Ciklična alokacija za nadaljevanje nadpovprečnega okrevanja - osvežitev

Triglav skladi bloge cover 01 1

1Q 2022

Konec leta 2021 se je močno okrepila inflacija v razvitem svetu (na 7% CPI oziroma 5,7% osnovna PCE decembra 2021 v ZDA), v 2022 pa so se zgostili konflikti na ukrajinski meji, ki so vplivali na rast cen energentov. V letu 2022 se je implicitna obrestna mera za konec 2022 povečala z 0,7% na 1,2%, kar pomeni, da vlagatelji trenutno pričakujejo kar pet dvigov obrestnih mer Feda v letošnjem letu. Ker se napovedi gospodarske rasti zaradi tega kaj bistveno niso spremenile (napovedana rast BDP za ZDA znaša 3,8 %, za evro območje 4%, za trge v razvoju 5%, za Japonsko pa so napovedi celo dvignili na 2,9%), je prispevek s strani povpraševanja na inflacijo še vedno pozitiven. Trenutno je očitno tudi močnejši od prispevka odpravljanja motenj v oskrbovalnih verigah, ki naj bi lajšal ponudbene pritiske na inflacijo. Volatilnost na trgu se je povečala zaradi negotovosti glede inflacije in odziva centralnih bank. Pričakovanja glede dolgoročne inflacije so za zdaj stabilna, glede na to, da je pričakovana 5-letna inflacija čez pet nižja od 2-letne in 5-letne break-even ravni.

Skladno z opisanim še vedno vidimo več potenciala v pretežno cikličnih sektorjih, smo pa spremenili pogled na dva sektorja, ki v času višje inflacije ponujata izpostavljenost do realnih sredstev:

  • energija – sektor smo nadtehtali v okviru sektorske alokacije. Presežek povpraševanja nad ponudbo na naftnem trgu in nizke stopnje zalog so trenutna stvarnost, povpraševanje po nafti pa očitno še ne popušča. Zadeve dodatno »napenjajo« tudi geopolitične napetosti v Ukrajini. Revizije poslovanja podjetij v 2022 so pozitivne, napovedi rasti EPS za 1Q 2022 pa najvišje med sektorji (+170%); EIA je v svojih napovedih sicer previdna, saj naj bi proizvodnja presegla povpraševanje po nafti tako v 2022 kot 2023, s čimer naj bi zaloge zrasle, kar pa naj bi cene nafte znižalo. Hkrati priznavajo, da so razmere močno negotove zaradi vpliva pandemije na gospodarstvo, povpraševanja po nafti in odločitev OPEC+ skupine. Sestanek OPEC+ je 2.2.2022, na katerem naj bi se dogovorili za nov dvig proizvodnje v višini 400.000 sodčkov/dnevno od marca dalje. Na nižje terminske cene nafte bi znale vplivati tudi odločitve podjetij: Exxon napovedal zvečanje proizvodnj nafte za 25% v Permian basin v 2022.
  • surovine in materiali: fundamentalni vidik podjetij iz sektorja ostaja soliden (napovedana je nadpovprečna rast EPS v 2022), na Kitajskem so sprejeli nekaj spodbujevalnih ukrepov (centralna bank znižala obrestne mere), poleg tega so razmere na nepremičninskem trgu za zdaj stabilne, čeprav še zdaleč ne rešene. V sektorju so še prisotne motnje v oskrbovalni verigi. Sektor smo obtežili nevtralno.