3 krovni vidiki ESG

 • Skrb za okolje

  Človek je del narave.
  Stremimo k ničelnim škodljivim izpustom in odgovorni rabi vseh naravnih virov.

 • Družbena odgovornost

  Družba povezuje ljudi.
  Spoštujemo pravičnost, raznolikost in ustvarjamo možnosti, da vsakdo prispeva in izkoristi svoj potencial.

 • Odgovorno upravljanje

  Podjetja imajo veliko moč.
  Njihova odgovornost je, da so upravljana tako, da svojo moč uporabijo za spremembe na bolje, ki bodo koristile vsem.

Vse se zaNne z dnevnimi izbirami min

Vse se začne z dnevnimi izbirami

Neokrnjena alpska dolina, ki se blešči v sveži jutranji rosi. Naša izbira je, ali bomo hodili po urejeni poti in ohranili čudovito podobo ter dragocen življenjski prostor rastlin in živali.

Vsak dan se odločamo in izbiramo. Med možnostmi z manjšim ali večjim vplivom na okolje. Med fosilnimi gorivi in elektriko iz obnovljivih virov. Med hrano, ki je prepotovala na stotine kilometrov in lokalno pridelanimi živili. Med investiranjem v podjetja, ki onesnažujejo in trajnostnim investiranjem v zeleno usmerjena podjetja.

S svojimi dejanji vsak dan vplivamo na to, kakšna bo kakovost življenja v prihodnosti in v kakšnem okolju bomo živeli – tako mi kot prihodnji rodovi.

Navdihujemo eden drugega min

Navdihujemo eden drugega

Naš odnos do drugih zrcali, kdo smo. Prijazna beseda, zahvala ali že samo pogled imajo neverjetno moč, da z njimi nekomu polepšamo dan ali pokažemo sprejemanje njegove edinstvenosti.

Ni treba verjeti v učinek metulja, da bi videli, kako izrečena ali zapisana beseda na enem delu sveta vpliva na ljudi tisoče kilometrov stran. Sodobna komunikacijska orodja nas povezujejo bolj kot kdajkoli in prav zaradi tega so bolj kot kdajkoli pomembne vrednote, kot so spoštovanje, strpnost, pravičnost in sprejemanje drugačnosti.

Poslušajmo drug drugega. Objemimo raznolikost, ki bogati in navdihuje. Povezujmo se za spremembe na bolje.

Podpiramo spodbudno delovno okolje min

Podpiramo spodbudno delovno okolje

Odrasel človek tretjino dneva – oziroma polovico budnega časa – preživi na delovnem mestu. Zato ni vseeno, kako se tam počutimo.

Pri čemer je delo več kot samo služenje denarja. Z njim se samouresničujemo, osebnostno razvijamo, tkemo odnose in ne nazadnje krojimo prihodnost.

Mnoga podjetja razumejo pomen zdravega, spodbudnega in vključujočega delovnega okolja. Vzpostavila so sisteme, ki ščitijo delavce, zmanjšujejo vpliv na okolje in povečujejo dobrobit tako zaposlenih kot širše družbe.

Naše poslanstvo je dvojno – poleg tega, da našteto uresničujemo v razmerju do zaposlenih, vam omogočamo, da te kriterije upoštevate tudi pri izbiri svojih naložb.

Investiramo za boljbo prihodnost min

Investiramo za boljšo prihodnost

Trajnostno investiranje ustvarja pot v okolju prijazno, pravično in vključujočo družbo. Predstavlja prihodnost gospodarstva in financ, ki se pospešeno spreminjajo v smeri trajnostnega razvoja. Ne samo da ni vseeno, koga in kaj podpiramo – če želimo biti na strani zmagovalcev trajnostne preobrazbe, je nujno investirati v podjetja, ki to razumejo in v vsakdanjem poslovanju tudi uresničujejo.

Že danes so naložbe v okoljsko in družbeno odgovorna podjetja donosne, v prihodnje pa bodo zaradi še višjih družbenih pričakovanj in zakonodajnih zahtev ta podjetja logična izbira za dolgoročno donosnost.