Investiranje je za vsakogar: preprosta pot do finančnega uspeha

investiranje je za vsakogar naslovna

Naložbe so pogosto označene kot nekaj, kar je rezervirano le za premožne ali finančno spretne. A v resnici gre za učinkovito orodje, ki lahko prav vsem posameznikom, ne glede na premoženje ali finančno spretnost, omogoči, da dosežejo zastavljene finančne cilje.

Prepričanje, da je vlaganje namenjeno le tistim, ki imajo veliko premoženja, je mit. Vlaganje je izvedljiva in preprosto dostopna pot do varnejše finančne prihodnosti.

Kako varčujemo Slovenci?

Slovenci smo zelo varčen narod. A naše varčevalne navade niso najboljše. Že res, da ne zapravljamo, a pri plemenitenju premoženja nam ne gre najbolje.

Najpogosteje namreč varčujemo na banki ali doma v nogavici. Čeprav obrestne mere depozitov nekoliko rastejo, je jasno, da takšno varčevanje ne prinaša velikih donosov. Varčevanje v nogavici pa, sploh sedaj v času, ko se inflacija giblje okoli 7 odstotkov, prinaša le izgubo.

Varčujemo predvsem zaradi finančne varnosti in neodvisnosti, v manjšem deležu za stvari in doživetja ter večje predvidene stroške. Nato sledita še varčevanje za dopust in reševanje stanovanjskih problemov.

Varčujemo lahko bolje

Obstaja kar nekaj oblik bolj smotrnega varčevanja od bančnih depozitov in seveda varčevanja doma. Izbira primernega načina je v veliki meri odvisna od namena varčevanja, sredstev, ki jih imamo na voljo, predvidene dobe varčevanja in tipa vlagatelja.

Finančna varnost in neodvisnost se pogosto navajata kot ključna motiva za vlaganje. Z informiranimi naložbenimi odločitvami si lahko posamezniki ustvarijo finančno varnost, ki jim zagotavlja stabilnost in mir. Poleg tega naložbe ponujajo pot do finančne neodvisnosti, ki posameznikom omogoča, da se osvobodijo kroga od plače do plače in si ustvarijo življenje, v katerem so finančne odločitve odvisne od izbire in ne od nujnosti.

Naložbe so vsestransko orodje, ki lahko posameznikom pomaga pri doseganju številnih finančnih ciljev. Ne glede na to, ali varčujete za začetno plačilo za hišo, financirate izobraževanje svojega otroka ali načrtujete upokojitev, lahko naložbe prilagodite svojim posebnim potrebam. Ne gre za univerzalen pristop, temveč za prilagodljivo strategijo, ki se prilagaja vašim edinstvenim željam in okoliščinam.

Zakaj bi za varčevanje izbrali vzajemne sklade?

Prvo vprašanje potencialnih vlagateljev se pogosto nanaša na varnost vzajemnih skladov. Poleg strogo reguliranih zakonskih okvirov varnost sredstev zagotavlja tudi razpršenost vzajemnih skladov. En sklad lahko namreč vsebuje od 10 do več 100 ali 1000 različnih naložb v portfelju, kar pripomore k večji varnosti vlaganja v primerjavi z vlaganjem v posamezno podjetje.

Vlagatelje potem običajno skrbi volatilnost trgov, torej nihanje vrednosti na borzi. A treba je poudariti, da je volatilnost lahko tudi priložnost za doseganje dobrih donosov. Lahko je namreč učinkovita strategija, da ob padcih na trgih vložimo dodatna sredstva, ko so točke vzajemnega sklada cenejše in tako ob ponovnem dvigu vrednosti, svoje premoženje še povečamo.

Potem pa je tu še prednost obračunavanja donosov po obrestno obrestni metodi, kjer se obresti dnevno pripisujejo na novo višje premoženje. Ta metoda lahko prinese izjemne rezultate. Že Albert Einstein je nekoč dejal, da je obrestno obrestni račun najmočnejša sila v vesolju.

Poznate obrestno obrestni račun?

Verjetno ste o njem kaj slišali že v času šolanja. Za razliko od navadnega obrestnega računa, kjer se vam obresti ob koncu leta pripišejo samo na glavnico, se pri obrestno obrestnem računu obresti dnevno pripisujejo. Torej se vam obresti pripišejo na novo višje premoženje in ne samo na glavnico kot pri navadnem obrestnem računu.

Razložimo na primeru. Recimo, da na začetku vložite 10.000 evrov na račun, ki ima 5-odstotno letno obrestno mero. Po običajnem obrestnem računu bi po enem letu imeli 10.500 evrov, po 10 letih pa 15.000 evrov.

Če upoštevamo obrestno obrestni račun, se ob koncu vsakega leta 5 % obresti obračunajo ne le na 10.000 eur, pač pa na novo glavnico, povečano za 5 %. Kar po koncu 10-letnega varčevalnega obdobja s 5% obrestno mero in obrestno obrestnim računom namesto 15.000 evrov prinese nekaj več kot 17.000 evrov.

Če bi ta primer prenesli na višje zneske varčevanja, seveda ta razlika močno naraste, pri varčevanju v skladih pa se kot rečeno obresti pripisujejo na dnevni ravni, kar še dodatno pripomore k višjim donosom.

Varna prihodnost in srečno življenje

Razmislite o upokojitvi, življenjskem obdobju, v katerem je finančna stabilnost ključnega pomena. Naložbe so sredstvo za ustvarjanje osnove, ki zagotavlja udobno upokojitev. Z doslednimi prispevki in pametnimi naložbenimi odločitvami lahko povečate svoje premoženje, kar vam omogoča, da brez finančnega stresa uživate v zlatih letih.

Investiranje lahko uporabi vsak posameznik z vsemi ravnmi dohodka in finančnim ozadjem. Ko vlaganje sprejmemo kot normalno in običajno prakso, lahko odklenemo vrata do finančnega uspeha, dosežemo svoje cilje, si zagotovimo finančno varno prihodnost in na koncu uživamo sadove svojih finančnih prizadevanj.

Z rednim mesečnim vlaganjem lahko poskrbite za svojo varno prihodnost. Varčevalni načrt je dober in enostaven način, da začnete.