Imam prihranke, ki jih bom potreboval čez 2 leti, naj jih za ta čas investiram?

financni strokovnjak cl

Ljudje v večini primerov varčujemo z določenim namenom. Za nakup novega avtomobila ali dragega športnega rekvizita, za obnovo nepremičnine, zagon posla … Če vemo, da bomo ta denar potrebovali čez 5 let ali več, ga je smotrno investirati. Kaj pa, če ga bomo potrebovali prej, čez leto ali dve?

Naši finančni svetovalci se večkrat srečajo z vprašanjem vlagateljev, ali naj investirajo tudi denar, za katerega vedo, da ga bodo potrebovali prej kot v 3–5 letih, kar je splošno priporočeno minimalno obdobje investiranja. Vprašanje je še posebej aktualno v času visoke inflacije, ko denar z vsakim mesecem ležanja na bančnem računu izgublja svojo realno vrednost.

Investirati ali hraniti na bančnem računu?

Dejstvo je, da finančni trgi nihajo. Drugače niti ne more biti. Hkrati iz zgodovinskih podatkov vemo, da trgi na dolgi rok praviloma rastejo. To pomeni, da četudi v medvedjem letu izgubimo na primer 10 odstotkov, bodo naslednja bikovska leta to izgubo praviloma več kot pokrila. Prav zato pravimo, da je investiranje tek na dolge proge.

Investiranje na kratek rok povečuje izpostavljenost nihanjem in s tem možnosti negativnih donosov. V času gospodarske rasti ter stabilnih makroekonomskih in monetarnih razmer je ta izpostavljenost lahko nekoliko nižja, a nihče ne more s popolno gotovostjo napovedati, da ne bodo razmere na trgih že čez nekaj mesecev drugačne. Velike naravne nesreče, geostrateška dogajanja, nenazadnje tudi epidemije – takšnih dogodkov, ki lahko zatresejo finančne trge, nihče ne more napovedati.

Zato je investiranje na zelo kratek rok primerno le za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti možnost, da lahko v tem času na trgu pride do popravkov.

Čeprav se bo iz ust naložbenih strokovnjakov to morda slišalo nenavadno, vam bodo kratkoročne, 1 do 2 leti trajajoče naložbe v delniške, obvezniške in mešane sklade – razen v zelo posebnih primerih – običajno odsvetovali.

Za večino ljudi, ki vedo, da bodo privarčevani denar v naslednjem letu zagotovo potrebovali, je namreč izguba realne vrednosti prihrankov zaradi inflacije sprejemljivejša od izpostavljenosti potencialnim nihanjem trgov.

Je torej rešitev depozit?

Kljub temu, da je Evropska centralna banka doslej že večkrat zvišala ključno obrestno mero, kar najbolj občutijo kreditojemalci, so banke večinoma še zadržane pri višanju obrestnih mer za depozite.

Z depozitom zato še vedno ni mogoče kdo ve kako oplemenititi sredstev ali se boriti proti inflaciji. Dodatno je depozit lahko neugoden tudi z vidika likvidnosti, saj so vezana sredstva do izteka vezave praviloma nedostopna. Morbitna predčasna prekinitev vezave – če je ta sploh mogoča – pa je povezana z dodatnimi, običajno visokimi stroški.

Ugodna alternativa – denarni sklad

Alternativa neugodnemu depozitu je lahko denarni sklad Triglav Sklad denarnega trga EUR, katerega osnovni naložbeni cilj je doseganje enakomerne dolgoročne rasti vrednosti sredstev ob visoki varnosti naložb ter visoki stopnji likvidnosti, s posebnim poudarkom na zaščiti glavnice.

Ena od prednosti denarnega sklada pred depozitom je visoka likvidnost. Vaša sredstva namreč niso vezana in jih lahko izplačate v nekaj dneh. 

Ker je denarni sklad Triglav Sklad denarnega trga EUR nominiran v evrih, naložba vanj ni izpostavljena valutnim tveganjem. Upravljan je tako, da vložena sredstva rastejo zmerno in enakomerno z minimalnim tveganjem, zato je zelo primeren za kratkoročno investiranje privarčevanih sredstev, za katera veste, da jih boste kmalu potrebovali.

VEČ O DENARNEM SKLADU TRIGLAV Sklad denarnega trga EUR >

Da se ne bi več znašli v takšni dilemi

Investiranje na kratek rok – za leto, dve – torej za običajne vlagatelje ni ravno priporočljivo. Za sklade z nižjo stopnjo tveganja se priporoča vsaj 3-letno trajanje naložbe, za sklade z višjo stopnjo tveganja pa vsaj 5-letno.

Lahko pa poskrbite, da se naslednjič ne boste znašli v situaciji, ko na eni strani vaše prihranke požira inflacija, na drugi pa imate premalo časa za dolgoročno investiranje.

To najbolj preprosto storite tako, da začnete investirati že prej. Da ne čakate, da se na bančnem računu nabere večji znesek, temveč redno – najbolje mesečno – investirate manjše zneske. 

Ena od prednosti vlaganja v sklade je ta, da vam ni treba najprej privarčevati večjega zneska, da bi nato kupili delnice. Začnete lahko že s 40 ali 50 evri, ki jim nato vsak mesec dodate novih 40, 50, 100, 250 ali več evrov – odvisno od tega, koliko lahko na mesec prihranite. Na ta način boste vlagali dolgoročno, plemenitili svoje prihranke in zmanjšali izpostavljenost nihanjem finančnih trgov.

Investirajte na dolgi rok z varčevalnim načrtom

Varčevalni načrt je bil ustvarjen prav z namenom, da posamezniku kar najbolj olajša sprotno investiranje manjših zneskov. Gre za reguliran in s strani državnih institucij nadzorovan finančni produkt, ki je zaradi enostavnosti in relativno nizke izpostavljenosti tveganjem priljubljena alternativa nizko donosnemu varčevanju na bančnem računu.

Kliknite spodnji gumb in začnite varčevati za svoje prihodnje cilje z varčevalnim načrtom že danes.

ŽELIM SVOJ VARČEVALNI NAČRT >