Podnebne spremembe so dejavnik pri investiranju

Slika moskega ki v gumijastih skornih precka ulico v poplavljenem mestu z ozadjem parkiranih koles 22052023

Finančne institucije morajo razumeti vzroke in posledice okoljskih sprememb in jih upoštevati pri odločanju.

V zadnjih stoletjih je človeštvo naredilo izjemen napredek na področju gospodarskega, tehnološkega in družbenega razvoja. Zaradi bliskovitih tehnoloških sprememb smo začeli pozabljati, da je človeško zdravje zelo ranljivo in odvisno od okolja. To je zelo skrb vzbujajoče, če upoštevamo, v kakšnem stanju je okolje.

Podnebne spremembe in degradacija biotske raznovrstnosti imajo neposreden in negativen vpliv na okolje ter posledično na človeško zdravje in počutje. Rast temperature in onesnaževanje zvišujeta tveganje smrti zaradi dehidracije, sprememb v delovanju imunskega sistema, pojava sladkorne bolezni ter bolezni na srcu in bolezni dihal.

Vplivi na podjetja
Še toliko bolj negativen in nepričakovan je vpliv ekstremnih vremenskih pojavov, kot so poplave, požari in vročinski valovi. Dodaten problem, ki ga je treba izpostaviti, predstavlja tudi rast števila duševnih bolezni. Okoljske spremembe povzročajo tudi širjenje tveganja obolenj z različnimi doslej geografsko omejenimi boleznimi na nova ozemlja. Bolezni, ki so bile, na primer, prej razširjene v Afriki in Aziji, se lahko zdaj pojavljajo tudi v Evropi in Severni Ameriki.

Zakaj je treba pri investiranju razmišljati o človeškem zdravju? Prvi razlog je povezan s poslovanjem podjetij, ki ponujajo rešitve na področju preprečevanja nastanka bolezni. Onesnaženost zraka lahko, na primer, povzroči rast števila pljučnih bolnikov, posledica česar so lahko različni pritiski na onesnaževalce in rast povpraševanja po zračnih filtrih.
Drugi razlog je povezan s poslovanjem podjetij, ki ponujajo zdravstvene rešitve. Cepljenje, zgodnja identifikacija bolezni, zdravljenje že nastalih bolezni – povpraševanje po podobnih produktih in storitvah bi se znalo zaradi okoljskih sprememb in poslabšanja zdravstvene situacije v prihodnje povečati.

Tretji vidik se nanaša na kupno moč in kupne navade, ki so pod vplivom fizičnega in psihičnega zdravja in počutja. Povišani izdatki iz naslova zdravljenja bolezni lahko, na primer, negativno vplivajo na poslovanje podjetij, ki ponujajo na primer produkte in storitve višjega cenovnega razreda.

Četrti vidik je povezan s produktivnostjo in inovativnostjo zaposlenih, ki sta vsekakor pod vplivom zdravstvenega stanja, saj je zdravje zaposlenih pomembno za ustvarjalnost, medsebojne odnose in ohranjanje motivacije pri delu. Umetna inteligenca se pospešeno razvija, vendar človeški kapital še vedno ostaja izjemno pomemben.

Neprijetne napovedi
V prihodnjih desetletjih se bo človeštvo ukvarjalo z reševanjem okoljskih problematik, ki so življenjskega pomena za dostojen obstoj naše vrste. Na žalost to ni prispodoba – po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2021 bi lahko podnebne spremembe v obdobju od leta 2030 do 2050 terjale vsako leto 250.000 dodatnih smrtnih žrtev samo iz naslova podhranjenosti, malarije, driske in vročinskega stresa. Čeprav bomo negativne posledice čutili vsi, se bodo v najslabšem položaju znašli starejši in revnejši prebivalci razvitih držav ter prebivalci držav v razvoju.

Za finančne institucije je pomembno razumeti vzroke in posledice okoljskih sprememb ter se ukvarjati z reševanjem problemov že zdaj. Tako zaradi razumevanja investicijskih tveganj in priložnosti kot tudi zaradi boljšega fizičnega, psihičnega in finančnega stanja prihodnjih generacij strank in zaposlenih.