Predhodni izračuni scenarijev uspešnosti

Vaše koristi od posameznega sklada so odvisne od prihodnje tržne uspešnosti. Razvoj trga v prihodnosti je negotov in ga ni mogoče natančno napovedati. Prikazani zneski vključujejo vse stroške posameznega sklada, vendar morda ne vključujejo vseh stroškov, ki jih plačate svetovalcu ali distributerju. V zneskih ni upoštevan vaš davčni položaj, ki lahko prav tako vpliva na to, koliko boste dobili nazaj.

Predstavljeni neugodni, zmerni in ugodni scenariji so ponazoritve, pri katerih se uporabi najslabša, povprečna in najboljša uspešnost posameznega sklada v zadnjih 10 letih. Trgi bi se v prihodnosti lahko razvijali zelo drugače. Stresni scenarij prikazuje, koliko bi lahko dobili nazaj v ekstremnih tržnih razmerah.

Naložbeni skladi in kombinacije

Za lažje oblikovanje optimalne naložbene kombinacije smo vam pripravili pregleden seznam vseh naših vzajemnih skladov in naložbenih kombinacij.