Triglav Skladi Header LP 2400x980px pragmatic 1

Z mislijo na jutri investirajte v podjetja, ki sledijo trajnostnim vidikom.

Zakaj je investicija v podjetja, ki sledijo trajnostnim vidikom, dobra odločitev?

Poglobljeno razumevanje investicijskih priložnosti

 • Vlagamo v podjetja, ki so usmerjena v prihodnost  in upoštevajo okoljske, družbene in upravljavske vidike (ESG), kar postaja ključni dejavnik njihove uspešnosti in s tem potencial za rast vrednosti v portfeljih.
 • S tematskim investiranjem omogočamo dostop do inovativnih sektorjev in tehnološko naprednih podjetij, ki so osredotočena na reševanje globalnih problemov. 

Učinkovito obvladovanje investicijskih tveganj

 • Izogibamo se naložbam brez dolgoročno vzdržnih poslovnih modelov, kar pripomore k boljšemu upravljanju tveganj.
 • Podjetja, ki upoštevajo trajnostne vidike,običajno delujejo bolj odgovorno in transparentno, kar znižuje pravna  in operativna tveganja.

Spodbujanje zniževanja negativnih vplivov na naše življenje in prihodnje generacije

 • S premišljenim izbiranjem naložb se izogibamo okoljskim in družbenim vplivom, ki jih s svojim delovanjem povzročajo nekatera podjetja in države ter nadnacionalne organizacije.
 • Naložbe, ki upoštevajo trajnostne vidike, podpirajo podjetja in projekte, ki imajo pozitiven vpliv na okolje in družbo, kar vodi do izboljšanja kakovosti življenja in zagotavljanja boljše prihodnosti za naslednje generacije.

Prednosti investiranja s Triglav Skladi

 • Enostavno 1 v3

  ENOSTAVNOST

  Izbor vzajemnih skladov lahko preprosto prilagodite svojim finančnim ciljem.

 • Prilagodljivo v3

  PRILAGODLJIVOST

  Investiranje prilagajamo vašim željam in finančnim potrebam.

 • Likvidno

  LIKVIDNOST

  Vplačana sredstva niso vezana in so vam vedno na voljo.

Zanimive naložbene priložnosti, ki sledijo trajnostnim vidikom, so vam na voljo kar v

12

Triglav vzajemnih skladih.

V Triglav vzajemnih skladih, ki upoštevajo trajnostne vidike, plemenitimo že skoraj

1,3 mrd

evrov sredstev vlagateljev.

Preverite različne možnosti investiranja, primerne za vsak žep

Izbirate lahko med enkratnimi vplačili ali rednim mesečnim varčevanjem.

ikona 4

Enkratno

vplačilo

Enkratna vplačila so najprimernejša takrat, ko imate na bančnem računu (ali doma v nogavici) že privarčevan določen znesek in ga želite investirati v sklade, da bi izkoristili možnost višjih donosov.

 • Premagajte nizke obrestne mere na banki.
 • Večja razpršenost naložb zmanjšuje tveganje.
 • Sredstva v naložbenih skladih niso vezana, zato jih lahko kadarkoli izplačate.
ikona 2

Mesečno

varčevanje

Z rednim mesečnim varčevanjem vsak mesec v naložbene sklade investirate določen znesek, s čimer investiranje poenostavite ter se zaradi rednih vplačil dodatno zaščitite pred nihanji na trgih.

 • Že z nižjimi, a rednimi vplačili boste lahko na dolgi rok bistveno povečali svoja privarčevana sredstva.
 • Nihanja tečajev bodo imela manjši vpliv na vrednost vaših sredstev.
 • Z varčevalnim načrtom si boste zagotovili 50 % nižje vstopne stroške kot pri enkratnih vplačilih.

