Poslovanje ameriških podjetij nad pričakovanji, tudi obeti vse boljši

Slika skulpture walltreetovskega bika v napadu iz brona 11.9.2023

Za nami je tudi večina objav poslovnih rezultatov za pretekli kvartal.

Od druge polovice leta 2021 smo bili priča nenehnemu zniževanju pričakovanj o poslovanju podjetij, kot kaže, pa se je ta negativni trend vendarle obrnil. To lahko trdimo za ameriška podjetja, saj so se napovedi agregatnega dobička na delnico za tretje četrtletje zvišale za 0,4 odstotka. To je prvo povečanje v prvih dveh mesecih četrtletja od sredine leta 2021. Analitiki sicer običajno znižujejo ocene dobička v prvih dveh mesecih četrtletja. V preteklih petih letih oziroma 20 četrtletij je povprečno znižanje v prvih dveh mesecih četrtletja znašalo tri odstotke, v preteklih desetih letih (40 četrtletij) pa 2,7 odstotka.

Največje izboljšanje je zaznano v bolj dinamičnih sektorjih, še posebno to velja za sektorje potrošnih dobrin, komunikacijskih storitev in informacijske tehnologije. Pri teh so se pričakovanja povečala za več kot pet odstotkov. Nasprotno ima sedem sektorjev še vedno padec, v absolutnem smislu izstopa surovinski sektor. Izboljšujejo se tudi pričakovanja za naslednje četrtletje, s čimer se izboljšujejo obeti za celotno letošnje poslovno leto, pričakovanja so namreč porasla za 0,9 odstotka. Izboljšani trend je opazen tudi pri podjetjih na drugih razvitih trgih, kljub vsemu pa so napovedi še malenkost v negativnem območju.

Največ skrbi v finančnem sektorju
Podjetja so vse manj pesimistična tudi glede ekonomske aktivnosti oziroma recesije. Podjetje Factset je analiziralo konferenčne klice ob objavi rezultatov podjetij. V preteklem četrtletju je bilo 45 odstotkov manj omenjanja »recesije« kot v prvem četrtletju letos in za kar 74 odstotkov manj kot v drugem četrtletju lani. Največ skrbi povzroča finančni sektor, in sicer kar 32 odstotkov vseh podjetij omenja možnost zmanjšanja aktivnosti v prihodnosti. Kljub takšnemu optimizmu pa podjetja še naprej zelo previdno podajajo lastne napovedi prihodnjega poslovanja. Triinšestdeset odstotkov vseh podjetij je namreč napovedalo nižji dobiček na delnico za prihodnje četrtletje, kar presega petletno povprečje (59 odstotkov). Za tekoče leto je napoved dobička objavilo 269 ameriških podjetij, od tega jih je 106 napovedalo nižji dobiček na delnico, 163 podjetij pa višji.

Za nami je tudi večina objav poslovnih rezultatov za preteklo četrtletje. Število podjetij, ki so presegla pričakovanja, enako pa velja tudi za obseg teh presenečenj, presega desetletno povprečje. Tako je 79 odstotkov vseh podjetij objavilo rezultate nad ocenami analitikov, v zadnjih petih oziroma desetih letih je število zanašalo od 73 odstotkov in 77 odstotkov. Najboljše objave opažamo v sektorjih potrošnih dobrin in informacijske tehnologije, negativno pa nas je presenetil sektor zdravstva.