Pred nami je volatilno, a kljub temu donosno leto 2022

Volatility

V letu 2022 se bomo srečevali s pozitivnimi in negativnimi silnicami, ki bodo vplivale na gibanje trgov, verjetnost pretresov pa bo večja kot v letu 2021.

Med pozitivnimi silnicami lahko omenimo močna gospodarstva razvitega sveta, podkrepljena z rastjo trga dela in odporno potrošnjo. To bo za seboj potegnilo investicije v nove zmogljivosti in povečanje produktivnosti, zato bo vpliv na rast poslovanja in dobičkov podjetij velik. Monetarno okolje je kljub napovedim zaostrovanja še vedno izjemno stimulativno, saj se bo program odkupov nadaljeval čeprav v zmanjšanem obsegu, realne obrestne mere pa bodo zaradi povišane inflacije v letu 2022 ostale negativne, četudi se zahtevane donosnosti pri obveznicah lahko nekoliko dvignejo. To bo še naprej spodbujalo iskanje priložnosti za pozitiven donos na delniških trgih, obveznice pa znajo nekoliko izgubiti na vrednosti in so zaradi tega umeščene na nekoliko slabše mesto kot denar oz. kratkoročni instrumenti denarnega trga. Težave z dobavnimi verigami se bodo z investicijami postopno sprostile, tekom leta bodo popuščali inflacijski pritiski in bojazen pred pretiranim zaostrovanjem monetarne politike Feda se bo razblinila.

Med negativnimi silnicami lahko omenimo umirjanje stopenj rasti denarja v obtoku ob hkratnih visokih ravneh borznih indeksov, kar je v preteklosti pomenilo signal za večjo previdnost. V zgodovinskem kontekstu povišana vrednotenja in veliko odprtih kreditov na delniških naložbah tudi nakazujejo potrebo po umiritvi tečajev. V relativnem razmerju do obveznic vrednotenja ostajajo povprečna in se tudi v naslednjem letu ne bodo bistveno spremenila. Finančni trgi trenutno vgrajujejo možnost močnejšega zaostrovanja monetarne politike Feda in drugih centralnih bank in ta strah se lahko intenzivira v naslednjih mesecih, kar navadno povzroči večjo borzno volatilnost. Monetarna politika se bo prilagajala razmeram na borznih trgih in lahko pričakujemo manjše zaostrovanje če pride do umirjanja inflacije ali negativne reakcije na trgih.

Fundamentalni kazalniki poslovanja, kot so donosnost kapitala in profitne marže, so na rekordnih vrednostih. V prvem kvartalu lahko pride do manjše umiritve zaradi višjih cen vhodnih materialov, dviga plač in višjih stroškov energentov, vendar v nadaljevanju leta zopet vidimo izboljšanje zaradi dviga količin in končnih cen izdelkov, kar bo prineslo nove rekordne rezultate poslovanja.

Visoke cene energije (nafta, elektrika, plin), materialov ter dinamika rasti plač se bo med letom verjetno nekoliko umirila.

Tveganja v naslednjem letu, ki bi lahko spremenila tok dogajanj na kapitalskih trgih, so kitajsko upočasnjevanje, geopolitične napetosti med vzhodom in zahodom, nadaljevanje motenj v dobavnih verigah, visoke cene energentov ter inflacija. Tveganja povezana z virusom covid-19 tudi ostajajo, čeprav je osnovni scenarij da bo virus povzročal manj nevšečnosti kot v prvih dveh letih.

Tehnični kazalniki kažejo na dolgoročneje vzdržen trend rasti borznih trgov, recesije ni na vidiku.

Naklonjenost delnicam je večja kot do obveznic ali denarja. Pričakujemo, da bo rast zahtevanih donosnosti negativno vplivala na gibanje cen obveznic, donos instrumentov denarnega trga pa tako ali tako ostaja negativen.