Zavezani smo visokim standardom trajnosti

Ne investiramo v podjetja, ki:

 • Nimajo ustrezno visoke ocene na področju dobrega upravljanja.
 • So izpostavljena do pridobivanja ali uporabe premoga ter spornih metod pridobivanja nafte in plina (naftni pesek, Arktika, hidravlično lomljenje).
 • Kršijo Načela Globalnega dogovora Združenih narodov ali Smernic Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj za večnacionalne družbe.
 • Več kot 5% prihodkov predstavljajo prihodki iz dejavnosti proizvodnje in distribucije tobaka in tobačnih izdelkov.
 • So izpostavljena do proizvodnje ali posredovanja pri prodaji spornega orožja.

Ne investiramo v države, ki:

 • Nimajo načrta na področju doseganja ogljične nevtralnosti do leta 2050.
 • Kršijo družbene pravice, kot so navedene v mednarodnih pogodbah in konvencijah, načelih Združenih narodov in nacionalni zakonodaji.
 • Nimajo ustrezno visoke ocene na področju družbenih zadev. 

Začnite vlagati

 • 1

  ODDAJTE SVOJE PODATKE

  V obrazcu nam zaupajte svoj finančni cilj in kontaktne podatke.

 • 2

  PREJMITE KLIC SVETOVALCA

  Poklical vas bo naš strokovni naložbeni svetovalec. Skupaj bosta pripravila načrt, kako najbolj zanesljivo in hitro do uresničitve vašega cilja.

 • 3

  ZAČETEK VARČEVANJA

  Pristopite k načrtu varčevanja z investiranjem in z mesečnimi vplačili začnite delati prve zanesljive korake proti svojemu cilju.

 • 4

  OHRANITE NADZOR

  Glede na vaša pričakovanja in razmere na trgu lahko s sredstvi prosto razpolagate in jih razporejate med vzajemnimi skladi Triglav Skladov.

Začnite zdaj

Naši vzajemni skladi, ki upoštevajo trajnostne vidike

 • Triglav Okoljska perspektiva

  • +11,11 % 1 leto
  • +1,43 % 3 leta

  Triglav Okoljska perspektiva vlaga v izbrana globalna podjetja, ki razvijajo, proizvajajo in ponujajo proizvode ali storitve, ki temeljijo na tehnologijah, ki so okolju manj škodljive kot trenutno splošno uveljavljene tehnologije. 

 • Triglav Tehnologije prihodnosti

  • +36,31 % 1 leto
  • +28,72 % 3 leta

  Sklad vlaga v delnice najperspektivnejših in najmočnejših tehnoloških podjetij, ki razvijajo in proizvajajo proizvode ali storitve, ki temeljijo na tehnologijah prihodnosti ali gradijo poslovne modele na uporabi tehnologij prihodnosti.

 • Triglav Top Brands

  • +35,52 % 1 leto
  • +36,13 % 3 leta

  Triglav Top Brands vlaga v delnice podjetij, ki upravljajo z najbolj prepoznavnimi svetovnimi blagovnimi znamkami.

 • Triglav Zdravje in dobro počutje

  • +8,59 % 1 leto
  • +20,72 % 3 leta

  Triglav Zdravje in dobro počutje vlaga v delnice podjetij, ki razvijajo, proizvajajo in ponujajo proizvode ali storitve, ki izboljšujejo človekovo zdravje in počutje.

 • Triglav Aktivni

  • +12,46 % 1 leto
  • +11,02 % 3 leta

  Triglav Aktivni omogoča dinamično prilagajanje strukture portfelja z namenom kontrole volatilnosti ter zaščite kapitala.

 • Triglav Obvezniški

  • +3,46 % 1 leto
  • -14,18 % 3 leta

  Sklad Triglav Obvezniški vlaga v obveznice z visoko bonitetno oceno, izdane v evrih.

Za brezplačen finančni posvet vnesite svoje podatke

Vpišite svoje kontaktne podatke in poklical vas bo naš naložbeni strokovnjak.

 

POMEMBNO

Seznanitvene informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov

i