Daleč od vojne, v razvite regije, ki predstavljajo »varni pristan«

TS blog 4

Regijska alokacija – za Q2 2022

OBRAZLOŽITEV:

ZDA – »varno pribežališče«, umiritev rasti

Ocenjujemo, da je postala regija ZDA v luči razmer, največje »varno pribežališče« za delniške trge. Razlogov je več: vojna divja daleč proč od ZDA, ZDA niso skoraj nič izpostavljene do Rusije in Ukrajine, so energetsko gledano neodvisne, gospodarstvo je izjemno močno, visoko učinkovito, z visoko dodano vrednostjo, politično gledano so ZDA enotne, centralna banka (FED) pa izjemno dobro opravlja svoje naloge. Vrednotenja so padla, zaradi inflacije trgi trenutno računajo na 7 dvigov obrestnih mer. Pričakujemo pa umiritev rasti in smatramo da je inflacija problem in izziv, ki ga bo potrebno rešiti.

Evropa – visoka tveganja zaradi bližine vojne, svetla točka je Velika Britanija

Trenutno se regija Evropa sooča z vplivom vojne v Ukrajini, ker je to v neposredni bližini, in ker je energetsko zelo odvisna od ruskega plina in drugih surovin. Posledice vojne bodo vplivale na gospodarstvo, rast bo šibkejša, tudi zaradi izpostavljenosti evropskih podjetij do Rusije. Predvidevamo, da najhujši spopadi šele prihajajo, kar bo še povečalo geopolitična trenja ter povečalo negotovost in volatilnost evropskih delnic. Po drugi strani pa je jasno, da bodo v kratkem sledile v Evropi visoke investicije v energetsko neodvisnost regije ter v obrambo. Vrednotenja so se znižala, vendar zaradi visokih inflacijskih pričakovanj menimo, da bo ECB primorana dvigovati obrestne mere in zategovati monetarno politiko. Kot svetlo točko v regiji bi izpostavili Veliko Britanijo, ki je energetsko neodvisna, ima mile zime, ima surovine, je fizično oddaljena od žarišča vojne, post brexit zgodbe je konec ter ima lastno močno valuto in nizka vrednotenja.

Japonska – »varno zatočišče«, BoJ še izvaja stimulacije

Japonska predstavlja v obdobju povišane volatilnosti in tveganj »varno zatočišče«. Gospodarsko gledano je bolj skromna, s svojimi lastnimi problemi (demografija,…), torej z nižjo rastjo, vendar so geopolitična trenja nizka, podjetja so ugodno vrednotena, inflacija zaenkrat ne predstavlja težav, tako da bo BoJ še naprej vodila ekspanzivno monetarno politiko.

Trgi v razvoju – Kitajska z visokimi tveganji, preferiramo surovinske države

Kitajska kot največji predstavnik regije razvijajočih se trgov razočara vlagatelje iz meseca v mesec. Njena gospodarska rast je vse šibkejša, tudi po zaslugi ničelne tolerance do Covid okužb, kjer prav sedaj poteka novi val in nova zapiranja (posledično je zelo prizadet tudi turistični segment). Kitajska vlada še naprej izvaja protimonopolno politiko, v preteklih dneh je kitajski internetni regulator izdal nov paket pravil, povezanih z mladoletniki in igranjem igric ter dostopom do audio in video vsebin, vse to pa omejuje podjetja pri njihovem poslovanju, kar zaznajo tudi tuji investitorji, ki se s tega trga vse bolj umikajo. Kitajski nepremičninski trg, ki je glavni motor rasti BDP, je vse bolj šibek. Vrednotenja so zelo ugodna, vendar odraz izjemno visokih tveganj. Menimo, da ostali razvijajoči se trgi nudijo boljše možnosti za investiranje, predvsem trgi vezani na surovine in materiale.

ZAKLJUČEK:

Ugotavljamo, da je tako za drugi kvartal 2022 najbolj privlačna regija ZDA, dokaj varna je tudi regija Japonska, zaradi bližine vojne in vpliva ima regija Evropa nekoliko manj potenciala (izjema je Velika Britanija), zaradi visokih tveganj na Kitajskem pa je na zadnjem mestu regija trgi v razvoju.