Poslovanje podjetij v zaostrenih razmerah

slika dnevnik dovc 12092022

Optimizem na svetovnih kapitalskih trgih je od sredine avgusta nekoliko popustil. Razloge lahko iščemo v upočasnjeni gospodarski dinamiki in povišani inflaciji, ki sili centralne oblasti k manj ekspanzivni denarni politiki. Ta se izkazuje v višjih stroških financiranja in nižji likvidnosti na finančnih trgih. Podobno okolje lahko pričakujemo tudi v prihodnjih nekaj mesecih oziroma četrtletjih. Inflacija je, vsaj v ZDA, verjetno sicer dosegla vrh, bo pa še kar nekaj časa ostala na povišanih ravneh in nad ciljno višino centralnih bank. Kljub upočasnjeni dinamiki se je podjetniški sektor v prvi polovici leta še vedno dokaj uspešno spopadal z nastalimi razmerami. V preteklem četrtletju so tako denimo ameriška podjetja, ki sestavljajo delniški indeks S&P 500, povišala obseg prihodkov iz prodaje za 13,7 odstotka in obseg čistega dobička za 7,3 odstotka. Na krilih visoke cene nafte in drugih energentov razumljivo največ podjetja iz energetskega sektorja, ki dosegajo rekordne rezultate. Doseženi rezultati so bili tako, kot je to že v navadi, nad pričakovanji analitikov, saj je 76 odstotkov vseh podjetij preseglo pričakovanja. Kljub temu, da se ta delež zdi visok, pa je to manj od povprečja iz preteklih petih let. Opazne so tudi nekatere druge razpoke. Dosežena rast četrtletnega dobička je najnižja od konca leta 2020. Slaba šestina podjetij je ob objavi tekočih rezultatov poslabšala svoja pričakovanja bodisi za naslednje četrtletje bodisi za tekoče leto. Delež poslabšanj je najvišji od zadnjega četrtletja leta 2019. Vroča tema je razumljivo inflacija, saj je bila beseda inflacija omenjena v poslovnih poročilih več kot v 85 odstotkov vseh podjetij. Težave v oskrbovalnih verigah je omenjalo 65 odstotkov podjetij.

Za prihodnje gibanje delniških trgov je seveda bolj pomembno prihodnje poslovanje podjetij. Tretje četrtletje se resda počasi zaključuje, vendar bodo rezultati poslovanja znani šele čez več kot dober mesec dni. Del negativnih silnic res nekoliko popušča – pritiski v globalni oskrbovalni verigi so se v preteklih mesecih nekoliko zmanjšali, enako cene večine surovin. Kljub vsemu analitiki nadpovprečno znižujejo svoja pričakovanja. Zniževanje pričakovanj je sicer običajno, kar še posebej velja za prvi mesec vsakokratnega četrtletja. V zadnjih dvajsetih letih (oziroma osemdesetih četrtletjih) so analitiki v prvem mesecu četrtletja v povprečju svoja pričakovanja znižali za 1,7 odstotka. Je pa tokratno znižanje z 2,5-odstotnim upadom višje od povprečja. Znižanje beležimo pri devetih od enajstih sektorjev, saj pozitivne revizije beležita le energetski sektor in sektor javne oskrbe. Podobno velja tudi za zadnje četrtletje, s čimer analitiki kljub rasti v prvih dveh četrtletjih na agregatni ravni za letos pričakujejo upad doseženega dobička v višini 0,8 odstotka.