Inovativnost je del zelenega prehoda

Vezje in AI mikro procesor 14.4.2024

Podjetja, ki veljajo za onesnaževalce, bodo morala temeljito spremeniti svoj poslovni model.
 

Leto 2024 se je dobro začelo za vlagatelje v delnice podjetij iz razvitih držav. Indeks MSCI World je doživel rast v višini 10,9 odstotka, medtem ko je vrednost indeksa MSCI World Climate Change zrasla za 11,6 odstotka (v obeh primerih je donosnost prikazana v evrih in ob upoštevanju vpliva dividend). Razlika v donosnosti omenjenih indeksov je minimalna, vendar strukturi teh dveh indeksov odražata dva fundamentalno različna pogleda na prihodnost človeštva in svetovnega gospodarstva.

Zelene in manj zelene delnice
Pri oblikovanju indeksa MSCI World Climate Change upoštevajo stroge kriterije na področju trajnostnih značilnosti tako posameznih podjetij kot tudi celotnega indeksa, medtem ko pri oblikovanju indeksa MSCI World trajnostni kriteriji niso v ospredju. Ključna razlika je v poudarku na problematiki podnebnih sprememb, ki jo odraža indeks MSCI World Climate Change.

Zaradi različnih pristopov pri oblikovanju struktur indeksov je ogljični odtis indeksa MSCI World Climate Change bistveno nižji od ogljičnega odtisa indeksa MSCI World. Če pogledamo z vidika razlik v strukturah obeh indeksov, je to posledica nižje izpostavljenosti do podjetij, ki negativno izstopajo z vidika emisij CO2. Med podjetja onesnaževalce spadajo na primer naftna podjetja, podjetja, ki proizvajajo letala, in podjetja, ki proizvajajo avtomobile z motorjem na notranje izgorevanje.

Vrednost indeksa energetskih podjetij iz razvitih držav je letos zrasla za 17,6 odstotka, kar je šest odstotnih točk več v primerjavi z indeksom MSCI World Climate Change (donosnost je prikazana v evrih in ob upoštevanju vpliva dividend). Kako je potem mogoče, da je donosnost trajnostno usmerjenega indeksa MSCI World Climate Change primerljiva z donosnostjo »umazanega« indeksa MSCI World? Odgovor na to vprašanje je preprost: indeks MSCI World Climate Change ima opazno višjo izpostavljenost do podjetja Nvidia.

Perspektivni polprevodniki
Ameriško podjetje Nvidia je v zadnjem času postalo sinonim za umetno inteligenco, saj razvija polprevodnike, brez katerih tako hiter razvoj različnih orodij, ki temeljijo na umetni inteligenci, ne bi bil mogoč. Pričakovanja glede razvoja umetne inteligence so optimistična, kar je vplivalo na rast cen delnic podjetij, ki so pozitivno izpostavljena do te tehnologije. To so, na primer, proizvajalci opreme za proizvodnjo polprevodnikov, razvijalci in proizvajalci polprevodnikov ter podjetja, ki aktivno vključujejo umetno inteligenco v svoje poslovne modele in rešitve za stranke.

Vse kaže na to, da se bo prehod svetovnega gospodarstva na okolju bolj prijazen način delovanja nadaljeval. Lahko, da bodo nastali krajši ali celo daljši zamiki pri tem prehodu, vendar druge alternative nimamo. S tega vidika na podjetja onesnaževalce lahko pravzaprav gledamo kot na podjetja iz preteklosti, ki se še vedno borijo za svoj obstoj, a morajo za preživetje celovito spremeniti svoje poslovne modele. Na Nvidio in podobna inovativna podjetja pa lahko po drugi strani gledamo kot na podjetja iz prihodnosti, kjer je tehnologija ključni del vseh procesov in produktov.