Zakaj vlagati v sklad Triglav Tehnologija?

 • Tehnološka podjetja dosegajo zelo visoke dobičkovne marže in nadpovprečno rast dobička.
 • Naložbe so razpršene v celoten spekter tehnoloških in s tehnologijo povezanih industrij od polprevodnikov, komunikacijske opreme, programske opreme, spletne varnosti in izgradnje informacijske infrastrukture do družbenih omrežij, spletne prodaje …
 • Celoten razvoj in prihodnost vseh panog temeljita na informacijski tehnologiji – brez te se tudi druge panoge ne morejo razvijati.

 • 1,5 milijarde €

  premoženja v upravljanju

 • 110 tisoč

  vlagateljev

 • 25+ let

  izkušenj z upravljanjem premoženja

VR tehnologija

Komu je sklad namenjen

Sklad je namenjen vlagateljem, ki:

 • želite dosegati visoke donose v primerjavi s klasičnimi oblikami varčevanja,
 • ste pripravljeni sprejemati naložbeno tveganje,
 • imate dolgoročnejši naložbeni horizont,
 • vas zanima dolgoročno varčevanje za obdobje, daljše od 5 let.
 • Sprememba v izbranem obdobju (%)

 • Sprememba 1 mesec (%)

  -0,69 %
 • Sprememba 1 leto (%)

  +20,64 %
 • Sprememba 3 leta (%)

  +21,26 %
 • Sprememba 5 let (%)

  n.p. %
 • Sprememba 10 let (%)

  n.p. %
 • Sprememba od začetka (%)

  +28,14 %

Ikona prikazuje, da lahko naložite xml datoteko Izvozi v Excel razpredelnico [.xlsx]

Opis in podatki sklada

Sklad Triglav Tehnologija uvrščamo med delniške sklade sektorja informacijska tehnologija ter sorodnih panog iz sektorjev potrošnih dobrin in komunikacijskih storitev. Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend.

Naložbena politika sklada

Upravljanje naložb temelji na delnicah IT-sektorja ter posameznih panog, katerih poslovanje temelji predvsem na uporabi informacijske tehnologije, kot so: videoigre, družbeni mediji, internet, internetna prodaja ... Največje uteži v primerjalnem indeksu imajo podjetja s prepoznavnimi blagovnimi znamkami, ki so nosilci tehnološkega napredka.

Tveganost naložb

Triglav Tehnologija se uvršča med visoko tvegane vzajemne sklade. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in z razmerami na svetovnih razvitih kapitalskih trgih, predvsem v sektorju tehnologije.

Stopnja tveganja

5 / 7

Podatki o skladu

Datum ustanovitve 21.05.2020
Matična številka 5853915055
Davčna številka SI76205371
Vplačilo kuponov na transakcijski račun SI56 0400 1004 6648 744
Bloomberg oznaka TRITEHN SV
IBAN SI56 0400 1004 6648 744
SWIFT KBMASI2X
ISIN koda SI0027101755
Oznaka investicijskega kupona TDUDT
Vrsta sklada Delniški
Naložbena politika Aktivna
Geografska usmeritev Globalna
Ocena tveganja 5 / 7
Vstopni stroški največ 3,00 % Cenik vstopnih stroškov
Izstopni stroški Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem.
Upravljavska provizija 2,50 %
Tekoči stroški poslovanja sklada 2,78 %
Presečna ura 01:00

Sestava naložb sklada na dan 31. avgust 2023