Električni avtomobili namesto bolnišnic?

Slika moskega ki je zamegljen in polni elektricni avto 24092023

Tema resnega pogovora bi v resnici morala biti zdravje in način našega razmišljanja.

Kakšna je povezava med električnimi avtomobili in bolnišnicami? Na prvi pogled ni najbolj očitna. Na eni strani imamo visokotehnološki izdelek, ki je pomemben za človeštvo predvsem zaradi manjšega negativnega vpliva na okolje v primerjavi s klasičnimi avtomobili z motorji na notranje zgorevanje. Na drugi strani imamo zdravstveno ustanovo, kjer zdravstveni strokovnjaki s pomočjo naprednih tehnologij ljudem rešujejo življenje. Uporaba naprednih tehnologij je značilna tako za proizvajalce električnih avtomobilov kot tudi za ponudnike zdravstvenih storitev. Vendar to ni skupni imenovalec, ki mu je treba nameniti posebno pozornost. Navsezadnje je v 21. stoletju težje najti podjetje, ki ne uporablja visokih tehnologij pri svojem poslovanju, kot pa podjetja, ki to počnejo.

Tema resnega pogovora bi v resnici morala biti človeško zdravje in način našega razmišljanja. Zdravniki zdravijo ljudi, ki v določenem trenutku svojega življenja zbolijo. Veriga je torej naslednja: človek – bolezen – bolnišnica. Nobenega dvoma ni, da morajo biti bolnišnice urejene in omogočati ustrezno raven zdravstvenih storitev. Ne gre pa zanemariti drugih dveh elementov prej predstavljene verige. Ali lahko razbijemo to povezavo med človekom in boleznijo? V celoti verjetno nikdar ne bomo dosegli tega cilja. Lahko pa veliko naredimo z naslavljanjem ključnih dejavnikov tveganj, ki so povezani z nekaterimi boleznimi.

Slaba statistika
Eden takšnih dejavnikov je onesnaževanje zraka. Po raziskavah Svetovne zdravstvene organizacije je zaradi onesnaženega zraka leta 2019 umrlo 4,2 milijona ljudi. Podatek je skrb vzbujajoč, pozitivna novica pa je, da v nasprotju s številnimi boleznimi to težavo znamo opredeliti. Ena od rešitev je zagotovo uporaba do okolja bolj prijaznih prevoznih sredstev, med katerimi so tudi električni avtomobili.

Drug dejavnik so posledice podnebnih sprememb. Ekstremni vremenski dogodki, otežen dostop do hrane in pitne vode, širjenje infekcijskih bolezni, višje temperature – vse to negativno vpliva na človeško zdravje. Z uporabo električnih avtomobilov zmanjšujemo tveganja tudi iz naslova podnebnih sprememb.

Človeško zdravje je zelo krhko. Smiselno je razmisliti, kaj v resnici pomenita zdravje in dobro počutje in kakšno povezavo ima to področje z okolju prijaznimi tehnologijami. Razvoj učinkovitih električnih avtomobilov je eden od primerov, kako lahko z reševanjem planeta izboljšujemo tudi razmere na področju zdravja.