Investirajte v to, kar razumete

investirajte v kar razumete

Na trgu je veliko naložbenih produktov. Med njimi so tudi mnogi kompleksni, pri katerih ima lahko nestrokovnjak težavo razumeti, kako delujejo. Razumevanje tveganja, pričakovanih donosov, priporočene dobe investiranja, likvidnosti, obdavčitve ter načina obračunavanja stroškov in provizij je osnova za informirano sprejemanje naložbenih odločitev.

V poplavi informacij se lahko posameznik hitro znajde na področju, ki ga ne razume. Naj gre za medicino, elektroinstalacije ali investiranje. Nekatere stvari so lahko zapletene, preproste razlage pa kljub dobrim namenom niso vedno ustrezne.

Pri medicini in elektroinstalacijah je sicer jasno, da so napake lahko usodne. Neustrezne naložbene odločitve res niso nevarne za življenje, a lahko vodijo v finančni stres ali celo finančno izgubo. 

Da bi se obvarovali pred finančnim stresom, skrbmi in v primeru neustreznih izbir morda tudi izgubo, je ključnega pomena, da finančne odločitve sprejemate v okviru svojega finančnega znanja. Z drugimi besedami – da investirate v to, kar razumete.

Vzajemni skladi: enostavno in razumljivo investiranje

Ena od prednosti, ki jih nudijo vzajemni skladi, je enostavnost in razumljivost investiranja. Zato ne preseneča, da v razvitem svetu predstavljajo eno najbolj razširjenih oblik investiranja za prebivalstvo.

Kaj morate vedeti o investiranju v sklade

Investiranje v vzajemne sklade je zakonsko regulirano. Država z zakonodajo in nadzornimi organi skrbi, da upravljavci delujejo v najboljšem interesu vlagateljev. 

Vsako investiranje je povezano z določeno stopnjo tveganja, ki izhaja iz nihanja trgov. Vzajemni skladi se praviloma uvrščajo med manj tvegane naložbe, ker je premoženje vlagateljev razpršeno med večje število vrednostnih papirjev (delnic, obveznic idr.). Dodatno lahko kot vlagatelj izbirate med različnimi vzajemnimi skladi glede na to, ali dajete prednost nižjemu tveganju ali višjim donosom.

Naložba ne more biti hkrati nizko tvegana in visoko donosna. Donos je namreč v finančnem svetu nagrada za tveganje. Kdor je pripravljen sprejeti nekoliko večje tveganje, si lahko obeta višji donos in obratno.

Likvidnost pomeni, kako hitro lahko svojo naložbo pretopite nazaj v denar. Če imamo na eni strani nepremičnine, ki so nizko likvidna naložba, saj lahko prodaja traja tudi več mesecev, so naložbe v sklade visoko likvidne – ko se odločite unovčiti naložbo, je denar že v nekaj dneh na vašem računu.

Dobiček iz kapitalskih naložb je obdavčen, pri čemer se stopnja obdavčitve s trajanjem naložbe znižuje. Po 15 letih davčna stopnja doseže 0 %, kar pomeni, da če od vplačila v sklad mine več kot 15 let, ne boste plačali davka na dobiček.

Dolgoročno investiranje je priporočljivo ne le zaradi nižje obdavčitve, temveč tudi zato, ker se nihanja skozi leta praviloma izravnajo. Primer: če investirate za 15 let in v tem času svetovno gospodarstvo v 3 letih zabeleži upad, bo ostalih 12 pozitivnih let praviloma poskrbelo, da bo črta na grafu od dneva vstopa do dneva izstopa še vedno kazala navzgor.

Strošek upravljanja vzajemnih skladov je pregledno obračunan z enkratnim plačilom vstopnih stroškov (plačate jih ob vplačilu sredstev) ter letno upravljavsko provizijo. Višina slednje se lahko med posameznimi skladi razlikuje.

V vzajemne sklade lahko investirate z enkratnim vplačilom (ali več njimi) ali z rednimi mesečnimi vplačili v okviru varčevalnega načrta. Enkratno vplačilo je primerno, ko želite naenkrat investirati večji znesek, medtem ko je varčevalni načrt namenjen rednemu mesečnemu investiranju manjših zneskov – predstavljate si ga lahko kot varčevanje z rednimi mesečnimi vplačili.

Kako deluje investiranje v sklade

Ko svoj denar vplačate v izbrani vzajemni sklad, se ta pretvori v enote premoženja. Vrednost enote premoženja (VEP) lahko dnevno spremljate na spletni strani sklada.

Vaša vplačana sredstva se razpršijo na celoten portfelj delnic in drugih vrednostnih papirjev sklada. S tem je dosežena veliko večja razpršitev, kot če bi sami kupovali posamezne delnice ali obveznice. 

Z rastjo vrednosti delnic in drugih vrednostnih papirjev, ki jih na trgu kupuje sklad, raste tudi vrednost enote premoženja in s tem vrednost vašega vložka.

Ko pride trenutek, ko želite naložbo (ali njen del) unovčiti, vložite zahtevek za izplačilo in vaša sredstva bodo v nekaj dneh izplačana v skladu z vrednostjo enote premoženja tistega dne.

Vzajemni skladi so enostavna in pregledna naložba. Preprosto je razumeti, kako delujejo, pri tem pa se lahko obrnete tudi na strokovnjake, ki vam bodo ponudili dodatna pojasnila in pomoč pri izbiri. 

Ko se odločite za naložbo v Triglav vzajemne sklade, nikoli niste prepuščeni sami sebi. Kakršne koli informacije potrebujete, vam jih ni treba iskati po spletnih forumih in se zanašati na mnenja anonimnih komentatorjev. S preprostim klicem na 080 10 19 ali sporočilom na info@triglavskladi.si jih dobite neposredno od finančnih strokovnjakov.

Investiranje v sklade je za vse

Vzajemni skladi so naložba, primerna za vsakogar. Brez zapletene finančne matematike in brez potrebe po znanju o delovanju finančnih in kapitalskih trgov. V zgornjih odstavkih so povzete glavne informacije, ki vam omogočajo, da začnete investirati v sklade že danes.

Investirajte z nami >