Triglav Skladi Header LP 2400x980px green 1 002

Z mislijo na jutri investirajte v podjetja, ki sledijo trajnostnim vidikom.

Preprosto investirajte v skladu s svojimi vrednotami

Enostavnost

 • Za vas izbiramo podjetja, ki upoštevajo trajnostne vidike.
 • Z eno naložbo podprete razpršen nabor podjetij in znižujete naložbeno tveganje.
 • Vaša naložba je popolnoma fleksibilna in jo lahko kadarkoli spremenite.

Preudaren izbor

 • Analitiki in upravljavci izvajajo poglobljene analize trajnostnih vidikov izbranih naložb.
 • Sredstva skladov so dnevno aktivno upravljana, zato vam ni treba skrbeti za naložbe.

Zavezani smo visokim standardom trajnosti

Ne investiramo v podjetja, ki:

 • Nimajo ustrezno visoke ocene na področju dobrega upravljanja.
 • So izpostavljena do pridobivanja ali uporabe premoga ter spornih metod pridobivanja nafte in plina (naftni pesek, Arktika, hidravlično lomljenje).
 • Kršijo Načela Globalnega dogovora Združenih narodov ali Smernic Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj za večnacionalne družbe.
 • Več kot 5% prihodkov predstavljajo prihodki iz dejavnosti proizvodnje in distribucije tobaka in tobačnih izdelkov.
 • So izpostavljena do proizvodnje ali posredovanja pri prodaji spornega orožja.

Ne investiramo v države, ki:

 • Nimajo načrta na področju doseganja ogljične nevtralnosti do leta 2050.
 • Kršijo družbene pravice, kot so navedene v mednarodnih pogodbah in konvencijah, načelih Združenih narodov in nacionalni zakonodaji.
 • Nimajo ustrezno visoke ocene na področju družbenih zade

Zanimive naložbene priložnosti, ki sledijo trajnostnim vidikom, so vam na voljo kar v

12

Triglav vzajemnih skladih.

V Triglav vzajemnih skladih, ki upoštevajo trajnostne vidike, plemenitimo že skoraj

1,3 mrd

evrov sredstev vlagateljev.

Naši vzajemni skladi, ki upoštevajo trajnostne vidike

 • Triglav Okoljska perspektiva

  • +11,11 % 1 leto
  • +1,43 % 3 leta

  Triglav Okoljska perspektiva vlaga v izbrana globalna podjetja, ki razvijajo, proizvajajo in ponujajo proizvode ali storitve, ki temeljijo na tehnologijah, ki so okolju manj škodljive kot trenutno splošno uveljavljene tehnologije. 

 • Triglav Tehnologije prihodnosti

  • +36,31 % 1 leto
  • +28,72 % 3 leta

  Sklad vlaga v delnice najperspektivnejših in najmočnejših tehnoloških podjetij, ki razvijajo in proizvajajo proizvode ali storitve, ki temeljijo na tehnologijah prihodnosti ali gradijo poslovne modele na uporabi tehnologij prihodnosti.

 • Triglav Top Brands

  • +35,52 % 1 leto
  • +36,13 % 3 leta

  Triglav Top Brands vlaga v delnice podjetij, ki upravljajo z najbolj prepoznavnimi svetovnimi blagovnimi znamkami.

 • Triglav Zdravje in dobro počutje

  • +8,59 % 1 leto
  • +20,72 % 3 leta

  Triglav Zdravje in dobro počutje vlaga v delnice podjetij, ki razvijajo, proizvajajo in ponujajo proizvode ali storitve, ki izboljšujejo človekovo zdravje in počutje.

 • Triglav Aktivni

  • +12,46 % 1 leto
  • +11,02 % 3 leta

  Triglav Aktivni omogoča dinamično prilagajanje strukture portfelja z namenom kontrole volatilnosti ter zaščite kapitala.

 • Triglav Obvezniški

  • +3,46 % 1 leto
  • -14,18 % 3 leta

  Sklad Triglav Obvezniški vlaga v obveznice z visoko bonitetno oceno, izdane v evrih.

Začnite vlagati

 • 1

  ODDAJTE SVOJE PODATKE

  Zaupajte nam svoje kontaktne podatke.

 • 2

  PREJMITE KLIC SVETOVALCA

  Poklical vas bo naš naložbeni strokovnjak. Skupaj bosta pripravila načrt uresničitve naložbenih ciljev.

 • 3

  ZAČETEK VARČEVANJA

  Pristopite k investiranju v naložbene sklade in začnite plemenititi premoženje.

 • 4

  OHRANITE NADZOR

  Z vloženimi sredstvi lahko prosto razpolage in jih tudi brezplačno prerazporejate med Triglav naložbenimi skladi.

Oddajte podatke

Naročite se na neobvezujoči posvet

POMEMBNO

Seznanitvene informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov

i