Investicijske priložnosti na trgih v razvoju

developing markets

Kitajska

Kitajski delniški trg se je v prvi polovici letošnjega leta znašel pod številnimi pritiski. Eden od razlogov je nižja gospodarska aktivnost zaradi politike ničelne tolerance proti Covid-19, ki jo izvajajo kitajske oblasti. Razširjene omejitve so povzročile negativne vplive na potrošnjo, industrijsko proizvodnjo, učinkovitost dobavnih verig, rezultate poslovanja in investicije podjetij, prišlo je tudi do dodatnih pritiskov na trgu dela. Drugi razlog je še vedno povišana aktivnost kitajskih oblasti na področju regulacije tehnoloških podjetij. Tretji razlog pa je negativna dinamika na drugih delniških trgih, do katere je prišlo zaradi zaostrovanja monetarne politike s strani številnih centralnih bank.

Zaradi odločnih ukrepov na področju borbe z izbruhi Covid-19 ter zaradi ohlajanja nepremičninskega in izvoznega sektorja bo gospodarska rast Kitajske letos nižja od ciljne. Ocene analitikov so, da bo kitajsko gospodarstvo letos zraslo za 4,1 %, kar je popravek navzdol glede na povprečje napovedi na začetku leta. Pričakujemo, da bodo v drugi polovici letošnjega leta kitajske oblasti začele namenjati stimulaciji gospodarske rasti več pozornosti. Po eni strani velja izpostaviti, da je Kitajska trenutna ena redkih držav, ki ohranja ekspanzivno monetarno politiko. Po drugi strani bo dodatna gospodarska rast temeljila na okrepitvi infrastrukturnih projektov.

Ocenjujemo, da Kitajska trenutno ponuja veliko zanimivih investicijskih priložnosti. Omejitve zaradi Covid-19 so zdaj manj stroge in obsežne, povečal se je tudi poudarek na gospodarski rasti.

Južna Koreja

Gospodarska aktivnost v Južni Koreji se je v prvem četrtletju upočasnila, saj se je zaradi večjega števila okužb s Covid-19 zmanjšalo domače povpraševanje. Če se obrnemo na drugo četrtletje, lahko pričakujemo, da se bo gospodarska rast še upočasnila. Med razlogi za nižjo gospodarsko aktivnost so motnje v dobavnih verigah, naraščajoče cene energije, izbruhi Covid-19 na Kitajskem, višje obrestne mere in bazni učinek iz preteklega leta. Pričakovana rast BDP-ja v letu 2022 tako znaša 2,7 %, v letu 2023 pa naj bi se BDP povečal za 2,5 %.

Ocenjujemo, da je investicijska privlačnost Južne Koreje trenutno nadpovprečno visoka. Ključni razlog za optimizem je pričakovana pospešitev gospodarske aktivnosti na Kitajskem.

Tajvan

Gospodarska rast Tajvana bo letos zelo solidna, zahvaljujoč močni industriji polprevodnikov, višji minimalni plači in nasičenemu trgu dela. Kljub temu bodo omejitve potovanj ovirale turizem, višje cene primarnih surovin in energije bi lahko zmanjšale kupno moč, upočasnitev svetovnega gospodarstva pa bi lahko omejila izvoz. BDP bi lahko letos zrasel za 3,4 %, v letu 2023 pa za 2,7 %.

Ocenjujemo, da je investicijska privlačnost Tajvana trenutno visoka. Dva ključna razloga za to oceno sta pospešitev gospodarske aktivnosti na Kitajskem in struktura tajvanskega gospodarstva, kjer zelo visok delež predstavljajo razvijalci in proizvajalci polprevodnikov, ki se nam v dolgoročni perspektivi zdi zelo zanimivo področje.

Indija

Indija trenutno beleži zelo visoko gospodarsko rast. Pričakujemo lahko, da se bo BDP v poslovnem letu 2022 povišal za 8,7 % in za 7,1 % v poslovnem letu 2023. V ospredju bo zasebna poraba, dodatno podporo za gospodarsko rast bi lahko predstavljali javnofinančni izdatki. Kljub temu velja opozoriti, da je inflacija v Indiji visoka (inflacija je bila v maju 7 %). Ravno zaradi tega, ker se je povečalo tveganje višje inflacije od pričakovanj, je indijska centralna banka 8. junija zvišala ključno obrestno mero na 4,9 %.

Smo mnenja, da imajo indijska podjetja visok dolgoročni potencial za rast tako zaradi velikosti in v določenih pogledih nerazvitosti indijskega gospodarstva, kot tudi zaradi ugodne demografske slike. Vendar zaradi omejenega dostopa do indijskega delniškega trga ocenjujemo, da je investicijska privlačnost srednja.

Južnoafriška Republika

Južnoafriška Republika je izvoznica surovin, kar ima pozitiven vpliv na gospodarsko rast v obdobju višjih cen surovin. Vendar se afriška država srečuje s številnimi izzivi: brezposelnost je še naprej visoka, zaupanje potrošnikov je nizko, inflacija je visoka (6,5 % v maju). Južnoafriška centralna banka se bori z inflacijo in zvišuje obrestne mere, vendar zategovalna monetarna pomeni nižjo gospodarsko rast.

Ocenjujemo, da je investicijska privlačnost Južnoafriške Republike srednja. Določeno priložnost predstavlja prehod na zeleno energetiko, vendar mora Južnoafriška Republika začeti bolj aktivno izvajati strukturne reforme in izboljšati politično situacijo.

Brazilija

Podobno kot Južnoafriška Republika je Brazilija država-izvoznica surovin. Še ena podobnost je potreba po strukturnih reformah na področjih, ko zavirajo gospodarsko rast.

Gospodarska rast bo letos približno 1 %, za leto 2023 pričakujemo 1,1-odstotno rast BDP. Problem predstavlja visoka inflacija (11,7 % v maju), s katero se z zviševanjem obrestnih mer bori brazilska centralna banka (zadnji dvig se je zgodil 15. junija, ko je centralna banka zvišala obrestno mero z 12,75 % na 13,25 %).

Ocenjujemo, da je investicijska privlačnost Brazilije nizka.